نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران / خارج کشور:اعدام جنایتی که نشان آن هیچگاه از پیشانی نظام جمهوری اسلامی ایران پاک نمی شود!

Download (1)انسان های آزاده ومخالف اعدام درسراسر جهان
اخبار نگران کننده اعدام ها در ایران دراکثر مطبوعات و رسانه های خبری جهان تا به امروزو به مانند دفعات پیشین،باردیگر درابعاد وسیع نشان وحشیگری نظام اسلامی را به ثبوت رسانده است. بطوری که درآخرین گزارش سازمان عفو بین الملل ازسال پیش به این سو، شماراعدام ها توسط جمهوری اسلامی بیش ازپانصد نفراعلام گردیده است. ازهمین رو کشورایران به تناسب جمعیت خود بیش از کشورچین ،گوی سبقت را درعرصه آدمکشی و به بالای دار کشاندن جان انسان ها بنمایش گذاشته است. بدین ترتیب رژیم اسلامی ایران درصدر دولت هایی قرار گرفته که همچنان به این جنایت دولتی و سازمان یافته ادامه می دهند.

ادامهٔ مطلب »

بیانیه نهادهای همبستگی : پیرامون سرکوبگری های اخیر علیه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی

imagesهنوز مدت زمانی از قتل ستار بهشتی کارگر جوان و وبلاگ نویس نمی گذرد ، که اینبار از زندان رجایی شهر کرج خبر قتل دلخراش افشین اسانلو، کارگر زندانی و زندانی سیاسی پخش می گردد. اخبار هولناک دیگری مبنی بر جلوگیری از رساندن دارو به زندانیان سیاسی، عدم اجازه بستری شدن زندانیان بیمار، فشار و تعرض روزافزون به فعالین کارگری و زندانیان سیاسی، پرونده سازی سیستماتیک علیه فعالین کارگری با هدف به بند کشیدن آنها، محاکمات غیابی فعالین کارگری و محکوم نمودن آنها به زندان به گوش می رسد.

ادامهٔ مطلب »

اطلاعیه پایانی دومین نشست، احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست

Downloadدرتاریخ ٢٥ الی ٢٧ ژانویه ٢٠١٣ برابر با ٦ الی ٨ بهمن ١٣٩١ دومین نشست احزاب ، سازمانها و نهادهای چپ وکمونیست درشهرفرانکفورت (آلمان) با شرکت اکثر نمایندگان تشکیل شد. ابتدا مسئول هیئت هماهنگی با ارائه گزارشی کوتاه از عملکرد هیئت هماهنگی وتشریح برنامه نشست دوم،دومین نشست شورای نمایندگان را افتتاح نمود.بعد ازاستماع گزارش هیئت هماهنگی انتخاب هیئت رئیسه دردستورقرارگرفت .

ادامهٔ مطلب »

قطعنامه درباره رابطه «اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان » اتحاد سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست !

Downloadبرای این که رابطه مان را با سایر نیروهای تشکیل دهنده چپ ایران روشن کنیم باید ابتدا تصویر روشنی از مختصات ساختار تشکیلاتی مان ارائه کنیم.

ادامهٔ مطلب »

اطلاعیه پایانی اولین نشست مشترک احزاب و سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست

اطلاعیه پایانی اولین نشست مشترک
احزاب و سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست
در روزهای ۲۲ الی ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲ برابر با ۲ الی ۴ تیرماه۱۳۹۱ نشست تدارکاتی احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست در کلن آلمان برگزار شد. نشست با علم به تفاوتهای نگرشی و سیاسی، بر اشتراکات و بر همکاری های مشترک در اوضاع خطیر کنونی تاکید کرد. ادامهٔ مطلب »