باجهادالنکاح، تجاوز به زنان، یا بزرگترین فحشای اسلامی در سوریه آشنا شوید

syria-jahadباجهادالنکاح، تجاوز به زنان، یا بزرگترین فحشای اسلامی در سوریه آشنا شوید
کشور تاریخی و کهنسال سوریه را امروزه باید کشور دزدان، غارتگران، مرکز فساد و فاحشه خانه در منطقه دانست. سوریه هم اکنون مرکز تاخت و تاز نیروهای گوناگونی شده که شماری از آنها از گروه القاعده، اخوان المسلمین، جهاد اسلامی و گروههای خودکامه به شمار می آیند. این گروههای افراطی مذهبی برای پیشبرد کار خود و جلب جوانان سرتاسر کشورهای اسلامی، از قول آخوندها و مفتی های سوریه و شاید کشور های دیگر اسلامی، دختران و زنان را به عنوان یک فریضه دینی به جهادالنکاح (فاحشه گری اسلامی) دعوت می کنند و در اختیار جوانان و مردان شهوت ران می گذارند.

این فرتور چند زن بخت برگشته ای است که گول آخوندهای خود را خوردند و برای آن که بهشت را برای خود بخرند،ظاهراً برای جنگ رفته اند ولی در حقیقت مجلس گرم کن و و سیله خوش گذرانی گروههای جنگنده مذهبی مانند القاعده و جهاد اسلامی می باشند. همه روزه نوزادهایی در گوشه و کنار انداخته شده اند که نتیجه شهوترانی این گروههای مذهبی می باشد.
این ویدیویی است که هر خواننده به ویژه هرمسلمانی باید ببیند تا از مسلمان بودن خود شرم کند. در این ویدیو نشان می دهد که چگونه مفتی ها و آخوند های سوریه و کشورهای دیگر زنان و دختران ناآگاه و مذهبی را به عنوان این که تنها راه بهشت رفتن جهادالنکاح، یعنی روسپیگری اسلامی است،  زنان و دختران، حتی زنان شوهر دار را شبانه روز در هر نیم ساعت با خواندن تکبیر به عقد جانوری در می آوردند و نیم ساعت بعد با خواندن تکبیر دیگر، به اصطلاح او را طلاق داده، و پس از حمام رفتن و خود را شستن با تکبیر دیگر زن بخت برگشته را به زیر دست و پای دیگری می انداختند. برای دختران باکره طبق این فتوا، تجاوز از پشت حلال و کاملن اسلامی است.

گفتگویی در باره جهاد النکاح

جهادالنکاح و یا  در حقیقت روسپیگری اسلامی، یک نوع فریبکاری و ترفندی است که آخوندهای کشورهای اسلامی برای گمراه کردن و به دام انداختن دختران و زنان چشم و گوش بسته و ناآگاه خرافاتی به کار می برند. دختران و زنان مسلمان از کشور سوریه و دیگر کشورهای اسلامی که شکار این سوداگران شدند با خاطراتی تلخ و عبرت انگیز و دامنی آلوده از این فریبکاری پرده برداشته و روزهای سیاه خود را در زیر دست و پای افراطیون مذهبی سوریه فاش می کنند. ویدیوی در این مقاله گویای بخشی از این واقعه شوم همه روزه است.

روش به منجلاب کشاندن دختران

همانگونه که گفته شد آخوندهای کشورهای اسلامی شب و روز به گوش دختران و زنان می خوانند که به عنوان یک فریضه دینی بهتر است به گروه جهاد زناشویی (روسپیگری اسلامی) در سوریه ملحق شوند. به این دختران و زنان گفته می شود که هرزن و دختری اعم از شوهر دار یا بدون شوهر به این جهاد بپیوندد، بدون هیچ مشکلی به بهشت خواهد رفت و راه بهشت بی درنگ برای آنان باز است.

در این ویدیو یک آخوند انسان و فهمیده بنام آیت الله قزوینی از این فحشای اسلامی پرده بر می دارد و آن را محکوم می کند.
این ویدیو  یکی از خودروهای پاسداران در سوریه و مسیرهای فعالیت آنان را نشان می دهد. مأموریتی که به دستور علی خامنه ای برای کشتار مردم سوریه اجراء می شود.

