گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمدرضاشالگونی !

مجله کارگری رادیو !

رویدادهای سیاسی هفته !

بولتن خبری سیاسی جمعه سی ام فروردین ماه1392 مصادف با نوزدهم اوریل 2013 میلادی

روز جهانی کارگر و «نهضت» توخالی عوامفریبان رضا سیپدرودی

هیچ کجا به اندازه بزنگاه عمل برای شناخت واقعی نیات و مقاصد گروهها و جریانات مختلف Downloadمدعی حمایت از کارگران اهمیت ندارد. از مصادیق بسیار روشن و قابل توجه در این زمینه «برنامه ای» است که «خانه کارگر» به جای روز جهانی کارگر به نام «هفته کارگر» براه انداخته است. این جریان از اول سال جاری به کمک رسانه ها و تشکل های وابسته اش غوغا براه انداخته و از کارگران خواسته است، به بیان تبلیغاتی خودشان، » به نهضت» شکایت از حداقل دستمزد بپوندند.
ادامهٔ مطلب »

تشکیل جلسه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران؛ آری یا نه؟

در حالیکه اعضای کارگری شورای عالی کار از توافق این شورا برای بررسی افزایش حق مسکن imagesکارگران در سال جاری خبر می دهند، اعضای کارفرمائی آنرا تکذیب می کنند. خبرگزاری ایلنا در خبری از تشکیل جلسه برای افزایش حق مسکن کارگران خبر داد.
ادامهٔ مطلب »

برنامه های ستاد گرامیداشت هفته کارگر در همدان، دهن کجی آشکار به حقوق کارگران

رژیم اسلامی برای جلوگیری از نزدیک شدن مطالبات کارگران به همدیگر در روز اول ماه مه، 2013-04-10_139_1.maiبرنامه ریزی کرده است. خبرگزاری ایلنا از برپائی ستاد گرامیداشت هفته کارگر در استان همدان خبر داد.
ادامهٔ مطلب »