بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: یکشنبه 4 تیر 1391 برابر با 24 ژوئن 2012

◄اخبار روز
◄گفتار سیاسی به قلم بهروز نظری با عنوان به مناسبت طومار اعتراضی ده هزار کارگر ایران: مطالبات و روش‌های مبارزه کارگران
◄مجله رادییویی زنان
◄مطلبی از خسرو صادقی بروجنی با عنوان محیط زیست و تضاد کار- سرمایه
◄بازخوانی قسمت پایانی ترجمه متن سخنرانی سریلاتها باتلیوالا پژوهشگر و فمینیست هندی
گوش کنید
دانلود

نگاهی کوتاه به سمتگیری جنبش محمد خسروی

مارکس در دستگاه فلسفی خویش، افقهای وسیعی را مد نظر دارد. او بازگشت انسان به خویشتن را، انسانی زیستن انسان را میطلبد. او شروع تاریخ را زمانی می بیند که جامعه امکان رشد و تحقق همه جانبه ی  فردیت انسان را فراهم کند و از طرف دیگر فرد با خود، با نوع انسان و با طبیعت در تعامل و همزیستی آگاهانه قرارگیرد. این ها نه آرزوهای اتوپیک و بلندپروازانه، که وضعیتی است قابل تحقق و دستیافتنی. انسان از نظر مارکس واجد قابلیت های عظیمی است که بر بستر فعالیت (فکری و یدی) شکوفا شده، متجلی میگردد.

ادامهٔ مطلب »

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیوراه کارگرسه شنبه بیست و دوم فروردین ماه1391 برابربا دهم اوریل 2012

◄ اخبار روز
◄ یادداشت کارگری هفته ازرضا سپیدرودی با عنوان ( جنبش کارگری و سه گرایش عمده در حوزه سازمانیابی)
◄ گفتگوی آتوسا بهبودی با مرجان افتخاری از فعالین حقوق زنان
◄ مجله زیست محیطی رادیو از مازیار واحدی
◄ مطلبی از سایت روشنگری باعنوان» مردان ما در ایران»
گوش کنید

دانلود

ویدئو:شیوه های ابتکاری بیان اعتراض فعالین مخالف سرمایه داری در اسپانیا

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیوراه کارگر:شنبه سیزدهم اسفند1390 برابربا سوم مارس2012

◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی از رضا سپیدرودی با عنوان(12 اسفند روز شکستی تازه و انزوای بیشتر دستگاه ولایی
◄ گزارش امیر جواهری از حرکت اعتراضی در گوتنبرگ در اعتراض به عوامفریبی و نمایش انتخابات فرمایشی در جمهوری اسلامی
◄ گفتگوی امیرجواهری با دکتر احمد سیف پیرامون تاثیرات بحران اقتصادی بر زندگی مردم و توجیهات مقامات حکومتی
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیوراه کارگر:جمعه دوازدهم اسفند1390 برابربا دوم مارس2012

◄ اخبار روز
◄ رویدادهای سیاسی هفته از ارژنگ بامشاد
◄ مجله کارگری رادیو ( شامل خبرهای کارگری، گفتگو با فعالین کارگری، یادداشت کارگری هفته)
◄ معرفی پنجمین فصل کتاب الن میکسینز وود با عنوان » امپراتوری سرمایه «توسط رضا چیت ساز
◄ مجله زیست محیطی رادیو از مازیار واحدی
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیوراه کارگر:دوشنبه هشتم اسفند1390 برابر با27 فوریه2012

◄ اعلامیه هیات اجرایی سازمان پیرامون نهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی با عنوان با تحریم گسترده ی انتخابات علیه تحریم های اقتصادی ! علیه جنگ! برای درهم شکستن جمهوری اسلامی
◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی از بهروز نظری با عنوان (تراژدی یونانی و نکبت سرمایه داری
◄ گفتگوی اتوسا بهبودی با نرگس ساجدی فعال حقوق زنان در رابطه با اتحاد عمل و همگرایی ، ارزیابی از شرایط و موقعیت جنبش زنان در ایران و تاثیر تحریم ها بر زندگی و معیشت زنان کارگر و زحمتکش
گوش کنید

دانلود