واکنش ها به توافق هسته ای در میان کاربران فیسبوک

karikator-tavafoghhsraieواکنش ها به توافق هسته ای در میان کاربران فیسبوک
سایت خبری راه کارگر ـ توافقات هسته ای میان جمهوری اسلامی و قدرت های خارجی، واکنش های گسترده ای به دنبال داشته است. در رسانه های همگانی، در روزنامه ها و در شبکه های اجتماعی. شبکه فیسبوک هم جائی است که بسیاری از کاربران نظرات خود پیرامون این مذاکرات و ارزیابی از آن را نوشته اند. روشن است که طیف های گوناگون با ارزیابی های گوناگون در این رابطه نظر داده اند. هر کس از زاویه ای به موضوع نزدیک شده است. نکته جالب این واکنش ها در آن است که برخی از نیروهای اپوزیسیون ، هم چون حزب اللهی های دو آتشه و طرفداران جبهه پایداری و باندهای مافیائی اطراف بیت رهبری، این توافق نامه را «ترکمن چای» دیگر و توافقی «خفت بار» می نامند. از نظر این بخش از اپوزیسیون، گوئیا مسئله هسته ای همانند طرفداران رژیم به «حق مسلم مردم ایران» تبدیل شده است. در صورتی که باید به یاد داشته باشیم که مسئله ی هسته ای در ایران اولآ ـ بدون نظر مردم و پنهان از آن ها راه اندازی شده و اساسآ منافع مردم کشور در آن جائی نداشته است. ثانیآ ـ این پروژه ماجراجویانه و عبث، در کشوری که بر دریای نفت و گاز قرار دارد و امکانات گسترده ای برای استفاده از انرژی های بادوام و پاک دارد، تاکنون به قیمت یک صد میلیارد دلار تمام شده و اگر صدها میلیارد دلار هزینه های تحریم را نیز بر آن اضافه کنیم، ابعاد وحشتناک هزینه های بی حاصل آن چندین وچند برابر خواهد شد. ثالثآ ـ حتی اگر تمامی این پروژه بطور کامل نیز متوقف می شد، هیچ ضرری متوجه مردم ایران که زیر بار تحریم های ویرانگر امپریالیستی و سایه جنگی خانمانسوز قرار دارند، نمی کرد. رابعآ ـ این پروژه ماجراجویانه، بهانه ای شده است برای نئوکان های جنگ طلب آمریکائی، نژاد پرستان متجاوز اسرائیلی، شیوخ مرتجع عرب و چلبی های وطنی طرفدار «دخالت های بشردوستانه». کنار کشیدن از این پروژه و یا بخشی از آن به نفع مردم ایران است زیرا زمینه را از دست جنگ افروزان رنگارنگی که خواب سوریه ای شدن و لیبائی شدن ایران را می بینند، می گیرد. از این روست که آنهائی که داعیه حمایت از منافع مردم کشور را در سر دارند خوب است به مواضع خود با نگاهی باز بنگرند. ادامهٔ مطلب »