بزرگداشت پنجمین سالگرد سرکوب جنبش ششم آوریل در مصر با یورش پلیس مواجه شد

Downloadسایت خبری راه کارگر : بر اساس اخبار منتشره، دیروز شنبه شهرهای مختلف مصر شاهد تظاهرات اعتراضی بر علیه مرسی بود.
پلیس مصر در قاهره به سوی تظاهرات کنندگانی که در مقابل دادگاه عالی و دفتر دادستان کل مصر تجمع کرده بودند،‌گاز اشک آور شلیک کرد.

ادامهٔ مطلب »