بحران بیکاری ، معضلی بدون پاسخ،در تهران 43 درصد خانوار بیکار هستند

images (1)سایت خبری راه کارگر- در حالی که دست اندر کاران دولت جدید برای اولین بار میزان بیکاران را به 8 میلیون نفر رقم میزنند که همواره رو به گسترش است و همه طرح ها و ادعاهای دولت پیشین مبتنی بر ایجاد پروژه های اشتغالزایی زود بازده با شکست روبرو شده و راه بجایی نبرده است.

ادامهٔ مطلب »