آخوند و مفتی های سوریه

مفتی های سوریه پای خود را هم از این حد فراتر گذاشته و فتواهای سفت و سختی مبنی بر وظیفه شرعی و دینی زنان صادر کرده اند. به عنوان نمونه، مفتی شیخ ایاد اعوجان ابو نزیر این فتوا را داده که جنگندگان می توانند از عقب با دختران (باکره) همبستر شوند. از این که بگذریم فتوای عمومی آنها اینست که هر مردی از گروههای افراطی مذهبی در حال جنگ دستی به سر زنی گذاشت و تکبیر گفت، آن زن بر او حلال شده، و ناچار به تسلیم شدن و برخوابی آن مرد، و متوالیاً مردهای دیگر است.

در این ترفند ننگین و ضد انسانی، نه تنها از کشورهای دیگر، بلکه گروهی از زنان شوهر دار نیز تلقین کردند که باید هرچند ساعت با یک نفر با گفتن یک تکبیر برخوابی کند، سپس طلاق گرفته، و پس از شستشوی خود به عقد دیگری درآید و با او هم خوابه شود. بی درنگ درهای بهشت بدون هیچگونه پرسشی بر روی اینگونه زنان باز است.

این ویدیو کانون و مرکز تجمع مزدوران رژیم اسلامی که برای کشتار مردم بیگناه به سوریه آمده اند را نشان می دهد.

جدال و جنگ در سوریه

همانگونه می بینیم، در سوریه از یک سوی رژیم بشاراسد به کشتار مردم می پردازد، از سوی دیگر گروههای مختلفی مانند القاعده، مزدوران فرستاده رژیم اسلامی، کمک های روسیه، نیروهای کشورهای عربی با بهره برداری و کام دل گرفتن از دختران و زنان سرتاسر کشورهای اسلامی به تخریب و ویرانی فرهنگ و دیگر ابعاد سوریه می پردازند،آیا چه دلیلی برای دخالت و لشکر کشی ایران وجود دارد؟. در این جنگ و دعوای همگانی و با ویران کردن سوریه و دربدری و بی خانمانی ۷ میلیون انسان بیگناه چه نفع و بهره ای عاید ما ایرانیان می شود؟!. اگر آمریکا، روسیه، و کشورهای عربی دخالت می کنند، نیرو و کمک می رسانند، ایران چه نقشی در این میان دارد، و به دنبال کدام منفعت و سود ملی ما است؟.

گسیل پی در پی مزدوران به سوریه

از آغاز خیزش مردم سوریه تا کنون، رژیم اسلامی که بقای خود را در بقا و پایزیستی رژیم سوریه می داند، پیاپی و در هرچند ماه گروههای تروریست پاسداران و بسیجی را به سوریه فرستاده تا در کنار آدم کشان بشار اسد به قتل و کشتار مردم بپاخاسته و بی گناه آن کشور بپردازند. فرستادن نیروی انسانی و مشاوران جنگی سوای ۱۱ میلیارد دلار کمک های درزدیه شده از خزانه ملت، و کشتی ها و هواپیماهای پر از اسلحه می باشد.

رژیم اسلامی با ترفند همیشگی گسیل این آدم کشان را گروههای عکاس و فیلمبردار می نامد و در سایت های وابسته به خود برداشت نادرستی را در ذهن و افکار مردم بیگناه و نا آشنا ایران می گذارد و ایرانیان کشته شده در این نبردهای غیر انسانی راپرده پوشی می نماید.

در این فرتور دیده می شود که بازهم مزدوران علی خامنه ای در جنگی که کمترین ارتباط و منفعتی برای ملت و کشور ما ندارد شرکت نموده و در کنار بشار اسد آدم کش به کشتار مردم سوریه می پردازند.

از آنچه گذشت

سوریه هم اکنون از چند نظر میدان گذرگاه، برخورد و یا همکاری گروههای گوناگون افراطی اسلامی و دخالت های ایران، روسیه، ترکیه، و کشورهای عربی شده است. از یک سوی، بشار اسد و از سوی دیگر گروههای القاعده و  جبهه النصر و جهاد اسلامی به کشتارمردم می پردازند. گروههای اسلامی توانسته اند برای جلب جوانان برای جنگ، با فتواهای آخوندها و مفتی ها، توانستند دختران و زنان را از کشورهای اسلامی برای جهاد النکاح (روسپیگری اسلامی) به سوریه کشانند و اسیر دام و زیر دست و پای جوانان و مردان شهوتران قراردهند.

مفتی بزرگ سوریه فتوا داده که هرزن، حتی زنان شوهردار، باید در این جهاد شرکت کنند. آنان باید هرساعت با یکی برخوابی کنند و بدانند که بدون هیچ مشکلی به بهشت خواهند رفت و درب بهشت به روی آنان باز است.

