گفتگوی امیرجواهری با یونس پارسابناب !

◄گفتار سیاسی از احمد نوین

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر:چهارشنبه چهاردهم تیرماه 1391 برابر با چهارم ژوئیه 2012

◄اخبار روز
◄گفتار سیاسی احمد نوین
◄گفتگوی امیرجواهری با یوسف پارسابناب پیرامون تریبونال لندن
گوش کنید
دانلود

در برابر فاشیسم بایستیم

در برابر فاشیسم بایستیم
میخک
۱۴ تیر ۱۳۹۱
چهارشنبه گذشته (۷ تیر ماه) در یزد، این شهر مشهور به «دارالمومنین»، اتفاق هولناکی رخ داد. در پی قتل زنی بیپناه اتهام متوجه مهاجری از افغانستان شد. معلوم نیست که این اتهام درست باشد زیرا هنوز هیچ دادگاهی، حتی از قسم همین بیدادگاههای جمهوری اسلامی، هم برای رسیدگی به اتهام او تشکیل نشده است و معلوم نیست که آیا ایرانیان هم در این قتل دست داشتهاند یا نه. در هر حال اتفاقی که در شهر یزد پس از انتشار شایعه دست داشتن افغانستانیها در قتل رخ داد مهیب بود: اوباش به خانه های ده ها خانوار مهاجر افغانستانی حمله کردند و ساکنان را مضروب کردند و خانههایشان را سوزاندند و حتی تعرض هم در این میان گزارش شده است. مهاجران بسیاری سر به بیابان گذاشتند و آنها که در شهر ماندند هم از ترس از خانه خارج نمیشوند. بنا به گزارشها، پلیس ممانعت موثری از تعدی اوباش نکرده است. ادامهٔ مطلب »

برخورد سرمایه دارانه با خانواده های قربانیان حوادث کار

حوادث ناشی از کار و حاکمیت سیستم ظالمانه ضدکارگر، نه تنها کارگران قربانی سودطلبی سرمایه، بلکه خانواده های آنان را نیز به خاک سیاه می نشاند. به گزارش خبرگزاری ایلنا یک کارگر شهرداری که در حین کار دچار سانحه و خونریزی شدید شده، پس از یازده ساعت مورد عمل جراحی قرار گرفته و پای راست خود را از دست داد. این خبرگزار یاز قول همسر این کارگر حادثه دیده اعلام کرد که شرکت پیمانکار زیرمجموعه شهرداری بجای پرداخت مخارج بیمارستان و تامین نیازهای درمانی این کارگر در ازای دوفقره چک از همسرش مبلغ هزینه شده را وام داده و خانواده وی را بدهکار کردند.

ادامهٔ مطلب »

چه کسانی از کارگران در مقابل عدم دریافت چندین ماهه حقوق دفاع خواهند کرد؟

درگیری های روزانه برای دریافت حقوق خود در ازای کاری که چندین ماه قبل انجام شده به یکی از چالش های طبقه کارگر تبدیل شده است. به گزارش ایلنا از نیشابور دویست و پنجاه کارگر کارخانه لبنی پالودف پنج ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند. این در حالیست که کارگرانی که حقوق ماهیانه خود را دریافت می کنند در نتیجه شدت گرفتن گرانی ها، از پس هزینه زندگی خود برنمی آیند. به گفته فعالین کارگری، مخالفت حکومت اسلامی با قدرت یابی کارگران و ایجاد تشکل های مستقل دقیقا از ماهیت ضد کارگری رژیم ناشی شده و بازداشت و سرکوب کارگران مبارز در راستای منزوی کردن کارگران در مبارزه اشان علیه «برده داری نوین سرمایه» است.

ادامهٔ مطلب »

قراردادهای سفید امضاء و موقت، تجدید دوران برده داری، یا برده داری نوین

سایت خبری راه کارگر ـ قراردادهای سفید امضاء و موقت کار، از سوئی دست کارفرمایان را پیش بردن امور به سود خود باز گذاشته، و از سوی دیگر زندگی بر کارگران و مزد وحقوق بگیران را به جهنمی سیاه بدل کرده است. در جامعه ای که قیمت مایحتاج اولیه مردم بر اثر سیاستهای سودطلبانه حاکمان روزبروز گرانتر می شود، اینگونه قرارداد های یکطرفه و ظالمانه عدم امنیت شغلی و زندگی دائمی با استرس و خطر بیکار شدن را برای کارگران ارمغان اورده است. وابسته تشکیلات شبه کارگری خانه کارگر ضمن اینکه وجود این قراردادها را خیانت به کارگران اعلام کرد، گفت: به دليل ترويج قراردادهاى سفيدامضاء در مشاغل انسانی هيچ يک از موارد امنيتی اشتغال رعايت نمي‌شود و با سوء استفاده از آنان نوعی دوران برده داری مجددا احياء مي‌شود. رژیم اسلامی با سرکوب سندیکاها و تشکیلات کارگری مستقل و بازداشت و شکنجه کارگران مبارز، جاده صاف کن کارفرمایان بخش خصوصی در تحمیل قراردادهای سفیدامضاء و موقت به کارگران شده است.

ادامهٔ مطلب »