نوزده هزار میلیارد کسری بودجه دولت و و احتمال حذف یا عدم افزایش یارانه ها

Download (2)سایت خبری راه کارگر : سیاست نئولیبرالی حذف یارانه از کالاهای اساسی مردم را دولت دهم تقریبا همزمان با برخی از کشورهای منطقه بر عهده داشت و با اختصاص بخش بسیار ناچیزی از آن به عنوان پرداخت هدفمند یارانه به مردم تلاش در مردم فریبی داشت اکنون به نظر می رسد که همان بخش ناچیز هم مورد تردید مسئولان قرار گرفته است.

ادامهٔ مطلب »

وقوع مرگ های پنهانی در بیمارستان ها

Download (1)سایت خبری راه کارگر : عضو شورای عالی نظام پرستاری، نسبت به وقوع مرگ پنهان بیماران در بیمارستانها به دلیل کمبود نیروی پرستاری هشدار داد و گفت: کمبود پرستار باعث افت کیفیت خدمات و امکان بروز خطا می شود.

ادامهٔ مطلب »

تخریب محیط زیست و تاثیرات مخرب آن بر موجودات زنده و زندگی مردم کمترین دغدغه جمهوری اسلامی

Downloadسایت خبری راه کارگر : مدتهاست که بحث خشک شدن دریاچه ارومیه و پیامدهای مخرب آن در جریان است و مسئولان جمهوری اسلامی نه تنها اقدامی در جهت رفع آن نمی کنند که بارها معترضان و فعالان محیط زیست را مورد آزار و بازداشت قرار داده اند.

ادامهٔ مطلب »

در سوگِ جوانیِ پیرشده _ (محمد نوری زاد)

rashid-esmaieliدر سوگِ جوانیِ پیرشده
(محمد نوری زاد)
سه شنبه غروب از تهران بیرون زدم و ساعتی پس ازنیمه شب رسیدم اصفهان. تنها بودم. مستقیم رفتم سه راه سیمین. چرخی دراطراف خانه ی جوان زدم و باورکردم که: خبر درست است. حجله های روشن، انگار صحت خبر را امضا می کردند. مراسم، هشت صبح اعلام شده بود و اکنون نیمه های شب بود ومن باید این شش هفت ساعت را به یک جوری سپری می کردم. برای استراحت چند ساعته به هرهتلی ومسافرخانه ای که سرزدم بی نتیجه بیرون آمدم. درآن دیرهنگام شب نخواستم زنگ دری را بصدا درآورم و دوستانی را نگران کنم. رفتم کنار زاینده رودی که آب نداشت ودرصندلی عقب اتومبیل خود مچاله شدم تا مگرصبح فرا برسد. تنگی جا مرا ازیک پهلو به پهلوی دیگرمی فشرد. چیزی به اسم خواب اما ازچشمان من گریخته بود. یعنی: من مانده بودم وخواب رفته بود. وتنگیِ جا به بهانه ای دم دست می مانست. چهره ی دوست داشتنی » رشید اسماعیلی» که باید فردا درجایی تنگ تربخاک سپرده می شد رهایم نمی کرد.
به هرمشقتی که بود خودم را رساندم به ساعت پنج وشش صبح. وبا مشقتی دیگربه هفت صبح. زمان بنای عبورنداشت. نخستین کسی بودم که پای به درون خانه نهادم. وبه همان اتاقی که رشید برکف آن افتاده بود وجان سپرده بود. بی هیچ دلیلی. وبی هیچ سابقه ی بیماری. پدرش با قامتی خمیده آمد وخود را درآغوشم رها کرد. تلخ گریست. وکمی بعد که دیگران نیز هجوم آوردند، مادرش. دست بردم وگوشه ای از روسری مادرانه اش را بالا بردم وبرآن بوسه زدم وبا او درهای های گریه هایش همراه شدم. ادامهٔ مطلب »

جدال بین کارگران و مدافعان محیط زیست از یکسو و سود اندوزی های سرمایه از سوی دیگر : مازیار واحدی

2013-08-24_379_arak-havaypakکارخانجات سرب و روی زنجان، ایران خودروی تبریز، سیمان دورود، پتروشیمی و نفت عسلویه، معادن کرمان و یزد، کوره های آجرپزی، طرح نابود کردن جنگلها برای راهسازی و از همه خطرناک تر برنامه های اتمی رژیم اسلامی، در کنار استفاده غلط از ذخیره های آبی کشور، و بطور کلی آلودگی های محیط زیستی، مقوله سلامت و بهداشت شهروندان را با هزار رشته با داشتن حق اشتغال آنان پیوند زده است.

ادامهٔ مطلب »