بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، شنبه 25 خردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ گفتگوی روز گذشته رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، جمعه 24 خردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان به مناسبت انتخابات ریاست جمهور
◄ مطلبی از وبلاگ مقاومت با عنوان » ادغام و حذفی که درانتخابات ۹۲ اتفاق افتاد»
◄ مجله کارگری رادیو شامل گفتگوهائی با فعالین کارگری
◄ گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، پنجشنبه 23 خردادماه 1392

◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان در محکومیت هک سایت سازمان توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی
◄ اخبار روز
◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری
◄ گفتگو با محمد رضا شالگونی پیرامون شورشهای اخیردر ترکیه
◄ «زن اتشفشانی زیر پای جمهوری اسلامی» / شهاب برهان (قسمت اول)
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ چهارشنبه 22 خردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ گفتگو با محمد رضا شالگونی پیرامون شورشهای اخیردر ترکیه
◄ قسمت چهارم از سلسله نوشته های سارا محمود در مورد مسائل ملی با عنوان» ملت وانقلاب مشروطه»
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، سه شنبه 21 خردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری
◄ گفتگوی نصرالله قاضی با اردشیر مهرداد پیرامون شورشهای اخیر حاشیه نشینان شهر استهکلم در سوئد
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، دوشنبه 20 خردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ یادداشت هائی از سایت خبری راه کارگر در باره مناظره ها و گردهم ائی های انتخاباتی
◄ گفتگوی نصرالله قاضی با اردشیر مهرداد پیرامون شورشهای اخیر حاشیه نشینان شهر استهکلم در سوئد
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، یکشنبه 19 خردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ جایگاه کارگران درمناظره های انتخاباتی منتصبین شورای نگهبان / مریم محسنی
◄ گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، شنبه هجدهم خردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ تفسیر سیاسی روز: «حماسه انتخاباتی و مناظره های ولائی » / بهروز نظری
◄ گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان
◄ گفتگو با بهزاد بارخدایی از اعضاء« کمیته همبستگی کارگران ایران – سوئد
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، جمعه هفدهم خردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ مطلبی از بهروز نظری با عنوان «حماسه انتخاباتی و مناظره های ولائی »
◄ مجله کارگری رادیو، شامل یادداشت کارگری و گفتگو با فعالین کارگری
◄ گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ یکشنبه 12 خردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ پنجمین یادداشت سایت خبری راه کارگر در مورد پس لرزه های رد صلاحیت تعدادی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
◄ مطلبی از فروغ سمیع نیا ، برگرفته از سایت تا قانون خانواده برابر در رابطه با اشتغال زنان در ایران
◄ یادداشتی از یوسف لنگرودی با عنوان کمک بزرگ اقتصادی آمریکا به فلسطین، با چه هدفی صورت می گیرد؟
◄ تفسیر کوهن بندیت از «خود ـ گردانی» در جنبش میِ ۱۹۶۸ از زهره روحی ، برگرفته از سایت مهرگان
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ شنبه 11 خردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ پنجمین یادداشت سایت خبری راه کارگر در مورد پس لرزه های رد صلاحیت تعدادی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
◄ رویدادهای سیاسی هفته برنامه ای از ارژنگ بامشاد
◄ گفتگوی امیر جواهری با مجید تمجیدی کارشناس مسائل کارگری پیرامون وضعیت دشوار کارگران و شرایط امروز انتخابات در ایران
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ جمعه دهم خردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ رویدادهای سیاسی هفته برنامه ای از ارژنگ بامشاد
◄ شعر محمد رضا عالی پیام به نام «من که میرم رای میدم»
◄ مجله کارگری رادیو
◄ گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ پنجشنبه نهم خردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ یادداشتی از سایت خبری راه کارگر با سرتیتر «نان نان، انرژی هسته ای نه نه»
◄ مطبی از یوسف لنگرودی با عنوان «کمک بزرگ اقتصادی امریکا به فلسطین با چه هدفی صورت میگیرد»
◄ گفتگوی امیر جواهری با سروژ قازاریان از فعالان سازمان ما و از فعالین اجتماعی ضد راسیسم در سوئد، پیرامون حوادث شورش جوانان درمحلات استکهلم
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ چهارشنبه هشتم خردادماه 1392

