در حاشیه انتصاب مهندسی شده روحانی: پاسخی به یک چپ رفرمیست شده رای دهنده و سبز بنفش شده

در حاشیه انتصاب مهندسی شده روحانی: پاسخی به یک چپ رفرمیست شده رای دهنده و سبز بنفش شده
برهان عظیمی
در پاسخ به یک چپ رفرمیست شده رای دهنده و یکی از رای دهندگان بنفش شده حامی روحانی که خطاب به کمونیستهای انقلابی که انتخابات را تحریم کرده بودند چنین گفته بود که: «مشکل شما همان مشکل استبداد فکری است که خود را برتر از دهها میلیون می دانید. …شما نمی توانید تصور کنید که آدمها مستقل از این و آن می توانند فکر کنند چون خودتان چنین هستید. اما ما خودمان تصمیم می گیریم چه کاری درست است. ما مثل شما ولی فقیه محور و شاه محور و… نیستیم. اراده داریم و فکر می کنیم و تصمیم می گیریم و عمل می کنیم…شما سقف افکارتان بیش از این بالا نمی رود که همه را نادان فرض کنید و معتقد به صغیر بودن عده ای و قیم بودن عده ای دیگر هستید یک دستگاه ارباب رعیتی.» ادامهٔ مطلب »

نوشته شده در سیاسی. 3 Comments »