گزارش آژانس هسته ای در مورد سیاست های اتمی جمهوری اسلامی

Download (2)سایت خبری راه کارگر : روز گذشته یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس انرژی اتمی گزارش فصلی خود را در اختیار سی و پنج عضو شورای حکام قرار داد. براساس این گزارش دور جدید مذاکرات آژانس با جمهوری اسلامی تا پنجم مهرماه برگزار خواهد شد. آمانو در گزارش خود از سوئی اعلام کرده است که جمهوری اسلامی به تعهدات خود برای ایجاد شرایط مطلوب برای بازرسیِ بازرسان آژانس عمل نکرده و از نظر این آژانس بسیاری از تحرکات اتمی جمهوری اسلامی روشن نیست.


گزارش آژانس هسته ای در مورد سیاست های اتمی جمهوری اسلامی

آژانس انرژی اتمی در عین حال در گزارش خود مدارکی دال بر نظامی بودن برنامه های اتمی رژیم در دست ندارد. همزمان وزیر خارجه رژیم اسلامی از آغاز دوره و نگرش جدید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی خبر داده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از وی بر آغاز دوره و نگرش جدیدی در سیاست خارجی در تحکیم و توسعه روابط خارجی به ویژه با همه کشورهای همسایه بر اساس اعتدال تاکید کرد. ظریف هم چنین یادآور شد دوره یکجانبه گرایی و به کارگیری زور و ابزارهای نظامی برای تامین امنیت به پایان رسیده است. کارشناسان مسایل اقتصادی و سیاسی اعتقاد دارند که سرمایه گذاری بر روی پروژه های اتمی و هسته ای به دو دلیل سیاستی غلط و به زیان مردم کشورمان بوده است. این فعالیت ها به دلیل آلودگی شدیدی که ایجاد می کنند از سوی بسیاری از کشورهای جهان منع شده است. و از سوی دیگر سیاست های ماجراجویانه تاکنونی رژیم اجماعِ جهانی را برای تشدید تحریم ها و ایجاد خطری برای حمله نظامی به کشور فراهم کرده است. عقب نشینی از سیاست های هسته ای از نظر مردم ما، نه یک باخت، بلکه یک برد است.

متن گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران
ایسنا / گزارش یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران در اختیار ۳۵ عضو شورای حکام قرار گرفت. به گزارش خبرنگار انرژی هسته‌یی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) یوکیا آمانو گزارش آژانس درباره فعالیت‌ها و برنامه صلح‌آمیز هسته‌یی ایران را عصر روز چهارشنبه (۶ شهریور) برای بررسی در اختیار ۳۵ عضو شورای حکام قرار داد. بر اساس این گزارش ایران و آژانس توافق کردند تا پنج مهرماه دور دیگری از گفت‌وگوهای فنی و حقوقی درباره برخی ابهامات بر سر فعالیت‌ها و برنامه هسته‌یی ایران را برگزار کنند.
به گزارش ایسنا متن گزارش به این شرح است
الف / مقدمه
یک / این گزارش مدیرکل به شورای حکام و به صورت همزمان به شورای امنیت در خصوص اجرای موافقتنامه پادمان ان‌پی‌تی و مفاد مربوطه‌ قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران است.
دو / شورای امنیت تاکید کرده است که اقدامات مورد درخواست شورای حکام در قطعنامه‌هایش در خصوص ایران الزام‌آور است. مفاد مربوطه قطعنامه‌های یادشده شورای امنیت که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده‌اند مطابق شرایط این قطعنامه‌ها الزام‌آور هستند.
سه / این گزارش تحولات روی داده پس از گزارش قبلی مدیرکل، بیست و دوم ماه می دوهزار وسیزده، و همچنین مسائل باقی‌مانده بلند مدت را مورد بررسی قرار می‌دهد. این گزارش بر آن حوزه‌هایی که ایران به طور کامل تعهدات الزام‌آور خود را اجرا نکرده است متمرکز است، چنان که ایجاد اعتماد بین‌المللی به ماهیت صرفا صلح‌آمیز برنامه هسته‌یی ایران مستلزم اجرای کامل این تعهدات است.
