گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی !

مجله کارگری را دیو !

رویدادهای سیاسی هفته !

بولتن خبری سیاسی جمعه سیزدهم اردیبهشت ماه1392 مصادف با سوم ماه مه 2013 میلادی

مارلون براندو عظمت هنری، شجاعت مدنی / زهره سحر خیز

brandoاز اوج شهرت در هالیوود تا حضیض درهم شکستگی و اندوه در پیری، براندو همیشه در کنار حقیقت ماند- از جنبش رفیع تبعیض نژادی تا جنبش ضدجنگ و اشغال در عراق/
هنگام اعلام خبر مرگ براندو در ۸۰ سالگی، کمتر کسی در اعطای لقب ” بزرگ ترین بازیگر همه زمان ها” به او خست به خرج داد. این قابل انکار نبود.

ادامهٔ مطلب »

القاعده:حقیقت وحشتناک در پشت یک داستان فولکلوریک / سوسن آرام

alghaede jangحالا گویا حل معمای بمب هایی که هر روز در این یا آن گوشه جهان منفجر میشود و جان هزاران نفر شهروند غیر نظامی را میگیرد آسان شده است، از عربستان تا ترکیه ، از بالی تا افغانستان و عراق ، هر وقت که انفجاری مردم را به خاک و خون میکشد، انگشت ها به یک اسم اشاره میکنند: القاعده .
ادامهٔ مطلب »

بیانیه مشترک کارگری: صدایی که طنین انداز است وخاموشی نمی‌گیرد

روزجهانی کارگر برای طبقه کارگرمعنای خاصی دارد. دراین روزهمهٔ مزدبگیران در سراسر گیتی همبستگی خود را با راهپیمایی‌های گسترده فریاد زده، تا تاکیدی باشد براتحاد هر روزه کارگران از سال ۱۸۸۶ که کارگران شیکاگویی برای ۸ساعت کار ودستمزدی عادلانه به رگباربسته شدند و رهبرانشان پس از محاکمه‌ای نمایشی در بیدادگاه محکوم به مرگ شدند، تا به امروز هنوز هم کارگران برای دستمزدی عادلانه در ازای ۸ساعت کار مبارزه می‌کنند.
ادامهٔ مطلب »