ويديوکليپ: سخنرانی «چاله ميدانی» علم الهدی

روشنگری. علم الهدی در يک سخنرانی عمومی به قصد توهين به زنان ايران کلماتی به زبان می آورد که در جهان کنونی هر آدمی که اندکی به حفظ شان و آبروی خود بينديشد حاضر نيست از يک تريبون عمومی بر زبان بياورد. طنز تاريخ اين است که اشخاصی مثل علم الهدی با شان نازلی که ويديوی زير گواه آن است، به زور سر نيزه و تجاوز به جوانان در زندان ها، بر کشور حکم ميرانند، اماآسيب ديدگان فلک زده و بی پناهی را که حکومت آنها بطور انبوه توليد ميکند تحت عنوان «اراذل و اوباش» بطور فله ای به دار می کشند.
ويديوکليپ: سخنرانی «چاله ميدانی» علم الهدی

قطعنامه در باره نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران

گزارش کنگره فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر

ادامهٔ مطلب »

نوشته شده در خبر, سیاسی. Leave a Comment »

کروبی:رفتارهای امنيتی باعث کوتاه آمدن از خواست های مشروع خود نخواهد شد.

اين نامزد معترض به انتخابات ۲۲ خرداد با انتقاد شديد از رويه فعلی در برخورد با فعالان مدنی و دانشجويي، ابراز اميدواری کرد که هر چه زودتر با اتخاذ عقلانيت و تدبير از سوی طيف حاکم ،زندانيان به آغوش خانواده و جامعه خود بازگردند. در اين ديدار امين احمديان، همسر بهاره هدايت با اشاره به پرونده ،روند رسيدگی و اتهامات وارده به همسرش ، از رويکرد غير قابل توجيهی که مسئولان امنيتی در وارد آوردن اتهامات متعدد و بی اساس و پرونده سازی برای فعالين مدنی و دانشجويی پيشه کرده اند انتقاد کرد. ادامهٔ مطلب »

معاون اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم: امسال به دنبال تقویت روحیه نشاط اجتماعی در میان دختران خواهیم بود

نوشته شده در خبر, زنان. Leave a Comment »

هزار و شصت میلیارد ریال بودجه و چند صد گلوله برای کشتار مرزنشینان غرب کشور

طرح انسداد مرزها در مناطق غربی کشور که بدون هیچ طرح مکمل اقتصادی چندین سال است اجرا میشود، تنها به وضعیت بد اقتصادی مناطق کردنشین و کشتار مرزنشینان انجامیده است.

ادامهٔ مطلب »

یوسف لنگرودی:نگاهی به برخی مفاهیم مارکسیستی درارتباط با جنبش کارگری

به بهانه فرا رسیدن اول ماه مه، روزجهانی کارگر

اول ماه درراه است. روزی که هم برای طبقه کارگر وهم برای مارکسیست ها، ازفرخنده ترین جشن ها ست. روزی که کارگران درسراسرجهان باردیگراراده متحد و راسخ خود را دربرابرنظام مبتنی بر بهره کشی به نمایش می گذارند وبدین ترتیب به سرمایه داری ونخبگان وایدئولوگ های آن یادآورمی شوند که تاریخ جهان یعنی تاریخ مبارزه طبقاتی نه تنها پایان نیافته بلکه به سمت رویارویی ها و پیکارهای بزرگ پیش می رود. طبقه کارگرایران نیز به عنوان بخشی ازارتش جهانی کار، جزء جدایی ناپذیراین نبرد طبقاتی است. کارگرن کشورما اکنون درشرایطی قرارمی گیرند که باید راه خود را انتخاب کنند یا دربرابرحکومتی که قصد دارد با تحمیل شرایط غیرقابل قبول، این طبقه را خانه نشین کرده وروبه اضمحلال سوق می دهد، تن دردهند ویا با روی آوردن به مبارزه علیه رژیم حامی سرمایه داری ولایت فقیه، ازحقوق، شرافت وموجودیت طبقاتی خود دفاع نمایند ورژیم را تا آخرین سنگربه عقب نشینی وادارند. قراین وآماروارقام مبارزات کارگری نشان می دهد که کارگران ایران قصد ندارند تسلیم حکومت و نظام سرمایه داری شوند؛ همان گونه که درطول سی سال گذشته دربرابرتهاجم رژیم وسرمایه داران تسلیم نشده اند.…..ادامه نوشته »

احضار سعید جلالی‌فر و سعید حائری به دادسرای زندان اوین

کمیته گزارشگران حقوق بشر- سعید جلالی‌فر و سعید حائری، دو عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر به شعبه ۳ بازپرسی امنیت مستقر در زندان اوین احضار شدند.سعید حائری، موظف شده تا در ساعت ۲ بعدازظهر امروز در شعبه مذکور حاضر باشد. سعید جلالی‌فر نیز باید صبح فردا به این شعبه مراجعه کند. ادامهٔ مطلب »