ب / روشن‌سازی مسائل حل نشده
چهار / در نوامبر ۲۰۱۱، شورای حکام قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن علاوه بر دیگر موضوعات، تاکید کرد که برای ایران و آژانس ضروری است به منظور حل فوری همه مسائل اساسی باقی‌مانده برای اهداف ارایه توضیحات در خصوص آن مسائل از جمله دسترسی به کلیه اطلاعات مربوطه‌‍، مستندات، سایت‌ها‍، مواد و اشخاص در ایران، به گفت‌وگوهای خود شدت بخشند. در این قطعنامه، شورای حکام ایران را فراخوانده است تا به طور جدی و بدون پیش‌شرط در گفت‌گوها وارد شده تا اطمینان بین‌المللی درباره ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌یی ایران حاصل شود. شورای حکام در سپتامبر ۲۰۱۲ قطعنامه دیگری را به تصویب درآورد که در آن در میان دیگر موضوعات، تصمیم‌گیری شد که همکاری ایران با درخواست‌های آژانس با هدف رفع تمامی موضوعات برجسته، به منظور احیای اعتماد بین‌المللی به ماهیت کاملاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌یی ایران ضروری و حیاتی است. شورای حکام همچنین تأکید کرد که ضروری است که ایران هرچه سریعتر رویکردی ساختاری برای حل موضوعات باقیمانده مرتبط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌یی‌اش نهایی و اجرا کند و از جمله به عنوان گام اول دسترسی آژانس به سایت‌های مربوطه‌ای که این سازمان درخواست‌ کرده است را فراهم آورد. با توجه به این قطعنامه‌ها، در بین ژانویه ۲۰۱۲ و مه ۲۰۱۳، مقامات ایران و آژانس ده‌ دور مذاکرات در وین و تهران برگزار کردند، از جمله در جریان سفر مدیرکل به تهران در ماه مه ۲۰۱۲ با هدف توافق در زمینه سند یک رویکرد ساختاری. ولی هیچگونه نتیجه ملموسی حاصل نشد.
پنج / آژانس موفق نشده است همکاری اساسی با ایران را درباره حل موضوعات باقیمانده از جمله موضوعات مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌یی ایران آغاز کند. از زمان گزارش پیشین مدیرکل، گفت‌وگوهای بیشتری با هدف نهایی کردن سند رویکرد ساختاری برگزار نشده است؛ گرچه دور جدیدی از گفت‌وگوها برای ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ در وین برنامه‌ریزی شده است.
شش / به منظور احیای اعتماد بین‌المللی به ماهیت کاملا صلح‌آمیز برنامه هسته‌یی ایران، ضروری است که رویکرد ساختاری آژانس را به انجام راستی‌آزمایی موثر قادر سازد، یعنی آژانس آن دسته از فعالیت‌های راستی‌آزمایی را که برای اثبات نتایج معتبر و موثق لازم می‌داند، انجام دهد؛ بنابراین، ضروری است که سند رویکرد ساختاری به اندازه کافی شفاف باشد تا هرگونه سوء تفاهمات احتمالی آتی بین آژانس و ایران در اجرای رویکرد ساختاری را به حداقل برساند. آژانس به ایران اطمینان داده است که نگرانی‌های امنیتی ایران را در نظربگیرد و تمایل خود را برای مشمول قرار دادن مدالیته‌هایی که به این نگرانی‌ها می‌پردازند در سند رویکرد ساختاری اعلام کرده است.
هفت / مواردی که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود، دیدگاه‌های آژانس را درباره عناصر اصلی تشکیل دهنده سند رویکرد ساختاری شرح می‌دهد که دستیابی به توافق درباره آن تاکنون میسر نشده است.
لازم است آژانس به تمام مسائل باقیمانده بپردازد، نه فقط مسائل مرتبط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌یی ایران؛ بنابراین، این موضوع اهمیت دارد که سند رویکرد ساختاری که بر مسائل ذکر شده در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیرکل متمرکز شده است، با صراحت به این حقیقت اشاره کند که دیگر مسائل باقیمانده باید به طور جداگانه بررسی شوند.
همچنین مهم است که به منظور اطمینان از پوشش جامع و رفع هرگونه ابهام، تمام جوانب ابعاد احتمالی نظامی، همانطور که در ضمیمه گزارش نوامبر مدیرکل به آن اشاره شده است، به طور صریح در سند رویکرد ساختاری ذکر شود.
آژانس نیازمند آن است که بتواند اطلاعات بیشتری را درخواست کند و فعالیت‌های تعقیبی را آن‌طور که ضروری می‌داند به انجام برساند. این فعالیت‌های تعقیبی در عین حال که نگرانی‌های امنیتی ایران را نیز در نظر می‌گیرد، نباید شامل محدودیت دسترسی به “تمام اطلاعات مرتبط، اسناد، سایت ها، مواد و پرسنل فعال در ایران” شود
نباید از آژانس انتظار داشت که در ابتدا تمام جزئیات چگونگی، زمان و مکان انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی را فراهم کند و البته آژانس نیز در چنین جایگاهی نیست.
لازم است آژانس قادر باشد در صورت لزوم به مسائلی که قبلا مورد بحث قرار گرفت بازگردد.
آژانس آمادگی دارد تا در صورتی که انجام چنین کاری برای یک راستی‌آزمایی موثر مناسب بود، اطلاعاتی را در اختیار ایران قرار دهد.
آژانس باید قادر باشد ‌حل رضایت‌بخش تمام مسائل مشخص شده در ضمیمه گزارش سال دو هزار و یازده را مورد تأیید قرار دهد، پیش از این که آن‌ها را حل شده بداند و این را به شورای حکام گزارش دهد.
