بیکارترین رشته های تحصیلی درکشورکدام ها هستند؟

images (1)سایت خبری راه کارگر – معضل بیکاری در بین تحصیل کردگان کشور یکی از مهمترین مشکلات بیکاری بی پاسخ مانده تمامی دودهه اخیرکشور مابوده است. بعد از گشایس دیگر باره دانشگاهها بعد از انقلاب ضد فرهنگی اعلام شده خمینی و بازشدن بیشماردانشگاهها ومدارس عالی وهمچنن راه اندازی دانشگاه های ازاد درسراسر کشور،بازارکارمابا خیل وسیع فارغ التحصیلان جویای کارروبرو گردید.جدا از این مشکل بیکاری جوانان دارای دیپلم و فوق دیپلم نیز در بین جوانان دختر و پسر،در سطح استان ها ی  مختلف کشور یکی ازآسیب پذیر ترین مشکل اجتماعی ما بوده است.


بیکارترین رشته های تحصیلی درکشورکدام ها هستند؟

خروج بیشمارانی ازکشور ازاقشا رمرفع و میانی جامعه بعد از فارغ التحصیل شدن برای ادامه تحصیل در سطح دانشگاهای کشور های مختلف دنیاو همینطوربلاتکلیفی آن بخش ازجوانان فارغ اتحصیل شده که امکان خروج از کشور را از طریق اسیب پذیر بودن وضعینت خانواده خود، نمی توانند به جان بخرند، بعنوان ارتش بیکاران رقم می خورند. گفتنی است که دولت های پیشین و همینطور دوره نهم و دهم در زمامداری احمدی نژاد، ادعای پروژه اشتغال زودبازده، وعدم شکل اجرایی آن نتوانست هیچ مشکلی را برای ازمیان بردن مشکل بیکاری جوانان کشور بازکند.خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: بر اساس آخرین سرشماری صورت گرفته درهفده رشته تحصیلی در بین 768 هزار بیکار در کشور دارای تحصیلات فوق دیپلم تا دکترای تخصصی هستند که در این بین، 505 هزارنفر دارای لیسانس و 207 هزار نفر فوق دیپلم هستند، ضمن اینکه بیشترین تعداد بیکاران دانشگاهی نیز در رشته های علوم انسانی و هنر، علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق و مهندسی ساخت و تولید هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در روزهای اخیر در مراسم تودیع و معارفه وزرای اقتصادی کشور با اعلام اینکه امروز اشتغال و تورم دو چالش اصلی و اساسی کشور محسوب می شود گفته است: دولت در نظر دارد برنامه هایی را به صورت فوری و اضطراری در حوزه اشتغال کشور اجرا کند.

طی یکی دو دهه اخیر جامعه با گرایش روزافزون جوانان برای ورود به دانشگاه ها مواجه بوده و این روند همچنان ادامه دارد. اغلب افرادی که دوره متوسطه تحصیلی را طی می کنند یک نگاه جدی برای ورود به دانشگاه و دریافت یک مدرک را دارند. این مسئله به حدی رسیده است که امروز در بسیاری از رشته های دانشگاهی که جوانان از آنها فارغ التحصیل می شوند، بازار کاری وجود ندارد و به اصطلاح بازار کار بسیاری از رشته ها اشباع شده است.

برخی رشته ها بازاری برای کار ندارند

یکی از مهم ترین دلایلی که باعث به وجود آمدن این شرایط شده است، عدم ارتباط صحیح و منطقی بین دانشگاه و بازار کار است تا جایی که هر یک از این بخش ها به صورت کاملا جزیره ای و جدا از دیگری کار می کند. دانشگاه ها امروز در رشته های گوناگونی بدون توجه به نیاز واقعی بازار کار دانشجو تربیت می کنند، اما بازار کار تنها به آن بخشی از فارغ التحصیلان توجه دارد که بتواند نیاز واقعی خود به نیروی کار را برطرف نماید.

