باردیگر در زندان حاجی اباد (استان هرمزگان)زندانبانان به اجرای نمایشی ﻣﺎﻧﻮر ﮐﻨﺘﺮل اﻏﺘﺸﺎش و رھﺎﯾﯽ ﮔﺮوﮔﺎن ها دست زد

Download (3)سایت خبری راه کارگر- نام رمز مانورهای نمایشی و رزم آیش ها صورت گرفته در سطح زندان ها و کارخانه ها و نقاط حساس دیگر جامعه ، برای کنترل «اغتشاش و گروگان ها» برای ما شناخته شده است.


باردیگر در زندان حاجی اباد (استان هرمزگان)زندانبانان به اجرای نمایشی ﻣﺎﻧﻮر ﮐﻨﺘﺮل اﻏﺘﺸﺎش و رھﺎﯾﯽ ﮔﺮوﮔﺎن ها دست زد

رژیم جمهوری اسلامی همواره با پیاده کردن این سطح از مانور های رزم آزمایشی ، از یکسو به آمادگی نیروهای خود در برابر هر گونه پیشروی مردم درسطح جامعه برای دریافت مطالبات آنان ،خود را آماده می سازد و از سوی دیگر با پیاده کردن این مانورها و انعکاس رسانه ای آنان ،مرعوب کردن جامعه را مد نظر دارد. به گزارش خبرگزاری فارس ، از بندر عباس ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﮕﺎن ﺣﻔﺎظﺖ زﻧﺪانهای ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﻧﻮر ﮐﻨﺘﺮل اﻏﺘﺸﺎش و رھﺎﯾﯽ ﮔﺮوﮔﺎن در زﻧﺪان ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻋﺒﺪﷲ رﺣﯿﻤﯽھﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر را ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎآراﻣﯽ واﻏﺘﺸﺎش و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و اورژاﻧﺲ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،اﻓﺰود: ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻮرھﺎ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ، ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶﻣﯽدھﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﮕﺎن ﺣﻔﺎظﺖ زﻧﺪان ھﺎی ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺖ: ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ وظﺎﯾﻒ ﺧﻮدﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آﻧﺎن ھﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ.رﺣﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺮا ﺷﺪ، ﮔﻔﺖ: ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮرھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ھﻮﺷﯿﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان و ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ زﻧﺪان ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ 100 ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎدر و وظﯿﻔﻪ زﻧﺪان ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ،آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ واورژاﻧﺲ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ اﺑﺎد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. در قبال پاسخ به این پرسش که چرا امروز زندان حاجی را برای این مانور برگزیده اند ، پاسخ تا حدی روشن است ؛ بیش از هر چیز مسئله زندان و زندانیان سیاسی و عادی و خطر اعدام زندانیان پرونده ساخته به جرم اعتیاد و بزهکاری اجتماعی از حد فزونتر شده و احتمال رودررویی ها را ما شاهدیم . این استکه هزارگاهی دست به مانور میزنند تا توان و بنیه خود را برای این رودرویی ها باز یابند. زهی خیال باطل ،آنگاه که سیل مردم جاری گردد،همه خس و خاشاک ها را زیر وروکرده و از پیش پای خود به زباله دان تاریخ میریزند.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s