رویدادهای سیاسی جهان برنامه ای از روبن مارکاریان در نوامبر 14, 2012

گفتگوی هفتگی محمد رضا شالگونی با رادیو سپهر ! نوشته شده در سپتامبر 8, 2012

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: شنبه 18 شهریور 1391 برابر با 8 سپتامبر 2012 میلادی

دومین گفتگوی امیر جواهری با مومن ! نوشته شده در سپتامبر 1, 2012

گفتگوی امیرجواهری با جلیل احمدی !

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: روزچهار شنبه 8 شهریور 1391 برابر با 29 اوت 2012 اوت 29, 2012 —

گفتگوی امیرجواهری با هدایت غلامی !