بولتن خبری سیاسی روزانه رادیوراه کارگر چهارشنبه دهم خرداد ماه1391 مصادف با سی ام ماه مه 2012

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی از ارژنگ بامشاد با عنوان (مجلس نهم، قطعی شدن شکاف میان اصولگرایان )
◄گفتار رادیوئی احمد نوین
◄مجله رادیوئی ایران در ائینه امار از مریم امانی
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیوراه کارگر سه شنبه نهم خرداد ماه1391 مصادف با بیست ونهم ماه مه 2012

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی از بهروز نظری با عنوان («مار و پله» مذاکرات هسته ای‌ و بازی با سرنوشت مردم ایران)
◄گفتار رادیوئی روبن مارکاریان پیرامون دور نهائی انتخابات ریاست جمهوری در مصر
◄مجله رادیوئی ایران در ائینه امار از مریم امانی
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیوراه کارگردوشنبه چهارم اردیبهشت ماه1391 مصادف با بیست و سوم اوریل 2012

◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی از روبن مارکاریان با عنوان (انتخابات فرانسه،ائینه ای که بحران جاری سرمایه داری را منعکس می سازد )
◄ سومین ویژه نامه اول ماه مه از امیرجواهری
◄ ایران در ائینه امار از مریم امانی
گوش کنید

دانلود

اعتیاد، اعدام، تخریب محیط زیست به روایت آمار برنامه ی رادیوئی ایران در آئینه آمار برنامه ای از مریم امانی

◄ ایران در ائینه امار از مریم امانی
گوش کنید

دانلود

این نظامِ جهنمی با به اعتیاد کشاندنِ جوانان ، با اعدام انسانها، جان می گیرد و با افزایش بی قانونی،با تخریبِ محیط زیست و با گسترشِ محرومیت ها بحران و تباهی بی پایان ازخود به جای می گذارد.این تصویری است که آمارهای روزهای اخیر بازتاب می دهد و برای رهائی چاره ای جزء برچیدنِ نظامِ استبدادِ مذهبیِ حاکم بر کشور وجود ندارد.

ادامهٔ مطلب »

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: یکشنبه 30 بهمن 1390 برابر با 19 فوریه 2012

◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی از رضا سپیدرودی با عنوان (احیای جنبش ضد دیکتاتوری پاسخ به بحران فراگیر کنونی)
◄ مجله رادیویی زنان که اختصاص دارد به بخش دوم مقاله ای از هاریت فراد با عنوان “به سوی یک پلاتفرم سیاسیِ مارکسیستی- فمینیستی” ، تلخیص و ترجمه آزاده ارفع
◄ مجله رادیویی ایران در آیینه آمار برنامه ای از مریم امانی
گوش کنید

دانلود

اطلاعات آماری ایران تهیه و تنظیم از مریم امانی

شروع موج سوم ایدز خطر ابتلای پانزده ساله ها، افزایش پانزده درصدی معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر، گسترش کمبود ویتامین د در میان کودکان، رشد خودکشی در میان زنان، افزایش مصرف دارو و افزایش مرگ و میر در اثر مصرف شیشه برخی از نمودهای آماری مربوط به حوزه آسیب های اجتماعی است. بحران اجتماعی در ایران پا به پای گسترش بحران اقتصادی و افزایش سرکوب سیاسی وسعت یافته است، اما اکنون با تحریم های شدید اقتصادی، رشد لجام گسیخته تورم، کاهش ارزش پول و انهدام و ورشکستگی واحدهای تولیدی، زمینه انفجار واقعی آسیب های اجتماعی در کشور فراهم شده است. در این شرایط مقابله با آسیب های اجتماعی به مخالفت با تحریم های اقتصادی و مجموعه سیاست هایی پیوند خورده است که بهانه گسترش تحریم ها را فراهم سازد.

ادامهٔ مطلب »

مجله رادیوئی ایران در ائینه امار !

