برنامه تلویزیون راه کارگر در جمعه ۸ آذر ۱۳۹۲ برابر با ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳

برنامه های «تلویزیون راه کارگر» جمعه ها ساعت شش و نیم بعداظهر به وقت ایران از کانال تلویزیون «اندیشه» پخش می شود، این برنامه ها در روز یکشنبه ساعت یک و نیم بعداز ظهر به وقت ایران تکرار می شوند.
در باره نتایج مذاکرات هسته ای از نادر فولادی، در باره کنگره راه کارگر در گفتگو با محمد رضا شالگونی ، پیرامون بحران محیط زیست، در باره مبارزات کارگران پلی اکریل و از میان رسانه ها

نوشته شده در مجله سیاسی. Leave a Comment »

انتخابات ریاست جمهوری؛ رسوائی ولایت فقیه

رویدادهای سیاسی هفته / ارژنگ بامشاد

◄ رویدادهای سیاسی هفته برنامه ای از ارژنگ بامشاد
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: شنبه 18 شهریور 1391 برابر با 8 سپتامبر 2012 میلادی

رویدادهای سیاسی هفته ! نوشته شده در سپتامبر 7, 2012

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: جمعه 17 شهریور 1391 برابر با هفتم سپتامبر 2012

رویدادهای سیاسی هفته! نوشته شده در سپتامبر 1, 2012

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: چهارشنبه یکم شهریور 1391 برابر با 22 اوت 2012

◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی احمد نوین
◄ گفتاری رادیوئی از روبن مارکاریان از فعالین سازمان پیرامون کشتارکارگران معدن پلاتین در افریقای جنوبی توسط پلیس
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: جمعه 27 مرداد 1391 برابر با 17 اوت 2012

◄ اخبار روز
◄ رویدادهای سیاسی هفته برنامه ای از ارژنگ بامشاد
◄ مجله کارگری رادیو شامل رویدادهای کارگری و گفتگوی امیر جواهری با مریم محسنی فعال کارگری…
◄ قسمتهائی از گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی
گوش کنید
دانلود

نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: چهار شنبه یاز دهم مردادماه 1391 برابر با یکم اگوست 2012

◄ اخبار روز
◄ خبرهاقسمت دوم ازتفسیر سیاسی نوشته رضا سپیدرودی را میشنوید با عنوان («ایران تریبونال» و مواضع برخی از مدافعان ان)
◄ گفتار سیاسی احمد نوین
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: سه شنبه دهم مردادماه 1391 برابر با سی ویکم ژوئیه 2012

◄ اخبار روز
◄ خبرهاقسمت اول ازتفسیر سیاسی نوشته رضا سپیدرودی را میشنوید با عنوان («ایران تریبونال» و مواضع برخی از مدافعان ان)
◄ مجله زیست محیطی رادیو برنامه ای از مازیارواحدی
بازخوانی مطلبی از سایت کانون مدافعان حقوق کارگر با سرتیتر » چرا باید با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی مخالفت کرد؟
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: دوشنبه نهم مردادماه 1391 برابر با سی ام ژوئیه 2012

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی ما را میشنوید به قلم بهروز نظری با عنوان (گرانی و تحریم‌های اقتصادی: از انکار تا مدیریت)
◄ بازخوانی مطلبی از سایت کانون مدافعان حقوق کارگر ادامه میدهیم با سرتیتر » چرا باید با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی مخالفت کرد
گفتگوی امیر جواهری با کاوه محمدی از فعالین سازمان درتظاهراتی مشترک در برابر سفارت ترور جمهوری اسلامی ایران – برلین در دفاع از حقوق شهروندی افغان …
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: یکشنبه هشتم مردادماه 1391 برابر با بیست ونهم ژوئیه 2012

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی ما را میشنوید به قلم بهروز نظری با عنوان (گرانی و تحریم‌های اقتصادی: از انکار تا مدیریت)
◄ گفتگوی امیر جواهری با کاوه محمدی از فعالین سازمان درتظاهراتی مشترک در برابر سفارت ترور جمهوری اسلامی ایران – برلین در دفاع از حقوق …
بازخوانی مطلبی برگرفته از سایت کانون مدافعان حقوق کارگر به قلم الهام هومین فر و با سرتیتر » خشونت ساختاری …
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: شنبه هفتم مردادماه 1391 برابر با بیست وهشتم ژوئیه 2012

◄ اخبار روز
◄ رویدادهای سیاسی هفته برنامه ای از ارژنگ بامشاد
◄ گفتگوی امیرجواهری با مریم محسنی فعال جنبش کارگری و عرصه زنان و ازخانواده جانباختگان دهه 60 پیرامون تریبونال لندن
◄مجله زیست محیطی رادیو برنامه ای از مازیار واحدی
گوش کنید
دانلود

رویدادهای سیاسی هفته !

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: جمعه ششم مردادماه 1391 برابر با بیست وهفتم ژوئیه 2012

◄ اخبار روز
◄ رویدادهای سیاسی هفته برنامه ای از ارژنگ بامشاد
◄ مجله کارگری رادیو
◄ پخش قسمتهائی از گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: جمعه سی ام تیرماه تیرماه 1391 برابر با بیستم ژوئیه 2012

◄ اخبار روز
◄ رویدادهای سیاسی هفته برنامه ای از ارژنگ بامشاد
◄ مجله کارگری رادیو:رویدادهای کارگری و گفتگوی امیر جواهری باغلامرضا غلامحسینی، کارگراخراجی….
◄ گلچینی از برنامه های هفته رادیو
گوش کنید
دانلود

رویدادهای سیاسی هفته !

