پیام هئیت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

پیام هئیت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

به مناسبت سالروز جانباختگان حمله سراسری رژیم جمهوری اسلامی به کردستان

به کمیته برگزاری مراسم یادبود جانباختگان جنگ 24 روزه سنندج

رفقای گرامی کمیته برگزاری مراسم یادبود جانباختگان جنگ 24 روزه سنندج !

پیام هئیت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

به مناسبت سالروز جانباختگان حمله سراسری رژیم جمهوری اسلامی به کردستان !

به کمیته برگزاری مراسم یادبود جانباختگان جنگ 24 روزه سنندج

رفقای گرامی کمیته برگزاری مراسم یادبود جانباختگان جنگ 24 روزه سنندج !
ما حمایت کامل خودمان را از اقدام بسیار موثر و آگاهگرانه شما اعلام می داریم. تهاجم سراسری قوای نظامی رژیم جمهوری اسلامی به شهرهای کردستان از همه مسیرهای ممکن و به خون نشاندن مقاومت قهرمانامه مردم نمادی بود که بر خصلت و ماهیت فاشیستی رژیم جمهوری اسلامی و درجه سبعیت و درند خوئی آن گواهی می داد. در این هجوم سراسری، مردم کردستان شجاعانه در برابر قوای سرکوب مقاومت کرده و حماسه ها آفریدند. شهر سنندج با مقاومت 24 روزه خود طولانی ترین مقاومت را در برابر قوای سرکوب انجام داده و متحمل بیشترین قربانیان و تلفات شد.

خلق کرد با سابقه چند دهه مبارزه علیه حاکمیت ارتجاعی خاندان پهلوی، برای احقاق حقوق ملی خود، با همه توش و توان در انقلاب ضدسلطنتی شرکت کرد. پس از انقلاب، خلق کرد دلشاد از سقوط ارتجاع پهلوی و به ثمر رسیدن سالهای تلاش و مبارزه، و گذر از تجاربی مانند تشکیل حکومت خودمختار کردستان ایران به رهبری شهید قاضی محمد در سال 1324 وسرکوب آن توسط ارتجاع سلطنتی، قدرت مردمی خود را در شهرهای کردستان بنیاد نهاده و از حکومت مرکزی خواهان به رسمیت شناخته شدن حقوق ملی خلق کرد و جاری شدن موازین دمکراتیک برای خودمختاری منطقه کردستان شدند.مردم کردستان درعین حال با توجه به سابقه مبارزاتی شان، حضور نیروهای سیاسی مترقی و آگاهی سیاسی بالنده تر کمتر از مردم دیگر نقاط ایران نسبت به رژیم جمهوری اسلامی متوهم بوده و بنابراین از آزادی های سیاسی وجود آمده در جریان انقلاب سال 57 به شکل مطلوبی برای متشکل شدن و طرح درخواست هایشان استفاده کردند.

در کشوری کثیر المله ای مانند ایران آزادی های سیاسی بنیادی بدون برسمیت شناختن و جاری شدن حقوق ملیتهای ساکن ایران نمی تواند مستقر شود و متقابلا» برقراری حقوق ملی ملیتهای ساکن ایران بزرگترین تضمین برای ادامه و بقای مبانی پایه ای آزادی های بی قید و شرط سیاسی است. این هم پیوندی و درهم تنیدگی امر آزادی و حقوق ملی موجب می شود که تمامی دشمنان آزادی در ایران به طور پی گیر با حقوق ملی ملیتهای ساکن ایران عناد ورزند. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی نیز مانند همه دشمنان آزادی، حقوق ملی خلق کرد را برنتابیده و کمر به سرکوب آن بسته بود به ویژه آن که مردم کردستان متشکل شده و قدرت مردمی خود را در شهرهای کردستان ایجاد کرده بودند.به این ترتیب بود که خمینی رهبر رژیم اسلامی دستور حمله به کردستان را صادر کرد.

مردم سنندج و ساکنان اطراف شهر که در زیر آتش مداوم توپخانه ها، تانک ها، هلی کوپترها، فانتوم ها و انواع و اقسام سلاحهای سنگین قوای سرکوب رژیم اسلامی 24 روز مقاومت کردند بی تردید حماسه ای فراموش نشدنی در مبارزات مردمی برای رهائی از یوغ استبداد و برقراری آزادی های بینادی در ایران آفریدند. در این مقاومت با شکوه و ماندگار، در تاریخ مبارزات مردم ایران، تلفات سنگینی به مردم سنندج وارد شد. نیروهای سیاسی خلق کرد و همچنین سازمان های سراسری چپ ایران نیزدر مقاومت مردم سنندج علیه تهاجم وحشیانه قوای سرکوب شرکت کرده وجان باختگان خود را تقدیم امر آزادی درایران کردند.

