انقلاب لیبی، دستاوردها، خطرات و چالش ها ! مصاحبه هفتگی محمد رضا شالگونی

مجله رادیویی بین المللی !

◄ گفتگوی نصرالله قاضی با ارش عزیزی عضو سازمان سیاسی فایت بک وعضو هیئت تحریریه مجله مبارزه طبقاتی پیرامون وقایع لیبی ، حمله ترکیه به پ ک ک ووقایع سیاسی اخیر در هند
گوش کنید

دانلود

ضرورت همکاری ملیت های ایران ! صادق افروز

ارومینه جان ورین / آرخی سالین / قلبینه درمان ورین / به ارومیه جان بدهید / رودخانه ها را باز کنید / قلبش را درمان کنید

دورجدید ازحرکت اعتراضی مردم ارومیه و تبریزدر اعتراض به بی تفاوتی مقامات دست اندرکار جمهوری اسلامی نسبت به آینده دریاچه ارومیه ، و رویارویی آنها با ماشین سرکوب رژیم آیا می تواند بازگشاینده معادله جدیدی در رابطه بین جنبش انقلابی مردم ایران و رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی باشد ؟در پی به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری دهم ، هنگامی که احمدی نژاد  کاندید مورد علاقه ولی فقیه در مقابل چشمان حیرت زده میلیون ها نفر مردم از صندوق آرا با آن وضعیت افتضاح بیرون کشیده شد ، خیابان های شهر های مرکزی ایران عرصه تظاهرات گسترده ای شد ادامهٔ مطلب »

مجله رادیویی کارگری!

مجله رادیویی سیاسی!

◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی ایران برنامه ای از ارژنگ بامشاد
گوش کنید

دانلود

یوسف لنگرودی:صدور فرمان امنیتی کردن انتخابات مجلس نهم!

اما تجارب فراز و فرود جنبش ضداستبدادی از سال هشتاد و هشت به این سو نشان داده است که اگر چه جنبش ضداستبدادی باید از شکاف در بالا استقاده کند اما به هیچ وجه نباید از آن آویزان شود. دوره ای که در آن قرار داریم زمان ایجاد و تعمیق شبکه ها ی ارتباطی، تشکیلاتی و مبارزاتی مستقل در میان فعالان برای پیوند هر چه گسترده تر با توده های اعماق و ایجاد انواع و اقسام تشکل هائی است که فارع از ضرب آهنگ مبارزه جناح های درونی رژیم، سنگربندهای های توده ای را در همه عرصه های زندگی، گسترش دهند. البته تردیدی نیست که با تشدید شکاف دربالا و بی ثبات تر شدن رژیم این تشکل ها هر چه بیشتر و بهتر قادر خواهند شد خود را گسترش داده و به گونه هرچه موثرتری مبارزه ضداستبدادی توده های مردم را با جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان در آمیزند.
ادامهٔ مطلب »

بولتن خبری، سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: جمعه 11 شهریور 1390 برابر با 2 سپتامبر 2011

◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی : صدور فرمان امنیتی کردن انتخابات مجلس نهم. به قلم یوسف لنگرودی
◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی ایران برنامه ای از ارژنگ بامشاد
◄ مجله رادیوئی کارگری
◄ گفتگوی نصرالله قاضی با ارش عزیزی عضو سازمان سیاسی فایت بک وعضو هیئت تحریریه مجله مبارزه طبقاتی پیرامون وقایع لیبی ، حمله ترکیه به پ ک ک ووقایع سیاسی اخیر در هند
گوش کنید

دانلود