باقی ماندن این شرایط درباره اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و ناتوانی دانشگاه ها و یا بی توجهی دانشجویان به لزوم کسب مهارت های شغلی مورد نیاز بازار کار، باعث شده تا همواره نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی که انتظار می رود باید در وضعیت مناسبی باشد، بیش از سایر گروه ها و تا 2 برابر متوسط نرخ بیکاری کشور باشد.

ناشناخته ماندن ظرفیت های قابل ارائه مراکز فنی و حرفه ای کشور در بحث مهارت آموزی و کم توجهی دانشجویان به نیازهای واقعی بازار کار، علاوه بر اینکه باعث افزایش تعداد بیکاران فارغ التحصیل در رشته های گوناگون شده است، زمینه بی اعتمادی کارفرمایان به این گروه ها را نیز دامن می زند به نحوی که کارفرمایان تصور نزدیک به یقین دارند تنها مهارت فارغ التحصیلان جویای کار کشور در کنار داشتن یک مدرک تحصیلی، رانندگی است!

آیا کارجویان دانشگاهی مهارت دارند؟

نکته جالب اینکه با وجود اطلاع نسبی جامعه از وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و اینکه بازار فعلی کار کشور نیازی به بسیاری از رشته های تحصیلی به دلیل تکمیل بودن ظرفیت تا حداقل چندین سال ندارد، باز هم بر ورود به دانشگاه ها و تحصیل در هر رشته ای اصرار ورزیده می شود و بدتر اینکه نه در دوران تحصیل و نه در دوران انتظار برای ورود به بازار کار، قریب به اتفاق کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی کمترین تلاشی برای تحقیق در بازار واقعی کار و کسب مهارت های لازم آن از جمله تسلط به کار با کامپیوتر، آشنایی با زبان خارجی و کسب فنون دیگر را انجام نمی دهند.

متاسفانه همانگونه که ذکر شد، دانشگاه ها نیز در دامن زدن به ادامه روند بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نقش دارند تا جایی که به دلیل عدم برقراری ارتباط بین دانشگاه و بازار کار، نه تنها رشته های مورد نیاز شناسایی نمی شود، بلکه بر ادامه پذیرش دانشجو در تمامی رشته ها نیز اصرار ورزیده می شود. از سویی دیگر، دانشگاه ها تلاش چندانی برای ارائه مباحث مهارتی در کنار موضوعات تئوریک جهت رفع ضعف های بیکاری بسیاری از کارجویان دانشگاهی نیز انجام نمی دهند.

به تازگی آماری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های گوناگون منتشر شده است که استناد آن به نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 مرکز آمار ایران است.

بر این اساس، مجموعا 768 هزار و 51 نفر بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور وجود دارد که از این تعداد 207 هزار و 310 نفر دارای مدرک فوق دیپلم، 505 هزار و 10 نفر دارای مدرک لیسانس، 52 هزار و 169 نفر فوق لیسانس و دکترای حرفه ای و 3 هزار و 388 نفر نیز دارای مدرک دکترای تخصصی هستند.

وضعیت بیکاری در رشته های گوناگون

بیشترین تعداد بیکاران در رشته های مهندسی، ساخت و تولید با 251 هزار و 402 نفر وجود دارد و پس از آن نیز 222 هزار و 112 نفر در رشته های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق قرار دارند. از مجموع بیش از 768 هزار نفر بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی، 363 هزار و 740 نفر مرد و 404 هزار و 311 نفر نیز زن است.

بالاترین تعداد مردان بیکار در رشته مهندسی، ساخت و تولید با 178 هزار و 461 نفر است و بیشترین تعداد زنان بیکار نیز با 134 هزار و 791 نفر در رشته علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق تحصیل کرده اند. مجموعا 100 هزار و 912 نفر مرد و زن در رشته های علوم انسانی و هنر بیکار هستند و 76 هزار و 191 نفر نیز در علوم، ریاضی و کامپیوتر جزو بیکاران محسوب می شوند.

38 هزار و 438 نفر در رشته های کشاورزی و دامپزشکی، 25 هزار و 997 نفر در رشته های بهداشت و رفاه (بهزیستی) و 17 هزار و 407 نیز در رشته خدمات بیکار هستند. از کل 768 هزار بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی کشور 13 هزار و 45 نفر رشته تحصیلی خود را اظهار نکرده اند.

