آمادگی ايران برای توقف غنی سازی اورانيوم با غلظت بالا

ايران آماده است درصورت دريافت سوخت مورد نيازرآکتورآزمايشی تهران غنی سازی اورانيوم باغلظت بالا را متوقف کند. دولت آمريکا اميدوار است که در هفته های آينده مذاکره ايران و کشورهای گروه 1+5 بر سر همين موضوع آغاز شود. ادامهٔ مطلب »