حجم صادرات غيرقانونی به ایران: ۱۲ ميليارد دلار

هفته نامه نيوزويک در گزارشی از دوبی ضمن بررسی چگونگی انتقال محموله ها به سمت ايران می نويسد که تحريم های بين المللی نمی توانند به امپراطوری سپاه پاسداران بر بازار سياه تجارت ايران لطمه ای بزنند.در آغاز اين گزارش تصويری از بندرگاه های دولتی و بارگيری لنج های ايرانی ارائه شده است که همه نوع محصولی از مواد خوراکی و پوشاک گرفته تا ماشين آلات صنعتی کوچک را به سمت بنادر جنوبی ايران حمل می کنند. ادامهٔ مطلب »