◄ مجله رادیوئی ایران در ائینه امار برنامه ای از مریم امانی
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر:پنجشنبه27 بهمن 1390 برابر با16 فوریه2012

◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی مارا میشنوید به قلم ارژنگ بامشاد با عنوان : نشانه های طوفان، حاکمان ترسیده اند!
◄ مجله رادیوئی ایران در ائینه امار برنامه ای از مریم امانی
◄ مجله زنان :بخش اول مقاله ای از هاریت فراد با عنوان “به سوی یک پلاتفرم سیاسیِ مارکسیستی- فمینیستی”
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری، سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: یکشنبه 18 دی 1390 برابر با 8 ژانویه 2012

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی !به قلم محمد رضا شالگونی “انقلاب علیه دیکتاتوری های غیر وابسته – قسمت دهم. آیا سوریه در یک جنگ داخلی خونین فرو می غلتد؟”
◄ مجله رادیویی زنان، برنامه ای از آزاده ارفع
◄ ایران در آئینه آمار برنامه ای از مریم امانی
گوش کنید

دانلود

اطلاعات آماری تهیه و تنظیم از مریم امانی

شد قتل و جنایت، نزاع و خودکشی، تجاوز جنسی، اعتیاد به مواد مخدر و زورگیری، در متن سقوط شاخص های سلامت زیستی و ادامه سرکوب قربانیان فقر و آسیب های اجتماعی، تصویری است از وضعیت کشور که در آمارهای روزهای اخیر بازتاب یافته است. سیاست ماجراجویانه «تهدید در برابر تهدید»، از یک سو و گسترش تحریم های اقتصادی از سوی دیگر در ترکیب با هم با درهم شکستن اقتصاد بیمار ایران و افزایش فقر و بیکاری اکنون زمینه های گسترش بحران اجتماعی را فراهم ساخته اند.
ادامهٔ مطلب »

ایران در ائینه امار!

◄ ایران در ائینه امار برنامه ای از مریم امانی
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری، سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: شنبه 17 دی 1390 برابر با 7 ژانویه 2012

◄ اخبار روز
◄ ایران در ائینه امار برنامه ای از مریم امانی
◄ مجله کارگری رادیو راه کارگر شامل رویدادهای کارگری، گفتگو و یادداشت کارگری
گوش کنید

دانلود

رادیو راه کارگر/اطلاعات آماری /تهیه و تنظیم مریم امانی

اطلاعات آماری ایران

در انفجار ایدز در ایران، در رشد حوادث ناشی از کار، در افزایش مرگ و میر در اثر مصرف مواد مخدر، در فرایند تشدید شتابان انهدام و از هم گسیحتگی خانواده ها که فقر و بیکاری از علت های مهم آن است، در رشد روسپیگری و کاهش سن که آمارهای روزهای اخیر نشان می دهد، تحریم اقتصادی ایران نقشی دارد؟ و اگر دارد سهم آن به چه میزان است؟ با آن که تحقیق علمی دقیقی در دسترس نیست که رد پای تحریم اقتصادی را در گسترش بحران اجتماعی و ضایعات انسانی در ایران امروز شناسایی و نشان دهد، اما تردیدی وجود ندارد که عمیق تر شدن بحران اقتصادی، از جمله در اثر تشدید تحریم ها، نه تنها بستر عمومی مرگ و میر ناشی از این بحران را در جامعه گسترده تر می سازد که زمینه ساز انحراف افکار عمومی از تمرکز بر پدیدارها و ریشه های بحران اجتماعی است.

