مجله کارگری رادیو راه کارگر

تشدید سرکوب و گسترش همگرایی در جنبش کارگری رضا سپیدرودی

گزارش ماه گذشته منابع حقوق بشری نشان می دهد که نقض حقوق کارگران نسبت به سایر اقشار اجتماعی بیشتر بوده است. در همین رابطه احضار و بازداشت فعالان کارگری نیز یکی از محورهای سرکوب حقوق کارگران را تشکیل می داده است. تمرکز دستگاه سرکوب رژیم روی فعالین کارگری بی دلیل نیست. وضع اقتصادی ایران به شدت رو به وخامت گذاشته است. رکورد طولانی تورمی با اثرات تحریم های جدید و دامنه دار اقتصادی ایران ترکیب شده و به فروپاشی واحدهای تولیدی، کاهش زمان و شیفت های کار در برخی از بزرگ ترین واحدهای تولیدی نظیر واحدهای خودروسازی، و اخراج و بیکاری کارگران شتاب داده است. افزایش دامنه نارضایتی در میان مزد و حقوق بگیران و خطر بروز اعتصابات و اعتراضات در واحدهای حساس تولیدی که امکان خفه کردن سریع آنها وجود ندارد و می تواند بسرعت زمینه ایجاد همبستگی گسترده اجتماعی را فراهم آورد، دستگاه سرکوب رژیم را به تکاپو انداخته است. اعتصاب هفته گذشته بخشی از کارکنان راه آهن مشهد از این نوع اعتراضات به شمار می رود. در این شرایط رژیم به سر وقت برخی از فعالین کارگری رفته و احکام ظالمانه ای را که در بیدادگاههایش در مورد آنها صادر و در آب نمک خوابانده بود به شیوه ارعاب آمیز فعال کرده است.

  ادامهٔ مطلب »

هدف از انحلال خانه سینما چه بوده است؟ – گفتگوی فروغ شیرازی با مصطفی عزیزی!

پیرامون انحلال خانه سینما و نامه ی اعتراضی ۲۵۰۰ از سینما گران به این اقدام وزارت ارشاد
هدف از انحلال خانه سینما چه بوده است؟
گفتگوی فروغ شیرازی با
مصطفا عزیزی فیلم نامه نویس و تهیه کننده سینما و تلویزیون
بسیاری از سینماگران، کارگر محسوب می شوند، نیروی کارشان را می فروشند. چیزی جز نیروی کارشان ندارند. اگر سالم نباشند، و نتوانند کار کنند، بیکار می شوند. از سرمایه شان زندگی می کنند. مشکلاتشان مثل بقیه کارگران است. حتی خانه ندارند، حتی بیمه ندارند. خانه ی سینما در این چند سال تلاش کرده بوده که برایشان بیمه دست و پا کنند. حقوق بازنشستگی ندارند. آنها کارگران فصلی محسوب می شوند. یعنی بدترین نوع کارگر. وقتی فیلمی ساخته نشود، آنها کار نخواهند داشت. کارگران فصلی بدون بیمه، بدون امنیت شغلی و زیر تیغ سانسور که حتی حقوق شان بسته به فروش فیلم خواهد بود.
◄ گفتگوی فروغ شیرازی با مصطفی عزیزی در مورد مسائل خانه سینما
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: شنبه 15 بهمن 1390 برابر با 4 فوریه 2012

◄ اخبار روز
◄ رویدادهای سیاسی هفته از ارژنگ بامشاد
◄ یادداشت کارگری هفته از رضا سپیدرودی با عنوان (تشدید سرکوب وگسترش همگرائی در جنبش کارگری
◄ گفتگوی فروغ شیرازی با مصطفی عزیزی در مورد مسائل خانه سینما
گوش کنید

دانلود