بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، جمعه 24 خردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان به مناسبت انتخابات ریاست جمهور
◄ مطلبی از وبلاگ مقاومت با عنوان » ادغام و حذفی که درانتخابات ۹۲ اتفاق افتاد»
◄ مجله کارگری رادیو شامل گفتگوهائی با فعالین کارگری
◄ گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، پنجشنبه 23 خردادماه 1392

◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان در محکومیت هک سایت سازمان توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی
◄ اخبار روز
◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری
◄ گفتگو با محمد رضا شالگونی پیرامون شورشهای اخیردر ترکیه
◄ «زن اتشفشانی زیر پای جمهوری اسلامی» / شهاب برهان (قسمت اول)
گوش کنید
دانلود

پیرامون شورشهای اخیر در ترکیه / محمدرضا شالگونی

◄ گفتگو با محمد رضا شالگونی پیرامون شورشهای اخیر در ترکیه
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ چهارشنبه 22 خردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ گفتگو با محمد رضا شالگونی پیرامون شورشهای اخیردر ترکیه
◄ قسمت چهارم از سلسله نوشته های سارا محمود در مورد مسائل ملی با عنوان» ملت وانقلاب مشروطه»
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، سه شنبه 21 خردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری
◄ گفتگوی نصرالله قاضی با اردشیر مهرداد پیرامون شورشهای اخیر حاشیه نشینان شهر استهکلم در سوئد
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، دوشنبه 20 خردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ یادداشت هائی از سایت خبری راه کارگر در باره مناظره ها و گردهم ائی های انتخاباتی
◄ گفتگوی نصرالله قاضی با اردشیر مهرداد پیرامون شورشهای اخیر حاشیه نشینان شهر استهکلم در سوئد
گوش کنید
دانلود

شورشهای اخیر حاشیه نشینان شهر استهکلم در سوئد!

◄ گفتگو با اردشیر مهرداد پیرامون شورشهای اخیر حاشیه نشینان شهر استهکلم در سوئد!
گوش کنید
دانلود