گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی!

بولتن سیاسی خبری سیاسی چهارشنبه بیستم شهربورماه 1392 برابربا یازدهم سپتامبر2013 میلادی

اعتصاب عمومی در کلمبیا ،رژیم کلمبیا را به زانو در آورد !

Download (5)جنبش اعتصابی در کلمبیا در ماه آگوست 2013 بحدی گسترده و وسیع بود که منجر به از دست دادن کنترل اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور توسط خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کلمبیا گردید. دوشنبه 2 سپتامبر تمام اعضای دولت کلمبیا استفعا دادند بدون اینکه انتخابات جدیدی را اعلام بکنند. انتظار می رود که انتخابات جدید در بهار سال 2014 صورت بگیرد.

ادامهٔ مطلب »

گزارش سازمان بین‌المللی کار:سالانه 3.5 میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار کشته می‌شوند

imagesسایت خبری راه کارگر – موضوع حوادث ناشی از کار و صدامات بجا مانده از آن در سطح جهان و خاصه در وضعیت فلاکت بار بهره کشی چرخه سرمایه از گرده کارگران ، آنچنان اسیب های غیر قابل جبرانی از خود بجا گذاشته و می گذارد که توجه به ارقام اعلام شده آن در سطح جهان ، صدمات وارده بر نیروی کار را به نمایش می گذارد .

ادامهٔ مطلب »

رشد حاشیه نشینی همچنان پیرامون استان های کشور را تهدید می کند

Download (4)سایت خبری راه کارگر – رشد حاشیه نشیین پیرامون استان های سراسر کشور امروز به معضل اجتماعی بزرگی بدل شده که با توجه به بحران عمومی که در زمینه رشد بیکاری و نبود بازار کار و عدم دسترسی بهداشت عمومی و غیره ، در مجموع شکاف طبقاتی را افزون تر از گذشته به نمایش می گذارد .

ادامهٔ مطلب »

سالانه معادل کل بودجه سلامت کشور، خسارت اعتیاد متوجه جامعه ما می گردد

Download (3)سایت خبری راه کارگر – مسئله رشد بزهکاری های اجتماعی و خاصه اعتیاد و پخش مواد مخدر از هر نوع آن ،بشکل سرسام آوری کل حیات جامعه ما را با خطر روبرو کرده است . این امر خاصه در بین جوانان دختر و پسر و در بین اقشار گوناگون جامعه تا حدی ریشه دوانده وبیکاری و بحران های خانواده گی بیش از هر چیز دامن زننده این بلای خانمانسوز است .

ادامهٔ مطلب »

کارگران قراردادی و پیمانی همچنان نگران اخراج های خود هستند

Download (2)سایت خبری راه کارگر- در شرایطی که ما با بحران صنایع و تعطیلی بخشی از کارخانجات روبرو هستیم موضوع کارگران قراردادی و پیمانی همچنان در صدر نگرانی های روزمره کارگران کارخانجات مختلف است . چرا که کارگران قردادی از هر نوع آن همواره با مشکلات عدیده ای روبرو بوده و هیچ تضمینی برای دامه زندگی او وجود ندارد .

ادامهٔ مطلب »