کمبودنیروی انسانی پرستاران در ایران بیداد می کند

Download (5)سایت خبری راه کارگر- موضوع وارسی پرستاران و مشکلات آنان در دو سطح بخش دولتی و حصوصی سازی شده بیمارسان های سراسر کشور، همواره یکی از معضلات پاسخ نگرفته جنبش مطالباتی کشور ما است که در دولت های مختلف به آنان پرداخته نشده است. بخش وسیعی از پرستاران به دلیل افزایش طاقت فرسای کار و پاهین ماندن ضریب حقوقی آنان در برابر اقزایش تورم وگرانی روزمره گی زندگی، کار خود را رها ساخته و یا در طلب وصول کار جدید اقدام کرده و بخشا خود را از بیمارسان های دولتی به بیمارستان های خصوصی شده منتقل ساخته اندو بخشی از آنان و به ناگزیر کشور را ترک کرده اند وامرور در سطح جهان به این ادامه این حرفه شریف مشغولند.


کمبودنیروی انسانی پرستاران در ایران بیداد می کند

از این رو ما در سطح بیمارستان ها در برابر افزایش جمعیت کشور با مشکل کمبود پرستار روبرو هستیم . مسعود فلاحي، معاون پرستاري وزارت بهداشت درباره ميزان کمبود پرستار در کشور به « فارس »گفت: به علت کمبود شديد پرستار شاهد اين هستيم که گاهي در يک شيفت شب بيمارستان دو پرستار به ۴۰ بيمار خدمات رساني مي کنند. وي افزود:‌اگر پرستار فقط بخواهد فشارخون و علايم حياتي بيماران را بگيرد و داروهايشان را بدهد يا پانسمان ها را عوض کند صبح شده است. همين هفته گذشته بازديدي از بيمارستان طالقاني تهران داشتيم که در بخش جراحي با ۲۲تخت، يک پرستار و يک کمک پرستار در شيفت شب حاضر بودند، کمک پرستار که نيروي تخصصي و تحصيلکرده نبود و درواقع يک بخش مهم بيمارستاني فقط با يک پرستار اداره مي شد . در حال حاضر حدود ۱۹۰ هزار پرستار عضو سازمان نظام پرستاري هستند که بيشتر آنها شاغل در وزارت بهداشت هستند،اگر پرستاران بخش خصوصي و دستگاه هاي ديگر مانند نيروهاي نظامي، وزارت نفت، بانک ها و … را نيز حساب کنيم، حدود ۲۳۰ هزار پرستار در کشور شاغل هستند و اگر بخواهيم به استاندارد ملي برسيم اين تعداد بايد حداقل ۲برابر (460 هزار نفر)بشود تا بتوانيم ارائه خدمت با کيفيت و استاندارد مراقبتي را در بيمارستان ها شاهد باشيم.معاون پرستاري وزارت بهداشت با بيان اين مطلب به فارس درباره ميزان کمبود پرستار در کشور گفت: براساس استاندارد ملي بايد به ازاي هر تخت بيمارستاني 1.8 پرستار در کشور داشته باشيم درحالي که اين ميزان اکنون 0.7 پرستار يعني کمتر از نصف است. بنابراين تعداد پرستاران کشور بايد حداقل ۲برابر بشود تا بتوانيم ارائه خدمت با کيفيت و استاندارد مراقبتي را در بيمارستان ها شاهد باشيم.
وي گفت: اين تازه در پايتخت و يکي از مراکز درماني با کيفيت کشور است و شهرستان ها معلوم نيست چه وضعيتي دارد.معاون وزير بهداشت ادامه داد: موارد زيادي وجود دارد که با صرف ميلياردها تومان اعتبار و خريد تجهيزات پيشرفته بيمارستان مي سازند اما بعد از افتتاح مي بينند که نه امکان جذب پرستار دارند، نه پست سازماني براي جذب پرستار لحاظ شده است.مسعود فلاحي افزود: پرستاران زيادي داريم که دانش آموخته اين حرفه هستند اما به علت سختي کار، حقوق کم و سروکار داشتن با سخت ترين بيماري ها، بدون برخورداري از مزاياي مناسب رغبتي به کار ندارند به خصوص اين که بايد با حضور دائمي در ايام تعطيل و غيرتعطيل از زندگي، فرزند و خانواده خود بگذرند، بنابراين عطاي اين حرفه را به لقايش مي بخشند.وي ادامه داد: اگر شرايطي فراهم شود که امکان جذب پرستاران با شرايط بهتر يا حتي امکان استخدام نيمه وقت پرستاران فراهم شود يا اين که امکان به کارگيري مجدد پرستاران بازنشسته که هنوز توان کار دارند وجود داشته باشد مي توانيم بخشي از کمبود پرستار را در مراکز درماني جبران و خدمات با کيفيت تري به مردم ارائه کنيم.وي افزود: براين اساس به نظر من بايد برخي قوانين مربوط به کار پرستاران بازنگري ‌شود.