بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، شنبه 28 اردیبهشت 1392

◄ اخبار روز
◄ مجله کارگری را دیو، شامل رویدادهای کارگری، یادداشت کارگری هفته و گفتگو با فعالین کارگری
گوش کنید
دانلود

گزیده هائی از میان رسانه های حکومتی/ در دیگ جوش باندهای حکومتی می گذرد؟

imagesسایت خبری راه کارگر ـ تلاش برای حذف پاره ای از کاندیداهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان با شدت ادامه دارد. بسیاری از یاران رهبر به این نتیجه رسیده اند که اگر هاشمی و مشائی رد صلاحیت نشوند، مقابله با آن ها گران تمام خواهد شد. اما این اقدام شورای نگهبان نیز عواقب سیاسی گسترده ای خواهد داشت و از این روست که با احتیاط به موضع نزدیک می شوند و یکی از اعضای شورای نگهبان اعلام کرده است که ده کاندیدا حائز صلاحیت خواهند بود. با این حال نبرد برای گذر از صافی شورای نگهبان و وارد رقابت شدن از سوی جناح های گوناگون در جریان است.

ادامهٔ مطلب »

گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان!

◄ گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان!

گوش کنید
دانلود