کانون مدافعان حقوق کارگر : دو خبر از زندانیان کارگری

images– به قرار اطلاع ساعت 20 روز یک شنبه اول بهمن ماه بهنام ابراهیم زاده با تودیع وثیقه به مرخصی آمد.

ادامهٔ مطلب »

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: یکشنبه اول بهمن ماه 1391 مصادف با بیستم ژانویه 2013 میلادی

گفتگوی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی !

انتخابات در جمهوری اسلامی برای پوشاندن استبداد دینی است انتخابات در شرایط بی حقی مطلق مردم، معنائی ندارد radioگفتگو هفتگی رادیو سپهر در بیست و نهم دی ماه نود و یک و هجده ژانویه میلادی با محمد رضا شالگونی فایل صوتی با فورمات ام پی 3

بولتن خبری سیاسی شنبه سی ام دی ماه1391 مصادف با نوزدهم ژانویه 2013 میلادی

نقش و جایگاه اتحادیه های کارگری در تشکل طبقه کارگر

به هلی کوپتر های مس خاتون آباد و به فلزبان : مرتضی ک.

Downloadبغض ما
مخلوط بنزين و هواست
متراکم شونده زير فشار روزگار
دوره به دوره
انفجار ما را هدايت کرده سيلندر

ادامهٔ مطلب »

اعتصاب غذای زندانی سياسی در اعتراض به شکنجه های وحشيانه و عدم درمان

imagesروز شنبه ۳۰ دی ماه زندانی سياسی تبعيدی ايرج محمدی با توهين و ضرب و شتم به يکی از سلولهايی که محل شکنجه زندانيان می باشد برده شد. اين زندانی سياسی بيمار توسط ۸ نفر از شکنجه گران رژيم ولی فقيه احاطه شد و از هر طرف آماج ضربات آنها قرار گرفت.شکنجه اين زندانی سياسی به مدت يکhttps://rahekargar.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php ساعت ادامه داشت.

ادامهٔ مطلب »

تجمع اعتراضی کارگران آب و فاضلاب روستايی دشستان به تعويق چهارماه حقوق خود

tahasonکارگران اداره آب و فاضلاب روستايی دشتستان در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه حقوق خود در اين اداره تحصن کردند.

ادامهٔ مطلب »

وضعیت اسفبار زنان شاغل در ایران

Downloadسایت خبری راه کارگر : رژیم اسلامی در تمامی طول حیات خود، به حیل مختلف سعی کرد تا زنان را از عرصه های مختلف فعالیت اجتماعی حذف کرده، خانه نشین کند. با تصویب طرحهای مختلف اشتغال زنان را محدودتر و محدودتر کرد. بگونه ای که امروز شرایط زنان شاغل باقیمانده، به شکل شرم آوری اسفبار است.

ادامهٔ مطلب »

خصوصی سازیهای بیشتر، راه حل پیشنهادی همه جناحهای رژیم اسلامی

Download (1)سایت خبری راه کارگر : جناحهای مختلف معتقد به نظام جمهوری اسلامی، چه در درون قدرت و چه آنهائی که از قدرت بیرون رانده شده اند، در عرصه ی سیاسی، کشمکشها و نزاع جدی بر سر تصرف پستهای دولتی و اهرمهای قدرت دارند. اما در زمینه ی سیاستهای اقتصادی ، تمامی ایشان ، در زمینه ی خصوصی سازی و ایجاد فضا برای سرمایه داران از طرفی و اعمال محدودیتها و بی حقی های بیشتر به کارگران و زحمتکشان، از طرف دیگر، کاملا همصدا و موافق یکدیگرند.

ادامهٔ مطلب »

دزدی و اختلاس کلان، بدون دخالت و حمایت دولتمردان غیرممکن است

Downloadسایت خبری راه کارگر : در دوران سلطنت پهلوی انجام فعالیتهای کلان اقتصادی، یا در انحصار هزارفامیل بود و یا میبایست «سهم شیر» دربار پرداخت میشد و هر اقدامی در این سطح، بدون دخالت مستقیم ویا مشارکت دربار ، غیرممکن بود.

ادامهٔ مطلب »

تصمیم ویژه مجلس و دولت برای اختصاص کارت اعتباری به اقشار کم درآمد

Downloadسایت خبری راه کارگر : یک نماینده مجلس حاضر در نشست های مشترک کمیته مجلس و دولت به خبرنگار مهر گفت که یکی از مهمترین تصمیماتی که در جلسات مشترک کمیته مجلس و دولت برای ساماندهی فوری اوضاع اقتصادی جامعه و بهبود وضعیت معیشت دهک های پایین درآمدی اتخاذ شده است، کمک به 2 دهک پایین درآمدی است.

ادامهٔ مطلب »

نشست شبانه دولت و مجلس در پشت درهای بسته

Downloadسایت خبری راه کارگر : زندگی، کار و معیشت مردم آنچنان نابسامان شده است که هر آن خطر انفجار میرود. شورش گرسنگان، ناقوس مرگی است که خواب از چشمان دولتمردان اسلامی ربوده است، بهمین خاطر سردمداران باندهای مافیائی حاکم، علیرغم رقابتها و کشمکش ها با یکدیگر، به هم اندیشی و چاره جوئی افتاده اند.

ادامهٔ مطلب »