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: پنجشنبه بیست ونهم تیرماه 1391 برابر با نوزدهم ژوئیه 2012

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی : به قلم بهروز نظری با عنوان (تشدید تحریمها علیه ایران ، جنک به شکل دیگر)
◄ مجله زیست محیطی رادیو برنامه ای از مازیار واحدی
◄ تفسیر سیاسی نوشته رضا سپیدرودی با عنوان » کنفرانس بروکسل ، گامی دیگر درمسیر شکل گیری الترناتیو طیف راست اپوزیسیون ایران»
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: شنبه هفدهم تیرماه 1391 برابر با هفتم ژوئیه 2012

◄اخبار روز
◄تفسیر سیاسی :از رضا سپیدرودی با عنوان «با واگرائی مقابله کنیم»
◄دومین گفتگوی امیرجواهری با یاسمین میظر،فعال سیاسی سوسیالیست واستاد دانشگاه پیرامون تریبونال لندن
◄بازخوانی قسمت اول از مطلبی از سردبیری سایت سازمان در باره تریبونال لندن با سرتیتر»حقایق پشت پرده،هشداری در باره دستهای پنهان
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: یکشنبه یازده تیر ماه 1391 برابر با یکم ژوئیه 2012

◄اخبار روز
◄تفسیر سیاسی : به قلم یوسف لنگرودی با عنوان ( اجرای تحریم نفتی جنایتکارانه اتحادیه اروپا علیه ایران، تنبیه ضد انسانی یک ملت ،بدلیل حماقتهای تبهکارانه رژیم اسلامی)
◄ گفتگوی امیرجواهری با بهزاد سهرابی سخنگوی کمپین دفاع برای ازادی رضا شهابی در گوتنبرگ سوئد در رابطه با اکسیون اعتراضی …
◄مجله زیست محیطی را دیو برنامه ای از مازیار واحدی
◄گفتگوی امیر جواهری با مهرداد مهرپورمحمدی،…
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر:شنیه دهم تیرماه 1391 برابر با 30 ژوئن 2012

◄اخبار روز
◄تفسیر سیاسی : به قلم یوسف لنگرودی با عنوان ( اجرای تحریم نفتی جنایتکارانه اتحادیه اروپا علیه ایران، تنبیه ضد انسانی یک ملت ،بدلیل حماقتهای تبهکارانه رژیم اسلامی)
◄ گفتگوی امیرجواهری با مهرداد مهرپورمحمدی
◄رویدادهای سیاسی هفته برنامه ای از ارژنگ بامشاد
گوش کنید
دانلود

رویدادهای سیاسی هفته : بال درآوردن قیمت ها در نتیجه تحریم ها و حذف یارانه ها

بال درآوردن قیمت ها
در نتیجه تحریم ها و حذف یارانه ها
رسوائی سفر خارجی احمدی نژاد
و دستگیری وزیر خارجه اش در قبرس
تشدید فشار بر فعالان کارگری و جامعه ی مدنی
برنامه ای از ارژنگ بامشاد
◄رویدادهای سیاسی هفته برنامه ای از ارژنگ بامشاد
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: جمعه نهم تیرماه 1391 برابر با 29 ژوئن 2012

◄اخبار روز
◄تفسیر سیاسی : به قلم یوسف لنگرودی با عنوان ( اجرای تحریم نفتی جنایتکارانه اتحادیه اروپا علیه ایران، تنبیه ضد انسانی یک ملت ،بدلیل حماقتهای تبهکارانه رژیم اسلامی)
◄رویدادهای سیاسی هفته برنامه ای از ارژنگ بامشاد
◄گفتگوی مریم امانی با روبن مارکاریان
◄قسمتهائی ازگفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر پنجشنبه هشتم تیرماه1391 برابر با 28 ژوئن 2012 میلادی

◄اخبار روز
◄گفتار سیاسی احمد نوین
◄مجله زیست محیطی رادیو برنامه ای از مازیار واحدی
◄بازخوانی اطلاعیه پایانی اولین نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر چهار شنبه هفتم تیرماه1391 برابر با 27 ژوئن 2012 میلادی

◄اخبار روز
◄گفتار سیاسی احمد نوین
◄اطلاعیه پایانی اولین نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست
◄گفتگوی مریم امانی با روبن مارکاریان در مورد نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر شنبه سوم تیرماه1391 برابر با 23 ژوئن 2012 میلادی

◄اخبار روز
◄رویدادهای سیاسی هفته از ارژنگ بامشاد
◄گفتکوی امیرجواهری با علی پیچگاه فعال کارگری
◄بازخوانی مطلبی برگرفته از سایت روشنگری با عنوان «انتخابات مصر،لایق ارتجاع نه انقلاب
گوش کنید
دانلود

رویدادهای سیاسی هفته !

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر جمعه دوم تیرماه1391 برابر با 22 ژوئن 2012 میلادی

◄اخبار روز
◄رویدادهای سیاسی هفته از ارژنگ بامشاد
◄مجله کارگری رادیوشامل رویدادهای کارگری و گفتکوی امیرجواهری با علی پیچگاه فعال کارگری
◄اعلامیه هیئت اجرائی سازمان در باره تریبونال لندن
◄گفتگوی اتوسا بهبودی با منیره برادران در مورد برگزاری کنفرانس سالانه بنیاد پژوهشهای زنان
◄ بازخوانی مطلبی از سایت روشنگری با عنوان «انتخابات مصر،لایق ارتجاع نه انقلاب
گوش کنید
دانلود