بعد از زنجان و اراک اینبار نوبت نیروگاه توس مشهد و اعتراض مردم قوچان را باید شاهد باشیم

Download (2)سایت خبری راه کارگر- درایران هر روزه شاید آلودگی هوا، تخریب محیط زیست، آلایندگی های فزونتر در سطح شهرها ومناطق مختلف کشور هستیم .روزنامه خراسان نوشت: ۸۰ درصد سوخت نيروگاه توس مشهد نفت کوره یا همان مازوت است که از نظر زیست محیطی خطرناک و نگران کننده است و مصرف مازوت به تشدید آلودگی هوای مشهد می انجامد. وظيفه هماهنگي و توزيع گاز در کشور بر عهده مرکز ديسپاچينگ شرکت ملي گاز ايران است و طبق مکاتبات انجام شده با اين مرکز، از ابتداي سال 92 محدوديت 20 درصدي مصرف گاز براي نيروگاه توس مشهد لحاظ شده است.


بعد از زنجان و اراک اینبار نوبت نیروگاه توس مشهد و اعتراض مردم قوچان را باید شاهد باشیم

نيروگاه توس تنها نيروگاه استان است که امکان استفاده از سوخت مازوت در آن وجود دارد و به نظر مي رسد همين موضوع دليل اعمال محدوديت در تامين سوخت گاز اين نيروگاه بوده است. جای تاسف است که معاون اداره کل محيط زيست استان می گوید: تنها دلخوشي ما در اين فصل سال اين است که جهت وزش باد در اين منطقه از طرف مشهد به سمت قوچان است و آلودگي هاي ناشي از اين چرخه سوخت وارد مشهد نمي شود.تو گویی بین مردم مشهد و قوچان تفاوتی است که این مدیر از بیان آن ابراز رضایت می نماید .
روزنامه خراسان می نویسد: هواي آلوده، تيرگي آسمان آبي و دست و پا زدن هاي مسئولان براي کاهش آلودگي هوا، اتفاقاتي است که هر ساله در کلان شهرهاي بزرگ رخ مي دهد. اگر چه تا سال گذشته کلان شهر مذهبي مشهد کمتر از ساير کلان شهرهاي صنعتي کشور با مشکل آلودگي هوا مواجه بود اما تجربه سال گذشته و تعطيلي مشهد به دليل رسيدن ميزان آلودگي هوا به وضعيت هشدار، باعث شد تا نگاه مسئولان به اين شهر نيز نسبت به سال هاي قبل تغيير کند. در طول اين مدت تصميمات متعددي براي کاهش مشکلات آلودگي هواي مشهد گرفته شد تا از افزايش آسيب هاي اين معضل جلوگيري شود. کارگروه کاهش آلودگي هواي استان تعطيلي پنج شنبه هاي ادارات و تغيير ساعات کاري آن ها را پيشنهاد کرد که در نهايت مورد تاييد مقامات ديگر قرار نگرفت. معاون استاندار که رياست اين کارگروه را بر عهده دارد نيز تلاش کرد تا جايگزيني سوخت پاک در نيروگاه هاي مشهد را اجرايي کند تا بخش عمده اي از مشکلات مربوط به صنايع آلاينده برطرف شود. با وجود اين، شواهد نشان مي دهد تلاش کارگروه کاهش آلودگي هواي استان هم نتيجه بخش نبوده، زيرا بر اساس آمار ارائه شده، 80 درصد سوخت نيروگاه توس مشهد از ابتداي امسال تاکنون، «نفت کوره» يا همان «مازوت» بوده که از نظر زيست محيطي خطرناک و نگران کننده است. اين در حالي است که به طور معمول بايد در 6 ماه ابتدايي سال که مشکلي براي تامين گاز در کشور وجود ندارد، نيروگاه ها نيز از سوخت گاز استفاده کنند و فقط در 6 ماه دوم سال که مصرف خانگي گاز افزايش مي يابد، سوخت نيروگاه ها به مازوت تغيير کند.
محدوديت مصرف بر اساس دستورالعمل هاي ملي
اين مشکل را ابتدا از شرکت گاز استان پي گيري مي کنيم. مسئول ارتباط با رسانه هاي اين شرکت در گفت و گو با خراسان مي گويد: وظيفه هماهنگي و توزيع گاز در کشور بر عهده مرکز ديسپاچينگ شرکت ملي گاز ايران است و طبق مکاتبات انجام شده با اين مرکز، از ابتداي سال 92 محدوديت 20 درصدي مصرف گاز براي نيروگاه توس مشهد لحاظ شده است. ايماني فر با اشاره به اين که ساير نيروگاه هاي مشهد در استفاده از سوخت گاز محدوديتي نداشته اند مي افزايد: نيروگاه توس تنها نيروگاه استان است که امکان استفاده از سوخت مازوت در آن وجود دارد و به نظر مي رسد همين موضوع دليل اعمال محدوديت در تامين سوخت گاز اين نيروگاه بوده است.
مصرف مازوت از نظر ما نيز مطلوب نيست
