بلاتکليفی علی بيکس، دارای دکترای تاريخ، در زندان اوين

علی بيکس ، فعال اجتماعی و يکی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات همچنان در بلاتکليفی به سر می برد . او اجازه استفاده از مرخصی نوروزی را نيافته است و اکنون در وضعيت کاملا نامشخص در بند ۳۵۰ زندان اوين به سر می برد. ادامهٔ مطلب »