مسئول بی کفایت، معلول بی حمایت

جمعی از معلولان ظهر روز چهارشنبه به دلیل پرداخت نشدن هزینه سرویس ایاب و ذهاب، مشکلات مربوط به مسکن، دارو و دیگر مشکلات مقابل ساختمان بهزیستی کل کشور تجمع کردند و خواستار رفع مشکلاتشان شدند. تجمع کنندگان پلاکاردهائی به همراه داشتند که روی آنها نوشته شده بود «مسئول بی کفایت معلول بی حمایت» و «مشکل پرونده ایاب و ذهاب معلولین باید برای همیشه بسته شود». در واکنش به این تجمع و عدم رسیدگی مسئولین این سازمان به خواست های برحق معلولین، یکی از شهروندان گفت مسئولین سازمان بهزیستی بجای رسیدگی به مشکلات معلولین، کار سیاسی می کنند.
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1642409

امپریالیزم ،آخرین مرحله سرمایه داری نویسنده : فیل گاسپر مترجم : صادق افروز

 

لنین جزوه امپریالیزم ، آخرین مرحله سرمایه داری را در سال 1916 در بحبوحه جنگ جهانی اول نوشت .این جزوه در حالی انتشار یافت که بحث سیاسی داغی ، جنبش بین المللی سوسیالیستی را از هم پاشانده بود .در آن دوره تقریبا تمامی احزاب سوسیالیست اروپا به دفاع از دولت های خودی در این منازعه برخاسته بودند .

ادامهٔ مطلب »

قسمت سوم از گفتار یاسمین میظر !

◄قسمت سوم از گفتار یاسمین میظر پیرامون » سرمایه»مارکس ، کتابی برای امروز
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیوراه کارگر شنبه بیستم خرداد ماه1391 مصادف با نهم ژوئن 2012

◄ اخبار روز
◄ رویدادهای سیاسی هفته از ارژنگ بامشاد
◄ گفتگوی امیر جواهری با مریم محسنی
◄ گفتار رادیوئی یاسمین میظر در مورد کتاب «سرمایه» مارکس، قسمت دوم
گوش کنید
دانلود

گفتار رادیوئی یاسمین میظر !

◄ گفتار رادیوئی یاسمین میظر در مورد کتاب «سرمایه» مارکس، قسمت دوم
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیوراه کارگر سه شنبه شانزدهم خرداد ماه1391 مصادف با پنجم ژوئن 2012

◄ اخبار روز
◄ گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر درجهان سال 2011
◄ تفسیر سیاسی از بهروز نظری با عنوان (خشونت نظام ولایی علیه کودکان )
◄ گفتار رادیوئی یاسمین میظر در مورد کتاب «سرمایه» مارکس، قسمت دوم
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیوراه کارگر دوشنبه هشتم خرداد ماه1391 مصادف با بیست وهشتم ماه مه 2012

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی از بهروز نظری با عنوان («مار و پله» مذاکرات هسته ای‌ و بازی با سرنوشت مردم ایران)
◄گفتگوی امیر جواهری با یکی از پناهجویان ایرانی در شهر گوتنبرگ سوئد
◄گفتار رادیوئی یاسمین میظر پیرامون کتاب سرمایه مارکس
گوش کنید
دانلود