سالیانه 7000 هكتار از باغات پسته كرمان خشك می‌شوند

peste-kermanسالیانه 7000 هكتار از باغات پسته كرمان خشك می‌شوند
اضافه برداشت از چاه‌ها ضررهای جبران ناپذیر دارد مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا درگفتگو با ایلنا1392-05-22:
سالیانه 7000 هكتار از باغات پسته كرمان خشك می‌شوند/اضافه برداشت از چاه‌ها ضررهای جبران ناپذیر دارد- شورشدن منابع آب زیرزمینی كه نتیجه آن بروز مشكل در تامین آب شرب منطقه، تخریب بافت خاك، شور شدن تدریجی خاك و كاهش راندمان تولید محصولات كشاورزی از اثرات مخرب بهره برداری بیش از اندازه است. مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا ضررهای برداشت بیشتر از پروانه بهره‌برداری از چاه‌های مجاز را جبران ناپذیر دانست. ادامهٔ مطلب »

گفتگوی امیرجواهری با دکتر احمد سیف!

بولتن سیاسی خبری سیاسی سه شنبه بیست و دوم مرداد ماه 1392 برابربا سیزدهم اوت 2013 میلادی،

اعلام نام 20 شهر بیکاری درکشور و نرخ بیکاری 397 شهر، فاجعه بیکاری درکشور را بنمایش می گذارد.

Download (2)سایت خبری راه کارگر – معضل بیکاری و عدم اعلام آمار واقعی بیکاران در سطح کشور ، همواره در دولت های مختلف رژیم اسلامی به یکی از مشکلات بررسی نرخ بیکاری و گمان زنی ها برسر وارسی این مشکل بزرگ اجتماعی بشمار می آمد.تا به امروز هم دولت و وازتخانه های تابعه از رقم اعلام بیکاری و ارقام دقیق آن خود داری ورزیده اند.

ادامهٔ مطلب »

چایکاران همچنان از دولت طلبکارندو مشکل صنعت چای به خود رها شده است!

Download (1)سایت راه کارگر- بحران تولید برگ و فروش چای توسط چایکاران به دولت ،امروز به یکی از مشکلات اساسی کشاورزان چایکار بدل شده است.کارخانه داران دولتی مرتب امر پرداخت بهای برگ به کشاورزان را به تعویق می اندازندو این امر در روند زندگی کشاورزان اختلال جدی بوجود می آورد. جدا از این در رابطه با قیمت گذاری انواع برگ های سبزچای فراهم آورده کشاورزان نیز در این و آن کارخانه قیمت گذاری های گوناگون صورت گرفته و خود این امر در واگذاری برگ سبز به کارخانه نیز نوعی مشکل آفرین گشته و کشاورز چایکار از این کارخانه به آن کارخانه در سطح منطقه گیلان دایما در حرکت است. باید گفت

ادامهٔ مطلب »

تعطیلی و نیمه فعال ماندن کارگاههای تولیدی در سطح شهرک های صنعتی همچنان بیداد می کند.

imagesسایت خبری راه کارگر- ما همواره از موج وسیع تعطیلی واحد های تولید و صنعتی در سطوح مختلف و به دلایل گوناگون خبرداده ایم. این موج تعطیلی عوارض پر شمار ی از خود به جای می گذارد که درمرحله اول بیکاری و اخراج کارگران و در همین رابط بدلیل عدم وجود تشکل های مستقل کارگری ما با معضل بی توجهی مسئولین درقبال این ویرانی واحد های تولید هستیم که همواره یا خود دولت به مثابه بزرگترین کارفرما و یا بخش اختصاصی شده آن واحد ، نسبت به گذران زندگی کارگران بیمار شده از خود کوچکترین واکنش انسانی نشان نمی دهند.

ادامهٔ مطلب »

با به صحنه آمدن مردم ؛برا ی انتقال کارخانه سرب و روی زنجان، ضرب العجل یکماهه تعیین شد

Downloadسایت خبری راه کارگر- اقدام جسورانه مردم زنجان در به خیابان آمدن و دفاع از محیط زیست ،و طرح شعار های «کارخانه سرب و روی تعطیل باید گردد»، «همشهری باغیرت اتحاد اتحاد»، «سرب و روی نمی‌خواهیم هوای تازه می‌خواهیم»، اراده مردمی را نشان دادند که خواهان تغییر هستند. این عمل بعنوان یک تجربه موفق از حضور همه لایه های اجتماعی خاصه زنان و جوانان دختر و پسر در این شهر، خبر می دهد .از اینرو مسئولین استان مجبور به واکنش در برابر این پیشروی اعتراضی مردم از خود نشان داده اند.

ادامهٔ مطلب »