توافق اتحاديه اروپا برای اقدام در برابر پارازيت‌های ايران

در بيانيه وزرای امور خارجه اتحاديه اروپا که روز دوشنبه منتشر شد آمده است: اتحاديه اروپا نگرانی جدی خود را از اقدامات مقامات ايران برای جلوگيری از دسترسی شهروندان خود به ارتباط آزاد اعلام مي‌کند. اين بيانيه همچنين مي‌گويد: اتحاديه اروپا مصمم است که اين مسئله را دنبال کرده و برای پايان دادن به اين وضعيت غيرقابل قبول دست به عمل بزند. ادامهٔ مطلب »