بولتن خبری سیاسی دوشنبه چهاردهم اسفند ماه1391 مصادف با چهارم مارس 2013 میلادی

سهم زنان ایرانی از قدرت سیاسی-نیکزاد زنگنه

تا قانون خانواده برابر: مشارکت سیاسی مفهوم مدرن و جدیدی است که همراه با دولت- ملت وارد فرهنگ و zanghodratجامعه شناسی سیاسی شده است. این مفهوم در کشورهای مختلف با مفهوم توسعه گره خورده است.
ادامهٔ مطلب »

زن و قدرت سیاسی در ایران :محمدرضا شالگونی

2013-03-04_320_zananmachtدر کشور ما جنبش کارگری بدون فائق آمدن بر » انقلاب اسلامی» راه به جایی نخواهد برد . نه فقط به دلیل اینکه قدرت سیاسی در دست روحانیت است و سرنگونی جمهوری اسلامی نخستین شرط لازم برای برقراری دموکراسی و سوسیالیسم است ؛ بلکه مهم تر، به این دلیل که «انقلاب اسلامی» در کشور ما پایه هائی دارد که بدون متلاشی کردن آنها ، جنبش آزادی و سوسیالیسم نمی تواند اعماق جامعه ما را تسخیر کند . پیروزی «انقلاب اسلامی» در کشور ما محصول یک تصادف یا یک کودتا نبود .

ادامهٔ مطلب »

زن آتشفشانی زیرپای جمهوری اسلامی / شهاب برهان

2012-11-22_361_zanاگر چه این مقاله به مناسبت ۸مارس روز جهانی زن و بزرگداشت آن نوشته می شود، ولی نخستین پیامش این است که تنها در سالگرد روز زن نیست که باید به یاد زنان افتاد، همانطور که نمی توان کار انقلابی را به بزرگداشت انقلاب یا سالروز آن محدود کرد، در مورد زنان نیز نباید به «تجلیل» از مقام زن و «حمایت» از حقوق دمکراتیک زنان ، آنهم فقط در روز معینی از سال، اکتفا نمود.

ادامهٔ مطلب »

فمینیسم چپ امروز : ماری پاز بالی برا : ترجمه آزاده ارفع

2013-03-04_123_femenismبرخی از ملزومات فمینیسم چپ را من چنین می فهمم :
– هدف فمینیسم چپ تغییرات ساختاری است. مسئله این است که ساختارها و وضعیت جاری ستم بر زنان در جامعه مربوطه را بشناسیم و این ساختار را به شکلی دگرگون سازیم که زمینه پذیرش آن وجود داشته باشد. مسئله دیگر این است که دگرگونی های به وجود آمده را حفظ کرده و برای پیشرفت آن ها تلاش کنیم. از این رو فمینیسم چپ یک جنبش اجتماعی و سیاسی تعمیق یابنده می باشد نه یک جنبش سطحی و ادواری.

ادامهٔ مطلب »

قربانی تجاوز جنسی در کودکی نامه‌های بی‌نام: قربانی تجاوز جنسی در کودکی‌ام

2013-03-04_127_tajavozتربيون زمانه: چند روزی است که مطالب سایت شما [تریبون زمانه] را دنبال می‌کنم و به «خشونت جنسی» توجه بیشتری دارید. من قربانی تجاوز در کودکی هستم. کسی که به من تجاوز کرد از اقوام نزدیکم بود که با ما در یک محله زندگی می‌کرد.

ادامهٔ مطلب »

معنای اجرای فاز دوم برچیدن یارانه ها چهار برابر شدن قیمت های حامل های انرژی است

Downloadسایت خبری راه کارگر: معنای تامین پیش فرض های مطرح شده در لایجه بودجه سال 92 در زمینه فاز دوم برچیدن یارانه ها چهار برابر شدن قیمت های حامل های انرژی است. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح مخالفت با اجرای فاز دوم برچیدن یارانه ها از سوی دولت که در برنامه بودجه ارائه شده به مجلس مطرح شده به خبرگزاری فارس گفت:

ادامهٔ مطلب »