بیکاری 3 هزار دکترای تخصصی

از 52 هزار و 169 نفر بیکار فوق لیسانس و دکترای حرفه ای، 11 هزار و 886 نفر در رشته های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق تحصیل کرده اند و 12 هزار و 353 نفر نیز دارای مدرک رشته های مهندسی، تولید و ساخت هستند. 9 هزار و 607 نفر نیز در رشته علوم، ریاضی و کامپیوتر و 6 هزار و 781 نفر نیز در رشته علوم انسانی و هنر بوده اند. سهم سایر رشته ها از موارد یادشده کمتر بوده است.

به صورت کلی، 122 هزار و 863 مرد دارای مدرک فوق دیپلم و بیکار هستند، از سویی 213 هزار و 7 نفر لیسانس، 25 هزار و 517 نفر فوق لیسانس و دکترای حرفه ای و 2 هزار و 257 نفر نیز دکترای تخصصی دارند. در بین زنان 84 هزار و 447 نفر بیکار فوق دیپلم، 292 هزار و 3 نفر لیسانس، 26 هزار و 652 نفر فوق لیسانی و دکترای حرفه ای و هزار و 131 نفر نیز دارای مدرک دکترای تخصصی هستند.

جدول بیکاری در 17 رشته تحصیلی

رشته

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس و دکترای حرفه ای

دکترای تخصصی

جمع مرد و زن

علوم تربیتی

5412

16353

772

9

22547

علوم انسانی و هنر

23288

70627

6781

201

100912

علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق

43383

166690

11886

116

222112

علوم، ریاضی و کامپیوتر

8126

58362

9607

84

76191

مهندسی، ساخت و تولید

101424

137402

12353

149

251402

کشاورزی و دامپزشکی

7189

27231

3967

34

38438

بهداشت و رفاه (بهزیستی)

9792

15074

1044

78

25997

خدمات

6914

9589

887

14

17407

اظهارنشده

1782

3682

4872

2703

13045

جمع کل

122863

213007

25517

2257

768051

 

سازمان تامین اجتماعی همچنان در برابر مطالبات کارگران و بازنشستگان پاسخی ندارد

سایت خبری راه کارگر – سازمان تامین اجتماعی در تمامی دوره هشت ساله احمدی نژاد محل کشاکش گروهبندی های درون نظام بوده است . اخرین ها انتصاب قاضی سعید مرتضوی برراس این سازمان و رودرویی گرایش معینی  در درون مجلس هم با رئیس جمهور و هم وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کار او یعنی شیخ الاسلامی ، حتی به استیضاء وزیر و مقاومت رئیس دولت (احمدی نژاد) در برابر مجلس انجامید . حتی بعد از دادگاهی شدن سعید مرتضوی و قرار 200 هزار تومانی جریمه برای او، باز به همین مقام بازگشت . به گزارش ایلنا؛ گفتنی است ظرف روزهای اخیر، هنگامی كه مجلس سرگرم بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی بود، ازعضویت سعید مرتضوی وناصر برهانی در هیئت امنای تامین اجتماعی و به تبع، انتصاب علی روحبخش به سمت مدیرعاملی این سازمان خبر داده بود بنا برهمین گزارش ، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، مراحل قانونی تعیین اعضای هیات امنای تامین اجتماعی مبتنی بر پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی است كه بدلیل عدم تحقق شروط مذکور در تصمیمات اخیر هیچ گونه تغییری در ترکیب اعضای قبلی هیات امنای مذکور از نظر این وزارتخانه صورت نپذیرفته و اعضای قانونی هیات امنا، اعضای قبل از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۲ می‌باشند. و سرانجام با جابجایی دولت و رای اعتمادگرفتن  علی ربیعی از مجلس، اولین کار او جابجایی در این سازمان بوده است وبطوری که درتاریخ ۲۷  مرداد۱۳۹۲صمدالله فیروزی با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد . گفتنی است فیروزی هم اکنون عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی بوده و بیش از این نیز به عنوان معاون فنی و درآمد این صندوق فعالیت می‌کرد. نکته گفتنی این است که این مقام موقتی است و تا تعیین مدیر عامل این سازمان فیروزی به عنوان سرپرست صندوق تأمین اجتماعی تعیین شد .به گزارش ایلنا در همان تاریخ سعید مرتضوی نیز پس از این انتصاب در جلسه هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی حاضر و به تشریح وضعیت این صندوق در اصول مطالبات و پرداخت بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت. مقام جدید این سازمان یعنی صمداله فیروزی دارای فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی بوده و پبش از این سرپرستی معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سرپرست معاونت سیاست‌گذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، عضو شورای عالی کار، عضو کمیسیون فرعی اجتماعی دولت، عضو ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها و… را در پرونده کاری خود دارد.