در جنگ سنندج رژیم جمهوری اسلامی ظرفیتی از جنایت و تبهکاری از خود به نمایش نهاد که بعدا» در سرکوب های خشن و بی رحمانه دهه شصت، قتلعام و نسل کشی زندانیان سیاسی درتابستان 67، قتلهای زنجیره ای …. چهره نمود. ظرفیتی از خشونت و جنایت که همزاد رژیم جمهوری اسلامی بوده وبا ماهیت آن در هم سرشته شده است. برگزاری یادمان و زنده نگهداشتن خاطره جنایات رژیم اسلامی در جنگ سنندج از آن رو اهمیت دارد که برگ اول این دفتر سیاه جنایت پیشگی را به افکار عمومی مردم ایران یادآوری می کند.

فعالین سازمان ما نیز در این مقاومت پرشکوه شرکت کردند. چندنفر از رفقای ما در جریان مقاومت زخمی شده و رفیق محمد صادق بیتا نیز در کنار مردم قهرمان سنندج جان باخت . او در تابستان 58 عضو کمیته تدارکاتی کمیته راهپیماتی تاریخی سنندج- مریوان بود که از شهر سنندج آغاز شده و راهپیمایان با طی مسافتی بیش از یکصدو پنجاه کیلومتر به حمایت از تحصن مردم شهر مریوان پیوستند.

نام وخاطره همه جان باختگان حمله رژیم جمهوری اسلامی به کردستان

و نیز همه جان باختگان مقاومت قهرمانانه 24 روزه مردم سنندج

و همه شهدای راه آزادی و سوسیالیسم در ایران گرامی باد.

مرگ بر جمهوری اسلامی ایران!

زنده باد آزادی، زنده با سوسیالیسم!

هئیت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

2 اردیبهشت 1389، 23 آوریل 2010
……………………………………………………………..

از: کمیته برگزاری مراسم یادبود جانباختگان جنگ 24 روزه سنندج

به: هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

رفقای گرامی :

با دورد به شما و دیگر همرزمانتان!

همانگونه که مطلع هستید به کوشش جمعی از فعالین سیاسی و مدنی کرد در تاریخ 24 آوریل به مناسبت سی امین سالگرد مقاومت 24 روزه مردم سنندج مراسم یادبودی در شهر استکلهم برگزار می شود.

این مراسم به پاس احترام و به یاد تمامی جانباختگان و مبارزان حماسه مقاومت سنندج و دلاوری های مردم کردستان در طی 31 سال حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی برگزار می شود. سازمان شما در این دوره از مقاومت مردمی همراه و در کنار مردم سنندج حضور فعالی داشته است و همگی ما بر این امر واقفیم که در سی سال گذشته تا به امروز مراسمی که بتواند عمق جنایت و دشمنی جمهوری اسلامی با مردم کردستان و هم چنین مقاومت عظیم مردم سنندج و دیگر شهرهای کردستان را در مبارزات آزادی خواهانه این ملت به ثبت برساند، برگزار نگردیده است.

هدف از این مراسم ارائه اسناد و افشای جنایات ضدبشری جمهوری اسلامی و زنده نگه داشتن یاد قهرمانی های مردم کردستان میباشد . بنابراین وظیفه و تعهد مبارزاتی همگی ماست در گرامیداشت این حماسه ی تاریخی حضوری فعال داشته باشیم . ما برگزارکنندگان این مراسم خود را متعهد می دانیم که مراسم را به صورت کاملا مستقل و آزاد به انجام برسانیم و ازکلیه احزاب و سازمان های سیاسی و نهادهای مدنی درخواست می نمائیم با حضور خود برگزارکنندگان مراسم را در پیشبرد اهدافشان یاری رسانند.

دوستان عزیز!

حضور فعال شما و هوادارانتان در هرچه با شکوه برگزار کردن این مراسم مایه دلگرمی مردم کردستان و دیگر آزادیخواهان ایران خواهد بود. پیشاپیش از همکاری و راهنمایی هایتان صمیمانه سپاسگزاریم.

.

کمیته برگزاری مراسم یادبود جانباختگان جنگ 24 روزه سنندج

14 فروردین 1389 / 3 آوریل 2010

awier59@yahoo.com

محل برگزاری مراسم:

Stockholm Kista Träff

تاریخ برگزاری مراسم:

24 آوریل از ساعت 3 الی 7 بعداظهر

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s