اشکان خراسانی – هر دو آنها آواز می خوانند اما!

هر دو آنها آواز می خوانند اما!
اشکان خراسانی
صدای چمدان های دستی و گوش خراشی لق زدن چرخ هایشان بر سنگ فرش خیابان، توجهم را جلب کرد تا به بیرون از چادر بیایم.خانم قد بلند و نسبتا مهربانی از اهالی روستا،که او را از عینک آفتابی بزرگش می شناسم در جلوی صف بدون چمدان قدم بر می دارد و حدود 9 و یا 10 دختر جوان پشت سر او.صف از چادر اول مان رد شده بود که پیشگام صف رویش را به افراد نشسته در چادر کرد و با لبخندی نصفه و نیمه به زبان انگلیسی گفت: از نیویورک مهمون داریم.جمله اش تمام شده بود که اکثر قریب به اتفاق دختران به پناهجویان نشسته در چادر با خوشحالی سلام کردند ادامهٔ مطلب »

گزارشی از اکسیون اعتراضی به قوانین پناهندگی!

گزارشی از اکسیون اعتراضی به قوانین پناهندگی در شهر دوسلدورف در المان توسط همکار رادیو رضا علیزاده
گوش کنید
دانلود

 حمایت پناهجویان اعتصابی در دوسلدورف و رگنسبورگ از سایر پناهجویان اعتصابی در دیگر شهرها ادامهٔ مطلب »

گفتگوی امیر جواهری با مهردادمهرپور محمدی !

گرانی مرغ و مشکلات ناشی از تلفات و آسیب های تولید جغرافیایی آن
گفتگوی امیرجواهری با
آقای مهرداد مهرپورمحمدی
،کارشناس مسائل کشاورزی ایران
موضوع سوخت که به سیاست حذف سوبسید ها و مسئله گستردگی تحریم های اقتصادی جهان سرمایه داری در رابطه با خوراک این صنعت مربوط است
◄ بخش سوم ازگفتگوی امیر جواهری با مهردادمهرپور محمدی ، کارشناس مسائل کشاورزی ابران در رابطه با گرانی مرغ ….
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: سه شنبه سوم مردادماه 1391 برابر با بیست وچهارم ژوئیه 2012

◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان به مناسبت شورش مردم نیشابور علیه گرانی
◄ اخبار روز
◄ بخش سوم ازگفتگوی امیر جواهری با مهردادمهرپور محمدی ، کارشناس مسائل کشاورزی ابران در رابطه با گرانی مرغ ….
◄ گزارشی از اکسیون اعتراضی به قوانین پناهندگی در شهر دوسلدورف در المان توسط همکار رادیو رضا علیزاده
گوش کنید
دانلود

مرگ بر غارتگر بیت المال — صادق افروز

رژیم در مقابله با مردم گرسنه نیشابور که به خیابان ها آمده بودند و فریاد می زدند » مرگ بر غارتگر بیت المال » هاج و واج مانده بود . هاج واج مانده بود تا از کدام نیروی سرکوبگرش برای پراکنده کردن این اعتراض جدید استفاده کند و آنها را روانه خانه هایشان کند .

ادامهٔ مطلب »

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) ـ به مناسبت شورش مردم نیشابور علیه گرانی

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
به مناسبت شورش مردم نیشابور علیه گرانی
پوست خربزه ی اقتصاد زیر پای جمهوری اسلامی

در روز دوشنبه دوم مرداد ماه ۱۳۹۱ مردم نیشابور علیه گرانی به اعتراض برخاستند. نه جرقه ی اعتراض به گرانی، بلکه تأخیر در آغاز اعتراضات مردمی علیه افزایش جهشی قیمتها در ایران تعجب برانگیز است. زمزمههای اعتراض علیه گرانی از مدت ها قبل آغاز شده بود. هشدارهای مقامات رژیم درباره افزایش قیمتها و سقوط آزاد قدرت خرید مردم از این جهت گویا بود. در کنار افزایش قیمت ها، کمیابی آشکار مواد غذائی همچون مرغ، به شکل گیری صفهای طولانی در گرمای طاقت فرسا و تجمع بزرگ مردم در مقابل فرشگاههایی که مرغ دولتی عرضه میکردند، منجر شد. بدنبال شورش مردم و فریادهای «ننگ بر گرانی» مردم نیشابور، معاون فرماندار، دادستان و فرمانده نیروی انتظامی این شهر در محل تجمع و اعتراض مردم ظاهر شدند. دادستان این شهر مردم را متهم کرد که برای دو عدد مرغ دست به راهپیمایی زده اند، و ضمن حمله به شعارهای اعتراضی و ضّد دولتی مردم اعلام کرد که «ما انقلاب نکردیم برای نان و آب». ادامهٔ مطلب »

پرواز مرغ پَرکَنده، خواب مقامات حکومتی را آشفته ساخته است

سایت خبری راه کارگر ـ با اوج گیری قیمت مرغ و تشکیل صف های طولانی در شهرهای گوناگون، نگرانی مقامات اسلامی بیش از پیش افزایش یافته است. شورش مردم نیشابور این نگرانی را نیز به اثبات رساند. اکنون باندهای مختلف حکومتی، تقصیر گرانی گوشت مرغ و دیگر مایحتاج مردم را به گردن همدیگر می اندازند. مجلس زمرمه ی استیضاح وزاری اقتصادی کابینه را مطرح ساخته است. وزیر اطلاعات دامن زدن به گرانی را برای ضربه زدن به رهبر رژیم ارزیابی می کند و سخنگویان مصباح یزدی، گرانی را توطئه «جریان انحرافی» علیه رهبر رژیم می دانند. نباید از نظر دور داشت که افزایش سرسام آوری گرانی کالاهای مصرفی مردم و حتی گوشت و مرغ و نان در نتیجه اجرای سیاست حذف یارانه های و گسترش تحریم های اقتصادی به دلیل اصرار رهبر رژیم برای سیاست هسته ای، پیش آمده است و قطعأ رهبر رژیم و ائتلاف حاکم مسئول مستیقم ورشکستگی اقتصاد کشور است.

ادامهٔ مطلب »