◄ اخبار روز
◄ گفتگوی امیر جواهری با سروژ قازاریان از فعالان سازمان ما و از فعالین اجتماعی ضد راسیسیم در سوئد، پیرامون حوادث شورش جوانان درمحلات استکهلم
◄ قسمت اول یکی از نوشته های سارا محمود در مورد مسائل ملی با عنوان» ملت وانقلاب مشروطه »
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، سه شنبه هفتم خرداد 1392

◄ اخبار روز
◄ یادداشت چهارم سایت خبری راه کارگر پیرامون پس لرزه های رد صلاحیت تعدادی از کاندیداهای ریاست جمهوری
◄ گفتگوی ناصر اعتمادی از بخش فارسی رادیوفرانسه با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان پیرامون «رد صلاحیت رفسنجانی و ریزش نیرو در اردوی رهبری»
◄ بازخوانی مطلبی از وبلاگ دیوارنوشته با عنوان «پدر جمهوری اسلامی رد صلاحیت شد.سکوت چرا؟»
◄ مجله زیست محیطی رادیو برنامه ای از مازیار واحدی
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، دوشنبه ششم خرداد 1392

◄ اخبار روز
◄ یادداشت اول سایت خبری راه کارگر پیرامون «پس لرزه های رد صلاحیت تعدادی از کاندیداهای ریاست جمهوری
◄ گفتگوی ناصر اعتمادی از بخش فارسی رادیو فرانسه با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان پیرامون «رد صلاحیت رفسنجانی و ریزش نیرو در اردوی رهبری»
◄ گفتگوی ملیحه آزادی با دهار سینگ پیرامون خشونت های جنسی و تجاوزات گروهی علیه زنان و دختران در هند
◄ مطلبی از سعید صارمی با عنوان کنفرانس استکهلم؟ و یا ادامه بازی .
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، یکشنبه پنجم خرداد 1392

◄ اخبار روز
◄ یادداشت اول سایت خبری راه کارگر پیرامون «پس لرزه های رد صلاحیت تعدادی از کاندیداهای ریاست جمهوری
◄ گفتگوی ملیحه آزادی با دهار سینگ پیرامون خشونت های جنسی و تجاوزات گروهی علیه زنان و دختران در هند
◄ مطلبی از سعید صارمی با عنوان کنفرانس استکهلم؟ و یا ادامه بازی
◄ مجله زیست محیطی رادیو برنامه ای از مازیار واحدی
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ شنبه چهارم خرداد 1392

◄ اخبار روز
◄ یادداشت اول سایت خبری راه کارگر پیرامون «پس لرزه های رد صلاحیت تعدادی از کاندیداهای ریاست جمهوری
◄ مجله زیست محیطی رادیو برنامه ای از مازیار واحدی
◄ یادداشت کارگری هفته به قلم مریم محسنی با عنوان «تحریمهای مرگبار اقتصادی،گسترش فلاکت توده ای و ضرورت سازمانیابی»
◄ گفتگوی امیر جواهری با بهروز فراهانی از فعالان نهاد (همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران (فرانسه )
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، چهارشنبه یکم خرداد 1392

◄ اخبار روز
◄ یادداشتی از سایت خبری راه کارگر پیرامون رد صلاحیت کاندیداهای اصلی جناحهای حکومتی
◄ بازخوانی مطلبی از یوسف لنگرودی با عنوان»ضرورت پیوند تاکتیک تحریم انتخابات با مطالبات مردمی »
◄ بازخوانی نوشته ای از شهلا فروزانفر با عنوان «تربیت نسل بهتر در گروپذیرش حضور اجتماعی زنان»
◄ بازخوانی قسمت پایانی یکی از سلسله نوشته های سارا محمود در مورد مسائل ملی با عنوان» تلاش برای وحدت و تعیین حق سرنوشت ملتها : تناقض در استراتژی یا تناقض در واقعیت»
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، سه شنبه 31 اردیبهشت 1392

