دولت و کارفرمایان در مساله حداقل دستمزد، مسئوولیت را به همدیگر پاس می دهند.

Downloadسایت خبری راه کارگر: در حالی که تورم افسارگسیخته، زندگی کارگران را بسختی زیر فشار قرار داده است، دولت و کارفرمایان از مسوولیت پذیرش حداقل دستمزد منطبق با نرخ تورم شانه خالی می کنند و مسوولیت را به هم پاس می دهند.

ادامهٔ مطلب »

دومین تجمع کارگران پیمانی در برابر سازمان مدیریت پسماند

Downloadسایت خبری راه کارگر: کارگران پیمانی بار دیگر در مقابل سازمان مدیریت پسماند دست به تجمع زدند. صبح روز چهارشنبه بیست و پنج نفر از کارگران شرکت پیمانکاری ترابر گس‌تر نکو برای دومین بار ظرف 13 روز گذشته، به دلیل عدم دریافت مطالبات مالی خود در مقابل سازمان مدیریت پسماند تهران تجمع کردند.

ادامهٔ مطلب »

مادر ستار بهشتی تهدید کرد: به خواسته ام رسیدگی نشود در مقابل دادگاه خودم را می کشم.

imagesسایت خبری راه کارگر: با گذشت بیش از چهار ماه از مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی و عدم رسیدگی به پرونده قضایی این کارگر شهید وبلاگ نویس، مادر ستار بهشتی گفت: “اعلام می کنم اگر به خواسته ما توجه نکنند؛ من مقابل دادگاه خودم را خواهم کشت.

ادامهٔ مطلب »

به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن الگوی نولیبرالی اشتغال زنان : خسرو صادقی بروجنی

zananeshtghalنابرابری جنسیتی همچون دیگر نابرابری‌های اجتماعی ریشه در جهانی‌سازی و تحولات چند دهه‌ی اخیر ندارد و پیش از آن نیز وجود داشته است. اما روند جهانی‌شدن و گفتمان نولیبرالی حاکم بر آن، همچون دیگر عرصه‌های نابرابری، بر نابرابری جنسیتی نیز تأثیر داشته ‌است.

ادامهٔ مطلب »

اعلامیه اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان در گراميداشت ٨ مارس : 8 مارس دیگری درراه است

Download (1)روزی نمادین که نمود تاریخ مبارزاتی برعلیه هر گونه ستم و تبعیض و نابرابری را در گذر سالیان با خود دارد. روزی که زنان فریاد زدند دیگر بس است . روزی که فریاد ها مشت شد ومشت ها چون پتکی بر سر نظام مردسالارانه سرمایه داری فرود آمد روزی که اینک هرروز گشته است .

ادامهٔ مطلب »

همگام با 8 مارس علیه جهل، ستم و سنتی برخیزیم که زن را «نیمه انسان» می داند! : بهنام چنگائی

Download«فساد دین و دربار»
چه پیش از پیدایش جای پای اسلام در ایران، و چه پس از برچیده شدن بساط فاسد و فرسوده ساسانیان توسط اعراب که به رسوخ «دینِ شمشیر»در بین ما فرا روئید و سرآخر نیز: همین مذهب، زمینه شکست و سرقت انقلاب 57 را فراهم آورد

ادامهٔ مطلب »

حکومتی که علناً به فاشیست بودن خود افتخار می کند

d613af937e33982c70b5ef1c2b0194c1-300x200سایت خبری راه کارگر:حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه همین هفته با افتخاراز ضربه خوردن ششصد خبرنگار توسط دستگاه امنیتی رژیم خبر داد. البته برای توجیه این رفتار سرکوبگرانه و فاشیستی، مطابق معمول یک مشت اراجیف نیزسرهم کرد و و ضربه زدن به این خبرنگاران را مبارزه با عوامل دشمنان داخلی و خارجی نامید.

ادامهٔ مطلب »