انتقال رضا جوشن به سلولهای انفرادی بند سپاه زندان گوهردشت

لازم به یادآوری است که رضا جوشن ۲۵ ساله ۱۰ آذر ماه با مراجعه مامورین وزارت اطلاعات در منزل دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شد و پس از ۲ ماه از بند سپاه به بند ۴ منتقل شد. ادامهٔ مطلب »