بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: سه شنبه 7 شهریور 1391 برابر با 28 اوت 2012

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: دوشنبه 6 شهریور 1391 برابر با 27 اوت 2012

◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی به قلم بهروز نظری با عنوان » جایگاه، هزینه ها و تناقضات اجلاس سران جنبش غیر متعهدها «
◄ قسمت دوم و پایانی توضیحات محمد رضا شالگونی در مورد گزارش سیاسی مصوب کنگره هفده سازمان .اختصاص دارد به بررسی تحولات مربوط به ایران
گوش کنید
دانلود

توضیحات محمد رضا شالگونی در مورد گزارش سیاسی مصوب کنگره !

توضیحات محمد رضا شالگونی در مورد گزارش سیاسی مصوب کنگره هفده سازمان
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: یکشنبه 5 شهریور 1391 برابر با 26 اوت 2012 میلادی

◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی به قلم بهروز نظری با عنوان » جایگاه، هزینه ها و تناقضات اجلاس سران جنبش غیر متعهدها «
◄ توضیحات محمد رضا شالگونی در مورد گزارش سیاسی مصوب کنگره هفده سازمان
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: شنبه چهارم شهریور1391 برابر با 25 اوت 2012

◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی : از سردبیری سایت راه کارگر با عنوان ( تریبونال لندن، نگاه افشا گر از درون)
◄ گفتگوی امیر جواهری با دکتر حسین یحیایی نویسنده …و یکی از اعضاء «کمیته یاری رسانی مالی به مردم زلزله زده شهرها و روستا های…
◄ بازخوانی مطلبی برگرفته ازسایت انتفاضه الکترونیکی با عنوان » نقش شرائط دشوار اقتصادی و اجتماعی در تشدید خشونت علیه زنان فلسطینی…
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: جمعه سوم شهریور 1391 برابر با 24 اوت 2012

◄ اطلاعیه برگزاری کنگره هفدهم سازمان
◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی : از سردبیری سایت راه کارگر با عنوان ( تریبونال لندن، نگاه افشا گر از درون)
◄ بازخوانی قطعنامه کنگره هفدهم سازمان در باره راه حل فدرالی در ایران
◄ پخش قسمتهائی از گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: چهارشنبه یکم شهریور 1391 برابر با 22 اوت 2012

◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی احمد نوین
◄ گفتاری رادیوئی از روبن مارکاریان از فعالین سازمان پیرامون کشتارکارگران معدن پلاتین در افریقای جنوبی توسط پلیس
گوش کنید
دانلود