ادامهٔ مطلب »

بولتن خبری، سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: دوشنبه 21 آذر 1390 برابر با 12 دسامبر2011

◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان به مناسبت ۲۱ آذر، روز قیام ملی مردم آذربایجان
◄ اخبار روز
◄ گفتگوی رادیو راه کارگر با مسعود پیوندی از فعالین سازمان در رابطه با 21 اذر و جنبش ملی اذربایجان
◄ مجله رادیوئی ایران در ائینه امار برنامه ای از مریم امانی
گوش کنید

دانلود

مجله رادیوئی ایران در آئینه آمار بحران اجتماعی در پرتو آمار برنامه ای از مریم امانی

در نظام اختلاس گران سه هزار میلیارد دلاری و هزار میلیارد دلاری که همزمان با چاپیدن دارایی های مردم، مصیبت تحریم های مرگبار و تنش های وخیم در مناسبات بین المللی را هم به جان مردم انداخته اند، مرگ و میر فراوان و بی چون و چرا، مزمن شدن دردهایی که تصور می رفت پیش تر مزمن شده اند، و گشایش شعبه های تازه ای در شبکه تو درتوی بحران اجتماعی به رایج ترین نمودها تبدیل شده اند؛ نمودهایی که آمارهای روزهای اخیر به روشنی آن را بازتاب می دهند.
ادامهٔ مطلب »

بولتن خبری، سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: پنجشنبه 19 آبان 1390 برابر با 10 نوامبر 2011

◄ اخبار روز
◄ قسمت سوم پاسخ هیئت اجرائی سازمان به سوالات نشریه آرش در باره جنبش کارگری
◄ رویدادهای اجتماعی ایران برنامه ای از محمد خسروی
◄ مجله رادیوئی ایران در ائینه امار
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری، سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: پنجشنبه 21 مهر 1390 برابر با 13اکتبر2011

◄ اخبار روز
گفتار سیاسی : “برچیدن یارانه ها: پیوند سه ضلع اصلی بحران.رضا سپیدرودی
◄ نگاهی به آمارهای هفته، برنامه ای از مریم امانی
◄ گفتگوی نصرالله قاضی با یاسمین میظر در باره بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا، چشم اندازها و راهکارهای مطرح عناوین سایر برنامه های این مجموعه
گوش کنید

دانلود

ایران در آئینه آمار برنامه ای از مریم امانی

شاخص های بحران های اقتصادی به طور شتابان در حال گسترش است

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ پنجشنبه هفتم مهر 1390 برابر با 29 سپتامبر 2011 میلادی

◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی: کارگران پتروشیمی ماهشهر سکاندار مبارزه طبقه کارگر ایران برای حذف شرکت های پیمانکاری! مریم محسنی
◄ گفتگو:اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر و قانون کار در جمهوری اسلامی! محمدرضا شالگونی
◄ ایران در آئینه آمار! مریم امانی
◄ گفتار رادیوئی: در هم شکستن سلطه طولانی حزب نژاد پرست دانمارک! رضا چیت ساز
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری، سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: دو شنبه 4 مهر 1390 برابر با 26 سپتامبر2011

◄ اخبار روز
◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان در حمایت از خواستهای کارگران اعتصابی مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر
گفتار سیاسی : به قلم ارژنگ بامشاد تحت عنوان اقتصاد ویران، دزدی های کلان
◄ مهمترین رویدادهای سیاسی در هفته ای که گذشت برنامه ای از ارژنگ بامشاد
◄ مجله رادیوئی ایران در ائینه امار برنامه ای از مریم امانی
گوش کنید

دانلود

مجله رادیوئی ایران در آئینه آمار برنامه ای از مریم امانی

نابودی محیط زیست، قرار گرفتن در معرض انواع بیماری ها، افزایش مرگ و میر در اثر اعتیاد و انباشته شدن زندان ها از معتادان پا به پای رشد واردات، سقوط ارزش پول، از هم گسیختگی خانواده ها و افزایش طلاق جریان دارد. بحران اجتماعی ایران اکنون به تابلویی به وسعت ۱۶۵ هزار کیلومتر مربع با هزاران رنگ و ترکیب تبدیل شده که آمارهای هفتگی هر بار بازتاب ترکیبی از رنگ های گوشه ای از این پهندشت بحران زده است. بحرانی که بدون برچیدن بساط استبداد مذهبی چشم اندازی برای مهار آن وجود ندارد.
ادامهٔ مطلب »

ایران در آئینه آمار(۷۰) ۳مهر ۱۳۹۰ـ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱ تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

۳مهر: از بين ۱۳۹ کشور، رقابت پذيرى توريسم ايران صدوچهاردهم شد

خبرگزارى ميراث فرهنگى ـ گردشگرى ـ در گزارش سالانه رقابت پذيرى در صنعت سفر و توريسم که هرسال از سوى مجمع جهانى اقتصادى ارائه مى شود، ايران از ميان 139 کشور جهان در رديف 114 قرار گرفت.
ادامهٔ مطلب »

مجله رادیوئی ایران در ائینه امار! برنامه ای از مریم امانی

مجله رادیوئی ایران در ائینه امار!