◄ اخبار روز
◄ بازخوانی مطلبی از شهلا فروزانفر با عنوان «تربیت نسل بهتر در گرو پذیرش حضور اجتماعی زنان»
◄ گزارشی از «اتحاد نیروی کار پروژه ای» از وضعیت نیروی کار پروژ ه ای در اردوگاه کار پروژ ه های نفتی ایران
◄ بازخوانی مطلبی از وبلاگ میخک با عنوان»وضعیت اضطراری چه کسانی؟»
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، دوشنبه 30 اردیبهشت 1392

◄ اخبار روز
◄ بازخوانی مطلبی از وبلاگ میخک با عنوان»وضعیت اضطراری چه کسانی؟»
◄ گفتگوی نصرالله قاضی با پروفسور موشه ماخاور، فعال کمونیست در مورد فعالیت و زندگی یک کمونیست اسرائیلی و دوست همرزم موشه ماخاور بنام اکیوا اور
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، یکشنبه 29 اردیبهشت 1392

◄ اخبار روز
◄ گزیده ای از گفتگوی هفتگی محمد رضا شالگونی با رادیو سپهر پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران
◄ گزارشی از اتحاد نیروی کار پروژه ای از وضعیت نیروی کار پروژه ای در اردوگاه کار پروژه های نفتی ایران
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، یکشنبه 29 اردیبهشت 1392

◄ اخبار روز
◄ گزیده ای از گفتگوی هفتگی محمد رضا شالگونی با رادیو سپهر پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران
◄ گزارشی از اتحاد نیروی کار پروژه ای از وضعیت نیروی کار پروژه ای در اردوگاه کار پروژه های نفتی ایران
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر، شنبه 28 اردیبهشت 1392

◄ اخبار روز
◄ مجله کارگری را دیو، شامل رویدادهای کارگری، یادداشت کارگری هفته و گفتگو با فعالین کارگری
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ جمعه 27 اردیبهشت 1392

◄ اخبار روز
◄ مجله کارگری را دیو، شامل رویدادهای کارگری، یادداشت کارگری هفته و گفتگو با فعالین کارگری
◄ گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392

◄ اخبار روز
◄ بازخوانی یادداشتی از سایت خبری راه کارگر
◄ گفتگوی ناصر اعتمادی از رادیو فرانسه با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان، کاظم کردوانی و مجید محمدی پژوهشگر در باره انتخابات و صحنه شطرنج قدرت در ایران
◄ بازخوانی مطلبی از علی علیزاده با عنوان «چند سوال از مخالفان و طرفداران مشارکت «
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ چهارشنبه 25 اردیبهشت 1382

◄ اخبار روز
◄ «تدارک برای رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی؟» / سایت خبری راه کارگر
◄ «صحنه ای بزرگتر از انتخابات» / بهروز نظری
◄ بازخوانی قسمتی دیکر از یکی از سلسله نوشته های سارا محمود در مورد مسائل ملی با عنوان» تلاش برای وحدت و تعیین حق سرنوشت ملتها: تناقض در استراتژی یا تناقض در واقعیت»
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر؛ سه شنبه 24 اردیبهشت 1392

◄ اخبار روز
◄ «صحنه ای بزرگتر از انتخابات» / بهروز نظری
◄ «مشارکت بدون تصاحب همه امیدها؟» / علی علیزاده
◄ عنوان شکنجه ی جنسی و مقاومت جمعی / مطلبی از فيليسيتاس ترويه با ترجمه توسط بهرام قدیمی با
گوش کنید
دانلود