پ / تأسیسات اعلام شده تحت توافقنامه پادمان‌های ایران
هشت / ایران تحت توافقنامه پادمان‌های خود هفده تأسیسات هسته‌یی و نُه سایت خارج از تأسیسات را که در آن‌ها مواد هسته‌یی به طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرد، به آژانس اعلام کرده است. علی‌رغم این‌که آژانس اطمینان دارد که فعالیت‌های صورت گرفته توسط ایران در برخی از تأسیسات در تناقض با قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت است، همان‌طور که در زیر به آن اشاره می‌شود،‌ همچنان به تأیید انحراف نداشتن مواد اعلام شده در این تأسیسات و سایت‌های خارج از تأسیسات ادامه می‌دهد.
ظریف در دیدار سفرا و روسای نمایندگی‌های خارجی در ایران؛ دوره به کارگیری زور برای تامین امنیت به پایان رسیده است
ایلنا / محمدجواد ظریف در نخستین دیدار خود با سفرا و روسای نمایندگی های خارجی مقیم تهران بر سیاست اصولی و ثابت جمهوری اسلامی ایران در روابط و همکاری دوستانه با همه کشورهای جهان بر اساس دو اصل احترام متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر تاکید کرد. گزارش ایلنا وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به برگزاری انتخابات با شکوه ریاست جمهوری در ایران با حضور گسترده مردم، این انتخابات را دارای پیام مهمی برای جهان دانست و بر آغاز دوره و نگرش جدیدی در سیاست خارجی در تحکیم و توسعه روابط خارجی به ویژه با همه کشورهای همسایه بر اساس اعتدال تاکید کرد. ظریف امنیت و ثبات را مولفه‌های به هم پیوسته در جهان امروز دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران معتقد است تامین و تقویت ثبات و امنیت در منطقه و جهان در گروی همکاری و تعامل سازنده بین همه کشورهاست و دوره یکجانبه گرایی و به کارگیری زور و ابزارهای نظامی برای تامین امنیت به پایان رسیده است. وی با تاکید بر اینکه دستیابی و بکارگیری سلاحهای کشتار جمعی مخالف با آموزه های دینی و اسلامی و نیز قوانین و مقررات بین المللی است و هیچ جایی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران ندارد و دستیابی به سلاح اتمی نه برای ایران و نه هیچ کشوری موجب تضمین امنیت واقعی نمی شود، خاطر نشان کرد: ایران معتقد است امنیت واقعی با دستیابی به این گونه تسلیحات کشتار جمعی به دست نخواهد آمد.
وی با اشاره به صلح آمیز بودن برنامه هسته‌یی کشورمان و اذعان بسیاری از کشورها به این موضوع، بر ضرورت به رسمیت شناخته شدن حق استفاده صلح آمیز هسته‌یی ایران از فناوری هسته‌یی تاکید و در عین حال آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای تداوم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و نیز کشورهای 1+5 برای شفافیت و رفع ابهام اعلام کرد و این موضوع را نیازمند وجود اراده جدی نزد این کشورها دانست. وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضا سازی اخیر در خصوص حمله نظامی به سوریه به بهانه بکارگیری سلاح شیمیایی در این کشور، بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قربانی سلاح شیمیایی در محکومیت هرگونه بکارگیری تسلیحات کشتار جمعی و شیمیایی توسط هر کس و نیز مخالفت قاطع با توسل به زور و گزینه نظامی تاکید کرد. وی افزود: کسانی که تصور می کنند مسائل منطقه با توسل به زور حل می شود، اشتباه می کنند. ایران خود قربانی سلاحهای شیمیایی توسط صدام در دوران جنگ تحمیلی است که با اطلاع و حمایت برخی کشورهای غربی و آمریکا صورت گرفت و از این رو هر گونه خشونت و استفاده از سلاح شیمیایی را قویاً محکوم می کنیم. وزیر امور خارجه با اشاره به رشد خشونت، افراط گرایی و تروریسم در منطقه تاکید کرد: ایران معتقد است تنها راه حل برون رفت از مسائل و مشکلات موجود در منطقه، راه کار سیاسی و همکاری و تعامل بین کشورهای منطقه برای مقابله با پدیده شوم افراط گرایی و تروریسم است. ظریف همچنین سابقه ناکامی قدرتهای بزرگ در استفاده از زور و گزینه نظامی در ویتنام، افغانستان و عراق را مورد اشاره قرار داد و افزود: اقدامات یکجانبه نظامی نه تنها به ضرر امنیت، ثبات و توسعه کشورهای منطقه بلکه در تضاد با منافع دراز مدت خود این کشورها نیز می باشد و نهایتا حاصلی جز شکست برای آنها نداشته است. وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرد که شاهد اتخاذ موضع قاطع و مستحکم کشورهای جهان در قبال تهدید به توسل به زور و گزینه نظامی برای حل مسائل و مشکلات منطقه از جمله در سوریه باشیم. ظریف همچنین در پایان این نشست آمادگی خود و دستگاه دیپلماسی را برای همکاری و تعامل مستمر و سازنده با سفرا و روسای نمایندگیهای سیاسی خارجی مقیم تهران برای توسعه، گسترش و تقویت روابط بین تهران و این کشورها اعلام کرد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s