توقف صدور دارو به یونان؛ سرمایه داری برسرسود با کسی شوخی ندارد : یوسف لنگرودی

Downloadدر سال های اخیرهر چه که می گذرد مردم اروپا معنای واقعی سرمایه داری را هر چه بیشتردرک می کنند. چه در شرق و چه در غرب اروپا. از فرانسه مهد آزادی دمکراسی سرمایه داری گرفته تا کل اروپای شرقی رها شده از سلطه «سوسیالیسم» استالینی و افتاده دردامن سیستم نئولیبرالی بازارآزاد.

ادامهٔ مطلب »

گفتار رادیوئی رادیو راه کارگر !

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیوراه کارگرجمعه بیست ونهم اردیبهشت ماه1391 مصادف با هیجدهم ماه مه 2012

◄ اخبار روز
◄رویدادهای سیاسی هفته از ارژنگ بامشاد
◄ مجله کارگری رادیو شامل رویدادهای کارگری و گفتگو با فعالین کارگری
◄ گفتار رادیوئی روبن مارکاریان پیرامون تعمیق بحران یورو و زمین لرزه سیاسی در یونان
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: یکشنبه 24 اردیبهشت 1391 برابر با 13 مه 2012 میلادی

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی از روبن مارکاریان قسمت چهارم از سلسله نوشته های نظام مالی و بانکی جهانی در آستانه سقوط با عنوان نقش اختاپوس های مالی در اقتصاد اروپا
◄ مجله رادیویی زنان شامل گزارشی در رابطه با تشدید سرکوب زنان و مطلبی از از شادی ریحانی …
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیوراه کارگر پنجشنبه بیست ویکم اردیبهشت ماه1391 مصادف با دهم ماه مه 2012

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی از مارکاریان قسمت چهارم از سلسله نوشته های نظام مالی و بانکی جهانی در آستانه سقوط با عنوان(نقش اختاپوس های مالی در اقتصاد اروپا
◄ گزارشی تکان دهنده از سایت خبری راه کارگر با سر تیتر «کلیه ات را بفروش خوشبختی بخر»
◄ گفتگوی امیر جواهری با مهردادمحمدپورمحمدی کارشناس مسائل کشاورزی ایران
گوش کنید
دانلود

نقش اختاپوس های مالی در اقتصاد اروپا بخش چهارم-روبن مارکاریان

نظام مالی و بانکی جهانی در آستانه سقوط

در بخش سوم این سلسله مقالات از گسترش بحران مالی اروپا سخن گفته و تصریح کردیم که در روزهای اخیر، علیرغم تزریق یک تریلیون یورو به نظام بانکی اروپا، کانون های انفجاری بحران نه تنها کاهش نیافته بلکه به کشورهای مهمی مانند اسپانیا و ایتالیا،چهارمین و سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، منتقل شده است.
قسمت اول، آیا شمارش معکوس شروع شده است
قسمت دوم ، مراحل بحران یورو و شوک یونان
قسمت سوم، آیا تزریق تریلیونی پول می تواند بحران یورو را مهار کند؟

ادامهٔ مطلب »

نظام مالی و بانکی جهانی در آستانه سقوط – 3 ! آیا تزریق تریلیونی پول می تواند بحران یورو را مهار کند؟ روبن مارکاریان

همانطور که در دو بخش قبلی این مقاله مطرح شد(1) نظام بانکی و مالی اروپا در آستانه ورشکستگی قرار دارد. در چند ماه گذشته این بحران آن چنان شدت گرفت که ًبانک مرکزی اروپاً برای جلوگیری از سقوط قریب الوقوع نظام بانکی و مالی اروپائی به ترتیب در ماه های دسامبر سال گذشته و فوریه امسال بیش از یک تریلیون یورو( هزار میلیارد یورو) به نظام بانکی و مالی اروپا تزریق کرد.سرازیر کردن سیلاب پول به نظام بانکی توانست برای مدت کوتاهی بازارهای مالی را آرام کند. اما این ماه عسل بسیار کوتاه بود. از یک هفته پیش دوباره تلاطم بازارهای مالی شروع شده است.  آیا چاپ یورو و وارد کردن آن در شریان های در شرف انجماد نظام بانکی و مالی اروپا می تواند مشکلات بحران اقتصادی و بویژه بحران یورو را حل کند؟

  ادامهٔ مطلب »