کانون مدافعان حقوق کارگر : دو خبر از زندانیان کارگری

images– به قرار اطلاع ساعت 20 روز یک شنبه اول بهمن ماه بهنام ابراهیم زاده با تودیع وثیقه به مرخصی آمد.

ادامهٔ مطلب »

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: یکشنبه اول بهمن ماه 1391 مصادف با بیستم ژانویه 2013 میلادی

گفتگوی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی !

انتخابات در جمهوری اسلامی برای پوشاندن استبداد دینی است انتخابات در شرایط بی حقی مطلق مردم، معنائی ندارد radioگفتگو هفتگی رادیو سپهر در بیست و نهم دی ماه نود و یک و هجده ژانویه میلادی با محمد رضا شالگونی فایل صوتی با فورمات ام پی 3

بولتن خبری سیاسی شنبه سی ام دی ماه1391 مصادف با نوزدهم ژانویه 2013 میلادی

نقش و جایگاه اتحادیه های کارگری در تشکل طبقه کارگر

به هلی کوپتر های مس خاتون آباد و به فلزبان : مرتضی ک.

Downloadبغض ما
مخلوط بنزين و هواست
متراکم شونده زير فشار روزگار
دوره به دوره
انفجار ما را هدايت کرده سيلندر

ادامهٔ مطلب »

اعتصاب غذای زندانی سياسی در اعتراض به شکنجه های وحشيانه و عدم درمان

imagesروز شنبه ۳۰ دی ماه زندانی سياسی تبعيدی ايرج محمدی با توهين و ضرب و شتم به يکی از سلولهايی که محل شکنجه زندانيان می باشد برده شد. اين زندانی سياسی بيمار توسط ۸ نفر از شکنجه گران رژيم ولی فقيه احاطه شد و از هر طرف آماج ضربات آنها قرار گرفت.شکنجه اين زندانی سياسی به مدت يکhttps://rahekargar.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php ساعت ادامه داشت.

ادامهٔ مطلب »