گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیوراه کارگر شنبه ششم خرداد ماه1391 مصادف با بیست وششم ماه مه 2012

◄ اخبار روز
◄ رویدادهای سیاسی هفته از ارژنگ بامشاد
◄ گفتگوی رادیوسپهر با محمد رضا شالگونی پیرامون مذاکرات بی نتیجه بغداد ووعده مذاکرات درمسکو
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: شنبه 30 اردیبهشت 1391 برابر با 19 مه 2012 میلادی

◄ اخبار روز
◄رویدادهای سیاسی هفته از ارژنگ بامشاد
◄ برنامه هفتگی محمد رضا شالگونی با رادیو سپهر در گو تنبرگ سوئد
گوش کنید
دانلود

گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی

گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی

گفتگوی هفتگی رادیو سپهر در جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه، با محمدرضا شالگونی
◄ اختلاف دولت و مجلس، و جایگاه ولایت!
◄ وضعیت چپ در کشورهای اروپائی، انتخابات در فرانسه و یونان!
◄ آیا تفکیک قوا در جمهوری اسلامی معنا دارد؟
◄ داور نهائی در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی شخص ولی فقیه است و تفکیک قوا در جمهوری اسلامی زمینه ای است برای تمرکز قدرت فردی ولی فقیه!
گوش کنید
دانلود

گفتگوی هفتگی رادیو سپهر !

گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمدرضاشالگونی !