اعلامیه اتحادچپ سوسیالیستی ایرانیان در باره انتخابات ریاست جمهوری / ما وانتخابات پیشا روی درایران

2013-06-09_384_daricheبیست وچهارم خردادماه امسال یازدهمین دوره نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم به روی صحنه میآید . نمایشی دروغین که این دشمنان قسم خورده ی آزادی،عدالت وبرابری هرباردر زرورق انتخابات پیچیده وبه خورد افکارعمومی میدهند . خیمه شب بازی انتصابات نه انتخابات. جابجایی مهره هائی فسیل تر ، گندیده تر ، و واپسگراتر . بر هیچکس پوشیده نیست که درایرانِ تحت حاکمیت سرمایه داریِ اسلام ولائی ، و سلطه ی باندهای مافیائی قدرت و ثروت و جهل ، آنچه که محلی ازاعراب ندارد انتخابات آزاد است.

ادامهٔ مطلب »

سرمایه جنایتی دیگرآفرید!: نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران- خارج کشور

2013-05-04_390_bagladesh2با فرارسیدن ماه مه حادثه ای دلخراش رخ داد که نه تنها جامعه بنگلادش را تکان داد بلکه انعکاس آن در سطح جهان تن ها را لرزاند و قلبها را بدرد آورد. این بار هم سرمایه جهانی در اتحاد با سرمایه داران بنگلادشی برای سود آوری هر چه بیشتر جنایاتی را آفریدند که برگ دیگری از تاریخ سراپا ننگین سرمایه داری را رقم زد.

ادامهٔ مطلب »

کانال تلویزیونی چشم انداز

نظری مختصر در مورد اولین نشست مشترک احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست به قلم: بهروز ناصری

اولین نشست مشترک احزاب، سازمانها …. که اطلاعیه پایانی آنرا در زیر مشاهده میکنید، اولین تجربه در تلاش برای همکاری بین نیروهای چپ و کمونیست ایرانی نیست. تاکنون تلاشهای دیگری هم در سالیان گذشته برای شکل دادن به قطب سوم و متحد کردن طیف چپ شکل گرفته بودند که بعد از مدتی فعالیت به کار خود خاتمه دادند.

ولی این اولین نشست مشترک اینبار و با توجه با تجارب گذشته محتاطانه تر گام برداشته و در اولین نگاه ، دو نکته جلب توجه میکند: اول طیف متنوع شرکت کنندگان و دوم اینکه حاصل اولین نشست فعلا هیچ پلاتفرم مشترکی نبوده است .

ادامهٔ مطلب »

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: دوشنبه دوازدهم تیرماه 1391 برابر با دوم ژوئیه 2012

◄اعلامبه هیئت اجرائی سازمان در محکومیت اقدامات خصمانه علیه خواهران و برادران افغانی
◄اخبار روز
◄اطلاعیه نشست مشترک احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست با عنوان » تلاش برای شکل دادن به یک بدیل سوسیالیستی»
◄ گفتگوی اتوسا بهبودی با منیره کاظمی ازفعالین جنبش زنان و یکی از شرکت کنندگان در بیست و سومین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان در امریکا ….
گوش کنید
دانلود

تلاش برای شکل دادن به یک بدیل سوسیالیستی

اطلاعیه نشست مشترک احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست تلاش برای شکل دادن به یک بدیل سوسیالیستی
جمهوری اسلامی در یک بحران همه جانبه دست و پا می زند و سرنگونی آن در دستور روز قرار گرفته است. سرکوب و خفقان سیاسی، تشدید بحران اقتصادی، فقر گسترده و گرانی، بیکاری و ناامنی اقتصادی، و هجوم به سطح معیشت طبقه کارگر و توده های زحمتکش، جامعه را در آستانه اضمحلال قرار داده است. سیاست اعمال ریاضت اقتصادی در کنار تحریم فلج کننده اقتصادی به وخامت اوضاع افزوده است. از طرف دیگر بی حقوقی سیاسی و اجتماعی و پایمال کردن هر روزه ابتدائی ترین حقوق زنان و جوانان جامعه ایران را در آستانه انفجار قرار داده است. در این اوضاع کل نیروهای اپوزیسیون بورژوائی ایران خود را آماده می کنند تا در هنگام رشد اعتراضات کارگری و توده ای به کمک قدرت های امپریالیستی کنترل اوضاع را در دست بگیرند و نظام سرمایه داری را از تعرض انقلاب مصون بدارند.

  ادامهٔ مطلب »

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر پنجشنبه هشتم تیرماه1391 برابر با 28 ژوئن 2012 میلادی

◄اخبار روز
◄گفتار سیاسی احمد نوین
◄مجله زیست محیطی رادیو برنامه ای از مازیار واحدی
◄بازخوانی اطلاعیه پایانی اولین نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست
گوش کنید
دانلود