گفتگوی رادیو سپهر در جمعه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۱ـ ۵ اکتبر ۲۰۱۲ با محمدرضا شالگونی

گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی !

◄ قسمتهائی از گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی
گوش کنید
دانلود

گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمدرضا شالگونی

پیرامون موضع سازمان های ایرانی در ارتباط با کمک های مالی سازمان ها و نهادهای خارجی – محمدرضا شالگونی

گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی: تحریم های همه جانبه، نه بمب خوشه ای که بمب اتمی آرام

«نریبونال لندن» همسوئی با نبروهای وابسته
تحریم های همه جانبه،
نه بمب خوشه ای که بمب اتمی آرام
جایگاه چپ های مستقل و غیرسازمانی در روند هم گرائی نیروهای چپ
گفتگوی رادیو سپهر در جمعه ۹ تیرماه ۱۳۹۱ و ۲۹ ژوئن ۲۰۱۲
◄قسمتهائی ازگفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی : پیرامون نشست مشترک احزاب ، سازمانها ونهادهای چپ و کمونیست و پیروزی محمد مرسی …
گوش کنید
دانلود

انحلال پارلمان مصر توسط نظامیان کدام هدف ها را دنبال می کند؟ ـ گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی+ عکس های انتخابات مصر

انحلال پارلمان مصر توسط نظامیان
کدام هدف ها را دنبال می کند؟
نقش ارتش به عنوان بنیان قدرت در مصر،
در تحولات کنونی چیست؟
گفتگوی هفتگی رادیو سپهر
ذر جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۱ برابر با ۱۵ ژوئن ۲۰۱۲ با
محمد رضا شالگونی
ارتش مصر در تحولات چند دهه ی اخیر نقش اساسی در قدرت مصر دارا بوده است. ارتش همچنین قدرت اقتصادی گسترده ای برخوردار است. تلاش ارتش بر آن است که با کودتای آرام نظام قدرت سیاسی و اقتصادی کنونی را حفظ کرده و جلو عمق یابی تحولات انقلابی مردم مصر را بگیرد. کودتای آرام کنونی برای آن صورت گرفت که زمینه های سازش با اخوان المسلمین را ایجاد کند. اخوان المسلمین مصر اساسأ تفکرات و برنامه های انقلابی ندارد و حافظ سیاست های نئولیبرالی است و بشدت با جنبش های کارگری و انقلابی مخالف است.
گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی
گوش کنید
دانلود ادامهٔ مطلب »

گفتگوی هفتگی رادیو سپهر در جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۱ـ ۸ ژوئن ۲۰۱۲ با محمدرضا شالگونی