کارت زرد برای همایش «آزادی»


ahmadi-a-mashaieسایت خبری راه کارگر
ـ بالاگرفتن اختلافات باندها و جناح های حکومتی در آستانه ی انتخابات، روز به روز گسترده تر می شود. در این میان باند احمدی نژاد ـ مشائی، بی توجه به داد و قال های جناح های رقیب با صرف هزینه های میلیاردهای از پول های دزدیده شده مردم و بودجه های دولتی در تلاش است که کاندیدای خود و برنامه های طراحی شده اش را با قدرت به پیش ببرد. آنچه در زیر می خوانید، گزارشی است از این تلاش ها که روز به روز گسترده تر نیز می شود. در این گزارش جنبه هائی از ابعاد و شیوه های سازماندهی باند ناسیونال فاشیستی احمدی نژاد ـ مشائی ترسیم شده است. در همین رابطه فرمانده نیروی انتظامی نیز به برگزاری این مراسم انتقاد کرده است او در این رابطه گفته است: ادامهٔ مطلب »