نامه خانواده کيانوش آسا، جانباخته در سرکوب های اخير، به مناسبت روز تولدش

خانواده شهيد کيانوش آسا به مناسبت ۲۶ سالگرد تولد فرزندشان نامه ای منتشر کردند.در اين نامه که کلمات داخل پرانتز با دست خط شخصی مرحوم کيانوش ،به يادگار استفاده شده همزمان با شب عيد منتشر شد. ادامهٔ مطلب »