بیست و چهارمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت و یادمان آذر درخشان

در بازخوانی پایداری زندانیان سیاسی دهه شصت / سخنران وزیر فتحی

و

گرامی داشت رفیق آذر درخشان

 

حرف آخر/ 289 کارگر زن و مرد و کودک در اثر آتش سوزی کارخانه دوزندگی در آتش سوختند / مسعود فروزش راد

بخشی از طبقه زحمت کش جهان با سوخته شدن اجباری خود دردو کارخانه , حرف آخر را به ما زدند .
هنوز هم پس از یک قرن آتش زدن کارگران زن در شیکاگو !!!
دیروز در کراچی پایتخت پاکستان بیش از ۲۸۹ کارگرزن ومرد و کودک خورد سال در اثر آتش سوزی در دو کارخانه دوزندگی و کفش سازی آتش گرفته و سوختند به طوری که اجساد بسیاری از آنها کاملا سوخته و قابل شناسایی نیست.کارخانه کفشسازی در لاهورقرار داشته است. در این دو کارخانه هیچ نوع پیشگیری امنیتی وجود نداشته است . بنا بر گزارش خبرگزاریها در هر دو کارخانه کارگران مانند موش به تله افتاده ا‌ند و در هیچ یک از این دو کارخانه درب خروجی ایمنی وجود نداشته و دربها یه خروجی قفل بوده است. جسد ها آنچنان سوخته شده که امکان تشخیص مرد و زن وجود نداشته است. در این فابریک ها هیچگونه کپسول ضد آتش وجود نداشته است و شیر آب مخصوص هم برای جلوگیری از آتش سوزی وجود نداشه است. گزارش ها نشان از آن دارند که بر تعداد سوختگان که از بین رفته ا‌ند هر لحظه بیشتر میشود .تا کنون بر اساس آخرین گزارش ها که من به دستم رسیده این رقم به ۲۸۹ نفر رسیده است .
ادامهٔ مطلب »

گفتگوی امیرجواهری با یاسمین میظر ! نوشته شده در سپتامبر 12, 2012

مجله زنان رادیو ! نوشته شده در سپتامبر 12, 2012

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: چهارشنبه 22 شهریور 1391 برابر با 12 سپتامبر 2012

پیشکش به جانباختگان دهه60 / بهنام چنگائی

پیشکش به جانباختگان دهه ۶۰ و همه اعصار که توسط پاسداران رنگین حماقت، حق زندگی از آنان و وابستگانشان ربوده شده است.

« طاق و ساق ِشکسته ی شب »

بیادم می آید:
ادامهٔ مطلب »

برنامه مشترک در کلن: گرامی باد یاد جان باختگان دهه ۶۰

کانون همبستگی با جنبش کارگری در ایران، غرب آلمان
ادامهٔ مطلب »