رئيس سازمان نظام پرستاري کشور در همين باره به خراسان گفت: در حال حاضر در کشور بالغ بر ۲۵۰هزار نفر کادر پرستاري داريم که شامل پرستاران، بهياران، تکنيسين ها، متخصصان بيهوشي اتاق عمل و بخش فوريت ها مي شود.محمد ميرزابيگي با تاکيد بر اين که آمار بيکاري در بين پرستاران صفر است، ادامه داد: شرايط فعلي به گونه اي است که اگر پرستاري در کشور متقاضي کار باشد، بلافاصله به خدمت گرفته خواهد شد که البته اين موضوع با استخدام دولتي متفاوت است. اما در کلان شهرهايي مثل تهران شرايط کار متقاضيان به سرعت فراهم مي شود مواردي هم که چنين نتيجه اي حاصل نمي شود به علت تقاضاي فرد براي اشتغال در شهرستان هاي کوچک تر محل اقامت خود است.وي تصريح کرد: ۲۵۰هزار نيروي پرستار موجود از دانشجويان سال دوم تا رده بازنشستگي را شامل مي شود و کمبود جدي ما در خدمات باليني و بيمارستان است. زيرا نمي توانيم پرستاران را مجبور کنيم که در بخش خدمات باليني مشغول به کار شوند، آن ها مختارند که در صورت تمايل، خودشان دفتر خدمات پيشگيرانه داير کنند يا در سطح ارتقاي سلامت مشغول به فعاليت شوند.
ميرزابيگي تاکيد کرد: در دوره دولت هاي نهم ودهم بيمارستان سازي و بخش هاي درماني گسترش زيادي يافت اما سالانه شاهد بازنشستگي تعدادي از پرستاران هستيم. از طرفي ميزان ورودي دانشکده هاي پرستاري متناسب با اين حجم گسترش نبوده و نيست. به همين سبب متاسفانه در بيمارستان ها باکمبود پرستار مواجهيم. وي اظهار کرد: بايد دانست که حرفه پرستاري منحصر به بيمارستان ها نيست و به همين خاطر برخي از پرستاران در حوزه هاي ديگر خدمات پرستاري مشغول به کار مي شوند.رئيس سازمان نظام پرستاري کشور با اشاره به افزايش ظرفيت دانشکده هاي پرستاري در طول چند سال اخير بيان کرد: خوشبختانه هم اکنون ۱۶۰ دانشکده پرستاري در کشور وجود دارد که ميانگين تعداد دانشجويان پرستاري در هر دانشکده ۴۰۰دانشجوست. از ۲۵۰هزار نفر جامعه پرستاري نيز ۱۶۰هزار نفر دانشجويان اين دانشکده ها هستند.ميرزابيگي گفت: با توجه به دانش آموختگان اين رشته که هر سال حدود ۴هزار دانشجوست اميدواريم دانش آموختگان سال جاري و سال آينده که حدود ۹هزار نفر خواهند بود، به کمک بيماران بيايند.اين مقام مسئول از آسيب هايي که کمبود پرستار در بخش هاي درماني ايجاد مي کند ياد کرد و خاطرنشان ساخت: در بخش هاي ويژه بيمارستاني مثل ICU- CCU-NICU که معمولاً مظلوم ترين بيماران در آن ها بستري هستند، خدمات پرستاري تخصصي تر و حساس تر مي شود و به مراقبت هاي ويژه اي نياز دارد و بايد در طول ۲۴ساعت شبانه روز پرستار در کنار بيمار حضور داشته باشد تا با کمک ابزار و تجهيزات الکترونيکي و غيرالکترونيکي و کنترل حواس ۵گانه، مدام بيمار را تحت نظر داشته باشند، درکشورهاي ديگر دربخش هاي ويژه براي هر بيمار حداقل ۲پرستار در نظر گرفته مي شود، زيرا اگر بيمار دچار شرايط بحراني شد خدمات مورد نياز ارائه شود، بديهي است اگر اين حداقل ها رعايت نشود و شرايط بحراني بيمار را فرابگيرد حتي خطر مرگ او را تهديد مي کند.وي با اشاره به استانداردهاي جهاني تعداد پرستاران نسبت به بيماران گفت: در دنيا براي بخش هاي ويژه و خيلي ويژه حداقل ۲ تا 4.6 پرستار به ازاي هر تخت وجود دارد. يعني در برخي بيمارستان ها يا بخش ها تا ۴ نفر در طول ۲۴ساعت نيرو براي هر تخت به کار مي گيرند. در ايران در حال حاضر در بخش باليني بين 0.5 تا 0.7 پرستار به ازاي هر تخت داريم.وي با تبيين وضعيت فعلي بيمارستان هاي کشور يادآور شد: در حال حاضر صبح ها حداقل براي هر ۱۰ تا ۱۵بيمار يک پرستار و شب ها به ازاي ۲۰و گاهي ۴۰ بيمار يک پرستار حضور دارد که تعداد بيماران در مناطق محروم افزايش مي يابد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s