بولتن خبری، سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: شنبه 12 شهریور 1390 برابر با 3 سپتامبر2011

◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی : حمایت جمهوری اسلامی از بشار اسد، دلایل و اهداف . به قلم البرز دماوندی
◄ مجله رادیوئی ایران در ائینه امار
◄ رویدادهای سیاسی ایران برنامه ای از ارژنگ بامشاد
گوش کنید

دانلود

اطلاعات آماری تهیه و تنظیم از مریم امانی

افزایش کلاهبرداری، خودکشی، بزه کاری، اعتیاد، و رشد انواع بیماری ها از گسترش بحران اجتماعی در کشور حکایت دارد. اگر سازماندهی مستقل، توده ای و زیربنایی بر اساس تمرکز بر ویژگی ها و مشخصات هر حوزه از حوزه های متفاوت بحران اجتماعی که ظرفیت سازمان یابی دارد، نظیر اعتیاد، کار کودکان و مانند آنها به کانون مهم تمرکز فعالین اجتماعی کشور تبدیل نشود، ادامه گسترش بحران چرخه ای معیوب پدید می آورد که حاصل آن انهدام و از هم گسیختگی باز هم بیشتر شیرازه های اجتماعی و ظهور شکل های جدید ترکیبی از بحران است. ژرفش بحران اجتماعی در کشور مبارزه برای محیط زیست سالم، برخورداری از بهداشت، درمان، آموزش، مبارزه جمعی و سازماندهی مستقل توده ای برای برخورداری از امنیت، تامین اجتماعی، مبارزه با خشونت علیه کودکان و زنان، علیه کار کودکان و اعتیاد را به اولویت های مهم مبارزاتی همه فعالین اجتماعی تبدیل کرده است.
ادامهٔ مطلب »

اطلاعات آماری تهیه و تنظیم از مریم امانی

طلاق، قتل های خانوادگی، فرار نخبه گان، صدرنشینی در زمینه مواد مخدر، بیسوادی میلیونی، گسترش کودک آزادی و تاهل کودکان، پر شدن زندان ها، و سایر حوزه های آسیب های اجتماعی اصلی ترین آمارهای محورهای روزهای اخیر است. در مقابله با آسیب های اجتماعی نمی توان روی راهکارها و سیاست های نظام اسلامی تکیه کرد. زیرا این نظام خود زاینده و سرمنشا فربه شدن این آسیب هاست. مقابله با رشد روزافزون ناهنجاری ها و نابسامانی های اجتماعی، نیازمند سازماندهی پایدار اما جداگانه ی اصلی ترین گروههای قربانیان توامان فقر و سرکوب سیاسی است؛ نیازی که اولویت کار پیگیر مبارزاتی فعالین مستقل عرصه اجتماعی را تشکیل می دهد.
ادامهٔ مطلب »

ایران در آئینه آمار!

◄ ایران در آئینه آمار در هفته ای که گذشت! (مریم امانی)
گوش کنید

دانلود

بولتن خبری، سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: چهار شنبه 29 تیر 1390 برابر 20 ژوئیه 2011

◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی : اهداف سیاسی ونظامی سپاه پاسداران در لشکرکشی به نوار مرزی در کردستان چیست؟ به قلم ارژنگ بامشاد
◄ مجله رادیوئی زنان
◄ مجله رادیوئی ایران در ائینه امار
گوش کنید

دانلود

مجله رادیویی ایران در آئنه آمار!