بولتن خبری سیاسی رادیو راه کارگر؛ جمعه بیستم اردیبهشت 1392

◄ اخبار روز
◄ رویدادهای سیاسی هفته برنامه ای از ارژنگ بامشاد
◄ مجله کارگری رادیو، شامل رویدادهای کارگری و یادداشت کارگری هفته
◄ گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی رادیو راه کارگر، پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت 1392

◄ اخبار روز
◄ سخنرانی امیر جواهری به مناسبت اول ماه مه در جمع فعالان اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن و اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان از طریق پالتالک
◄ بازخوانی مطلبی از سیامک تلخابی در باره فرزاد کمانگر، معلم انقلابی و یارانش در سومین سالگرد شهادتشان
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی رادیو راه کارگر؛ چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392

◄ اخبار روز
◄ مشائی و خاتمی را رد صلاحیت میکنید،هاشمی را چطور؟ / ارژنگ بامشاد
◄ تلاش برای وحدت و تعیین حق سرنوشت ملتها؛ تناقض در استراتژی یا تناقض در واقعیت / سارا محمود
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی رادیو راه کارگر؛ سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392

◄ اخبار روز
◄ نوشته ای ارژنگ بامشاد با عنوان «مشائی و خاتمی را رد صلاحیت میکنید،هاشمی را چطور؟»
◄ مجله زیست محیطی رادیو! «برنامه ای از مازیار واحدی»
گوش کنید
دانلود