گزارشی از استادیوم تک جنسیتی آزادی: استاديوم خاليه جای زنا خاليه / استاديوم خاليه، مايه شرمساريه.

stadiom-azadiسایت خبری راه کارگر ـ ورزشگاه تک جنسیتی آزادی، قرار بود انبوه جمعیتی را در خود جای دهد که می خواستند همراه فوتبالیست های کشور جشن پیروزی برای راهیابی به جام جهانی در برزیل برگزار کنند. اما این جشن «مهندسی» شده که پیشاپیش ورود زنان را ممنوع کرده بود، با بی اعتنائی مردم روبرو شد. همان استادیومی که در جشن سپاس دولت احمدی نژاد، حضور مرد و زن آزاد بود، این بار، درهایش بر روی زنان بسته ماند و همین امر باعث شد که بسیاری از مردان نیز رغبتی به رفتن به این جشن را از خود نشان ندهند. زنان و مردانی که شب قبل از آن در خیابان های سراسر کشور جشن پیروزی را دوشادوش هم گرفته بودند، نمی خواستند این توهین را تحمل کنند. خالی ماندن استادیوم مردانۀ آزادی، باعث رسوائی حاکمانی شد که با اتکا به قوانین عقب مانده شان، تبعیض گسترده ای علیه زنان کشور ایجاد کرده اند. اما خالی ماندن صندلی های استادیوم آزادی نشان داد که دیگر مردم به این تبعیض ها با بی تفاوتی روبرو نخواهند شد و این تحریم استادیوم تک جنستی و مردانه آزادی، اقدامی نوید بخش بود. ادامهٔ مطلب »