مدير عامل نيروگاه توس مشهد نيز در گفت و گو با خبرنگار ما مصرف مازوت در اين نيروگاه را نامطلوب و غيرقابل قبول مي داند و مي گويد: تقاضاي ما اين بوده که به طور کامل از گاز براي تامين سوخت مورد نياز نيروگاه استفاده شود اما سياست هاي کلي شرکت ملي گاز متفاوت با خواسته ماست. مهندس محسن نعيمي اگرچه نسبت 80 به 20 مصرف مازوت به گاز در نيروگاه توس را تاييد نمي کند اما مي گويد: هم اکنون بيش از 50 درصد مصرف اين نيروگاه گاز است که به طور طبيعي در فصل هاي سرد سال اين ميزان تغيير مي کند. نعمتي با اشاره به اين که کارکنان نيروگاه توس مشهد به عنوان افرادي که در خط مقدم آلودگي حضور دارند، بيش از ساير شهروندان در معرض آسيب هاي ناشي از سوخت مازوت هستند، مي گويد: ما نيز تمايلي به استفاده از سوخت مازوت نداريم، اما تصميم گيري در اين حوزه بر عهده مسئولان کشوري است. وي مي افزايد: هم اکنون به طور متوسط روزانه 150 تا 160 تانکر سوخت مازوت وارد نيروگاه مي شود که با وجود اين گاهي با مشکل کمبود سوخت مواجه ايم و به دليل نداشتن گاز ناچار به کاهش توليد برق مي شويم که اين روند از نظر ما مطلوب نيست.
نيروگاه توس را يک واحد آلاينده مي دانيم
معاون محيط انساني اداره کل محيط زيست استان، مسئول ديگري است که آلاينده بودن مصرف سوخت مازوت در نيروگاه توس را از او پرس و جو مي کنيم. محمد حسن قادري با اشاره به اين که اين نيروگاه را يک واحد آلاينده در مشهد مي دانم مي گويد: به دليل خطرات زيست محيطي ناشي از سوخت مازوت در اين نيروگاه، از استاندار خواسته ايم تا با رايزني هاي ملي براي تغيير سوخت اين نيروگاه تلاش کنند. قادري مي افزايد: در شرايط استفاده از سوخت گاز، احتراق کامل سوخت انجام مي شود که در نتيجه آن بخار آب و دي اکسيد کربن خروجي اين چرخه سوخت خواهد بود و در صورت احتراق ناقص نيز در نهايت، گاز منواکسيد کربن را خواهيم داشت؛ اما استفاده از سوخت مازوت در نيروگاه حجم بالايي از اکسيدهاي گوگرد را ايجاد مي کند که از نظر زيست محيطي خطرناک است. معاون اداره کل محيط زيست استان مي افزايد: تنها دلخوشي ما در اين فصل سال اين است که جهت وزش باد در اين منطقه از طرف مشهد به سمت قوچان است و آلودگي هاي ناشي از اين چرخه سوخت وارد مشهد نمي شود. اما با وجود اين ما پي گير اصلاح رويه نادرست مصرف سوخت در اين نيروگاه هستيم.
استانداري هم معترض است
اما پي گيري اين موضوع از معاون هماهنگي امور عمراني استاندار حامل اين پيام است که استانداري خراسان رضوي نيز نسبت به مصرف سوخت مازوت در نيروگاه توس مشهد معترض است. مهندس محمد حسن واحدي در گفت و گو با خبرنگار ما مي گويد: به دليل شرايط خاص شهر مقدس مشهد مصرانه پي گير تغيير سوخت نيروگاه توس بوده ايم و مکاتبات متعددي را با شرکت ملي گاز انجام داده ايم که متاسفانه پاسخي به دنبال نداشته است. واحدي با اشاره به اين که ما نيز معتقديم مصرف کنندگان خانگي در اولويت مصرف گاز قرار دارند مي افزايد: تغيير نوع مصرف سوخت در فصل هاي سرد قابل توجيه است، اما اين که از هم اکنون در نيروگاه توس از سوخت مازوت استفاده مي شود براي ما نيز قابل قبول نيست. معاون استاندار مي گويد: ما نيز خواستار تغيير سوخت در اين نيروگاه هستيم و مذاکراتمان با شرکت ملي گاز را پي گيري مي کنيم.
شرکت ملي گاز محدوديتي اعمال نکرده است
با وجود اين، در گفت و گو با مسئول ارتباط با رسانه هاي شرکت ملي گاز ايران، وي موضوع ديگري را مطرح مي کند که باعث ايجاد ابهاماتي در اين مسئله مي شود. صديق مي گويد: شرکت ملي گاز محدوديتي براي تحويل سوخت به نيروگاه ها ندارد و تصميم گيري درباره نوع سوخت بر عهده مسئولان نيروگاه و مسئولان استاني است. وي مي افزايد: هم اکنون روزانه 200 ميليون مترمکعب گاز به نيروگاه هاي کشور تحويل مي شود و محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد. اين در حالي است که به گفته مسئولان استاني، محدوديت 20 درصدي تحويل سوخت گاز به نيروگاه توس مشهد بر اساس تصميمات مرکز ديسپاچينگ ملي انجام شده است

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s