احضار حاميان مادران عزادار به دادگاه انقلاب

روز پنجشنبه 2 ارديبهشت ما طی احظاريه ای که از شعبه 3 امنيتی دادگاه انقلاب مستقر در زندان اوين به 3 تن از حاميان ماردان عزادار ابلاغ شد.آنها موظف شدند که ظرف 3 روز خود را به اين شعبه معرفی کنند. رئيس شعبه 3 امنيت فردی بنام بيگی است او در بازجوئيها بند 209 زندان اوين شخصا حضور دارد و عملا نقش يک بازجوی وزارت اطلاعات را ايفا می کند . اين فرد در فشارهای روحی و تحت فشار قرار دادن زدانيان سياسی برای وادرا کردن آنها به پذيرفتن اتهامات نسبت داده شده نقش کليدی دارد. حاميان مادران عزدار که روز گذشته به شعبه 3 امنيت دادگاه انقلاب مستقر در زندان اوين احضار شدند عبارتند از؛ خانم ها فاطمه رستگاري،دکتر ليلا سيف الهی و ژيلا کرم زاده مکوندی می باشند هنوز از احضار ساير حاميان مادران عزادار به دادگاه انقلاب اطلاع دقيقی در دست نيست. ادامهٔ مطلب »