در مقابل این جابجایی ها به مانند دوره پیشین، مشکلات گروهبندی های مختلف اجتماعی از جمله بازنشستگان و تامین بیمه کارگران همچنان به قوت خود باقی است . ایلنا می نویسد؛«نصراله دریابیگی» ،رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی مازندران گفت: در حال حاضر به دلیل بی ثباتی در مدیریت هیچ روش مشخص و یا سازمان دهی و برنامه ریزی خاصی برای رفع مشکلات بیمه شدگان و مستمری بگیران وجود ندارد که این امر به طور قطع به زیان سازمان خواهد بود.
وی افزود: تغییر پی در پی مدیران سازمان تامین اجتماعی در سالهای اخیر، مشکلات فراوانی را برای بیمه شدگان و بازنشستگان به دنبال داشته است بطوریکه کارشناسان معتقدند نبود ثبات مدیریت در این سازمان و انتصاب مدیران سیاسی و ناکارآمد باعث اجرا نشدن برنامه های بلند مدت و تحقق اهداف قانون جامع تامین اجتماعی شده است.وی در خصوص مشکلات باز نشستگان با بیمه دی نیز گفت: با وجود آنکه بیمه دی بخشی از خدمات درمانی بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را تقبل کرده است، اما این قشر برای دریافت خدمات بیمه ای از این شرکت بیمه ای با مشکلاتی مواجه هستند.

دریابیگی با انتقاد از اینکه اکنون پس از گذشت ماه ها از انعقاد قرار داد جدید، این بیمه به تعهدات خود عمل نکرده است و مشکلات درمانی بازنشستگان بیش از پیش شده است گفت: برخی از بازنشستگان با تصور حمایت بیمه دی و تقبل برخی هزینه ها امور پزشکی خود را انجام داده اند، اما در مراجعه به نمایندگی های این شركت بیمه‌ای در می یابند که بسیاری از هزینه های انجام شده خارج از تعهد بوده و به هیچ وجه قابل پرداخت نیست. وی افزود: همچنین تاخیرهای طولانی مدت در پرداخت هزینه های درمان بازنشستگان از سوی بیمه دی، با توجه به شرایط اقتصادی بازنشستگان منجر به نارضایتی آنان از خدمات این شرکت بیمه ای شده است.

همچنین مسئله جابجایی های صورت گرفته در بین سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگرین تشکل جانبدار کارگران ، امروز همچون دیروز در مقابل کارگران عمل می کند و به درخواست ها و نیازمندی های آنان هیچ پاسخ درخوری نمیدهد.  به گزارش خبری ایلنا: «عبدالله بلواسی» رئیس انجمن صنفی کارگران خباز مریوان و سروآباد از نبود بیمارستان و درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی در این شهرستان‌ها انتقاد کرد چرا که طبق قوانین سازمان تامین اجتماعی در هر شهرستانی که تعداد بیمه شدگان به بیش از ۶ هزار نفر بیمه شده اصلی برسد باید بیمارستانی رایگان جهت خدمت رسانی به بیمه شدگان و خانواده‌های آنان احداث شود.  عبدالله بلواسی گفت: در حالی كه نزدیک به ۲ سال از تشریفات کلنگ زنی این درمانگاه گذشته، تا كنون فقط خاک برداری اش انجام شده است.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s