با شکست مذاکرات، کارگران شرکت پیمانکاری پتروسینا در پتروشیمی آبادان به اعتصاب خود ادامه دادند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، جلسه روز دوشنبه ١٨ مهر ماه نماینده های کارگران اعتصابی شرکت پیمانکاری پتروسینا با مدیریت کارخانه و نماینده های اداره کار به نتیجه ای نرسید.
در جلسات نماینده های کارگران با مدیریت و مسئولین اداره کار آبادان تا کنون سه نوع قرار داد برای بازگشت بکار این کارگران به آنان پیشنهاد شده است اما از آنجا که در هیچکدام از این قراردادها خواست های کارگران لحاظ نشده بود این قراردادها از سوی کارگران مورد قبول واقع نشده است و بدین ترتیب مذاکرات تاکنونی به نتیجه ای نرسیده و کارگران علیرغم تهدیدهای مدیریت به اعتصاب خود ادامه داده اند.
ادامهٔ مطلب »

گفتگوی نصرالله قاضی با دکتر سیروس بینا!

◄ گفتگوی نصرالله قاضی با دکتر سیروس بینا. گفتگو در مورد علل ناتوانی سیاستمداران و گردانندگان بنگاههای اقتصادی در حل بحران جهانی سرمایه داری و خصوصا در حوزه یوروی اروپا
گوش کنید

دانلود

مجله رادیوئی کارگری!

بولتن خبری، سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: جمعه 22 مهر 1390 برابر با 14 اکتبر2011

◄ اخبار روز
گفتار سیاسی : قسمت دوم از گفتار سیاسی نوشته محمد رضا شالگونی ، پیرامون انقلاب علیه دیکتاتوری های غیر وابسته را میشنوید با عنوان (پدیده مُعمّر قذافی
◄ مجله رادیوئی کارگری
◄ گفتگوی نصرالله قاضی با دکتر سیروس بینا. گفتگو در مورد علل ناتوانی سیاستمداران و گردانندگان بنگاههای اقتصادی در حل بحران جهانی سرمایه داری و خصوصا در حوزه یوروی اروپا
گوش کنید

دانلود

کشف توطئه ترور سفیر عربستان در آمریکا و بررسی مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا-با محمد رضا شالگونی

اعتصاب دو هفته ای کارگران پتروشیمی ماهشهر:درنگی بر برخی از واکنش ها در خارج از کشور / رضا سپیدرودی

اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر که بزرگ ترین حرکت اعتراضی در جنبش کارگری ایران در سال های اخیر به شمار می رود پس از دو هفته به پایان رسیده است. قرائن و شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد این اعتصاب پایان کار نیست، بلکه بیشتر می تواند نقطه شروع دور تازه ای از اعتراضات کارگری در مجتمع های پتروشیمی و واحدهای مختلف آن باشد. اولا: هیچ گزارش مستندی در دست نیست که حاکی از آن باشد که رژیم جمهوری اسلامی با خواست مرکزی این کارگران یعنی الغا شرکت های غارتگر پیمانی و انعقاد قراردادهای دسته جمعی توافق کرده باشد. پرداخت دستمزد کارگران و اجازه بهره برداری از درمانگاه مربوط به کارگران استخدامی که در اخبار مربوط به پایان اعتصاب مطرح شده است خواست مرکزی این کارگران نبوده است.

ادامهٔ مطلب »

تصویر روز : » رهبر» نشسته در » قفس » شیشه ای !

سایت خبری راه کارگر : سفر »  سید خراسانی » به کرمانشاه  و هیاهوی بی سابقه و پر سر و صدا پیرامون این سفر  خود حدیثی ست که جداگانه باید به آن پرداخت . در این میان اما یک چیز را نباید از نظر دور داشت و آن اینکه در  برنامه نمایشی استقبال و از میان همه تصایر مخابره شده ، همین تصویر کناری به ذهن می نشیند و آن را تاریخی می کند . تصویری که  تمامی هیاهوها ، جنجالها و پنبه های رشته شده حکومت مبنی بر پيوند ناگسستني مردم با رهبري را دود می کند و به هوا می فرستد . آیا نباید دیدن  تصویر یک » رهبرمعظم » در یک قفس شیشه ای و ضد گلوله ، که نه تنها مردم ایران ، بلکه زمینش نیز دشمن بالفعل و بالقوه او فرض می شود، قند در دلهایمان آب کند ؟ آیا نباید قاطع تر و با امید بیشتری گفت : » روز بهتر فرداست و از ماست »  ؟