“محمد العریفی”‌ چهره مروف وهابیت در عربستان، یکی از مدافعان سرسخت “فتوای جهاد نکاح” بود که با صدور فتوایی از زنان عراقی خواست تا برای “جهاد نکاح” از عراق به سوریه سفر کنند.

نکته دیگر این که:

در این قاراشمیش و جنگ همه جانبه که در سوریه، حکمفرماست، ، آمریکا و کشورهای عربی و روسیه هرکدام دارای منافعی هستند و به دنبال آن در سوریه دخالت می کنند. ولی ملت ایران کمترین منفعتی در این دخالت نظامی، کمک مادی و سیاسی ندارد. پس چرا، و به چه دلیل رژیم اسلامی در کشوری که برای ما منافعی ندارد، بدون خواست ملت، دخالت می کند؟.
بنابراین، بایداز آقای خامنه ای پرسید، شما به چه علت، و به چه مجوزی برخلاف خواست ملت ایران، به بشار اسد کمک می کنید و در سوریه دخالت نظامی دارید؟!.

 

ادامه مطلب: باجهادالنکاح، تجاوز به زنان، یا بزرگترین فحشای اسلامی در سوریه آشنا شوید | فضول محله http://www.fozoolemahaleh.com/2013/09/22/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%ad-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86#ixzz2fiT60svk

Advertisements
نوشته شده در سیاسی. 1 Comment »

یک پاسخ to “باجهادالنکاح، تجاوز به زنان، یا بزرگترین فحشای اسلامی در سوریه آشنا شوید”

 1. ابوذر Says:

  خيلي اتفاقي وارد اين سايت شدم و ممكنه كه ديگه هيچ وقت گذرم اينجا نيفته اما مطلبت بوي انسانيت ميداد لذا ازت خواهش ميكنم تا انتهاي نظرم رو بخون هرچند كه يه عالم حرف داشتم برات اما همين قدر كافيه
  به نظر ميرسه يا چشماتو رو بخشي از حقيقت بستي يا اينكه حقيقت رو نمي دوني
  قانون جمهوري اسلامي ميگه هر جا كه مطلومي نياز به كمك داره به كمكش بريم چه يك ملت باشه چه يك دولت
  امروز سوريه به جرم حمايت از فلسطين و حزب الله لبنان و مقابله با اسرائيل داره تاوان پس ميده و مورد غضب آمريكا و اروپا وتركيه و كشورهاي بي غيرت و خود فروخته عربي مثل عربستان واقع شده مردم سوريه داشتن زندگي شون رو ميكردن نميگم گل و بلبل اما حداقل آواره نبودند زنان و دخترانشون مورد تجاوز قرار نمي گرفتند رو سرشون بمب شيميائي نمي ريختند
  اين سلفي هاي تهي مغزي كه ساخته دست انگليس هستند نمونه همون تخم و تركه بن لادن(پرورش يافته در آمريكا) و طالبان هستن كه آمريكا به بهانه شون حمله كرد به افغانستان بدبخت
  اما حالا با عنوان ديگه اي داره تجهيزشون ميكنه در مقابل دولت سوريه يعني همين سلفي هاي كثيف كه مسلم آيات قران رو كه اصلا با روح يك انسان حتي بي دين هم منافات داره نقض ميكنن و مفتي شون» محمد العریفی «حكم جهاد نكاح صادر كرده كه به قول شما داره روسپيگري رو به نام اسلام ترويج ميكنه يا اون مفتي احمق مصري كه حكم جماع وداع رو داده
  اين مفتي هاي وهابي و مريدهاشون از نسل همون مردمي اند كه وقتي عمروعاص به معاويه گفت نماز جمعه رو چهارشنبه هم بخوني اين مردم احمق به عقلشون رجوع نمي كنن و پشت سرت اقتدا ميكنن
  اينكه گفتي آخوندهاي كشورهاي اسلامي اگه منطورت مفتي هاي وهابي هست درسته البته برخي شون هم رد كردن اين موضوع رو اما لفظ آخوند براي روحانيون شيعه بيشتر مرسومه كه اين صد درصد كذب محضه چون حتي مفتي هاي اهل سنت هم اين فتواي شيطاني رو رد كردن چه برسه به شيعه
  همين مردك » محمدالعريفي» كسي است كه فتوا داره كه نشستن پدر در كنار دخترش وقتي مادر حضور نداره حرامه
  خودم رو بيشتر از اين براي اين وهابي هاي آشغال حرص و جوش نميدم چون هر انسان آزاده اي حتي بي دين اينا تناقض ها رو ميفهمه


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s